Celý program

Celý program Kutnohorského léta

NEDĚLNÍ OŽIVENÉ PROHLÍDKY ZÁMKU KAČINA

NEDĚLNÍ OŽIVENÉ PROHLÍDKY ZÁMKU KAČINA

aneb Zdravé tělo, zdravý duch?

Rok 1894, dvacáté století vystrkuje růžky. Klub českých turistů vydává svůj časopis, několik členů cestuje na vzdálený Island. Otevírá se Franz Josef-Weg, jedna z nejstarších turistických tras. Spoře odění a bosí "blázni kneippiáni" začínají pobuřovat společnost. Provozujeme gymnastiku a pěstujeme tenis, vůkol samý bicykl. Po krkonošských svazích sviští na 120 párů lyží.  A kdyby snad ani to nestačilo? Vyrobeno jest 134 ks prvého sériového vozu Benz Velo. Česká obec sokolská již řadu let sdružuje cvičence za účelem tělovýchovy. Možnosti k dosažení zdravého těla jsou neomezené.  Zdravý duch je pak odměnou, zdá se.
Ale co, když duch soustavně strádá? Pomůže snad zdravé tělo?
Hrabě Rudolf Karel Chotek přichází roku 1884 o svého jediného potomka - syna Jana Nepomuka Rudolfa, dědice chotkovského panství.  Zhroutil se mu svět a zdravý duch vyprchal. Na společnost doléhá krize osmdesátých let, je třeba bojovat o zachování rodového majetku. Psychické problémy však boj znesnadňují a rozumná komunikace s Rudolfem je takřka nemožná. Na scénu vstupuje rodina. Na základě sourozenecké žaloby uvalí soud na majetek dominia sekvestraci. Kurátorem se pak roku 1890 stává mladší bratr, hrabě Emerich Chotek.
Rudolf Karel utíká a s ním jeho strádající duch, jež nemocné tělo opouští roku 1894. Ačkolivěk předtím, ještě na krátký čas, snad i duše pookřála.

Účinkují: Soubory historických tanců Salome a Tempus Fugit

Představení probíhají v neděli 14. a 21. července a 11. a 18. srpna 2024
Začátek představení v rámci komentovaných prohlídek vždy v 10:00, 12:00 a 14:00 hodin, doba trvání cca 60 minut
Vstupné: základní – 180,- Kč; snížené (studenti, senioři) – 150,- Kč; snížené II (děti od 2 let, držitelé ZTP) – 100,- Kč; děti do 2 let bez nároku na sedadlo zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na www.kutnohorskeleto.cz. Před představením lze zakoupit vstupenky v zámecké pokladně pouze zbývající do celkové kapacity 40 osob.
Kontakt: tel.: 778 454 893, 602 187 700; e-mail: pokladna.kacina@nzm.cz
Maximální kapacita: 40 osob

14.7.2024 10:00Zámek Kačina
NEDĚLNÍ OŽIVENÉ PROHLÍDKY ZÁMKU KAČINA

NEDĚLNÍ OŽIVENÉ PROHLÍDKY ZÁMKU KAČINA

aneb Zdravé tělo, zdravý duch?

Rok 1894, dvacáté století vystrkuje růžky. Klub českých turistů vydává svůj časopis, několik členů cestuje na vzdálený Island. Otevírá se Franz Josef-Weg, jedna z nejstarších turistických tras. Spoře odění a bosí "blázni kneippiáni" začínají pobuřovat společnost. Provozujeme gymnastiku a pěstujeme tenis, vůkol samý bicykl. Po krkonošských svazích sviští na 120 párů lyží.  A kdyby snad ani to nestačilo? Vyrobeno jest 134 ks prvého sériového vozu Benz Velo. Česká obec sokolská již řadu let sdružuje cvičence za účelem tělovýchovy. Možnosti k dosažení zdravého těla jsou neomezené.  Zdravý duch je pak odměnou, zdá se.
Ale co, když duch soustavně strádá? Pomůže snad zdravé tělo?
Hrabě Rudolf Karel Chotek přichází roku 1884 o svého jediného potomka - syna Jana Nepomuka Rudolfa, dědice chotkovského panství.  Zhroutil se mu svět a zdravý duch vyprchal. Na společnost doléhá krize osmdesátých let, je třeba bojovat o zachování rodového majetku. Psychické problémy však boj znesnadňují a rozumná komunikace s Rudolfem je takřka nemožná. Na scénu vstupuje rodina. Na základě sourozenecké žaloby uvalí soud na majetek dominia sekvestraci. Kurátorem se pak roku 1890 stává mladší bratr, hrabě Emerich Chotek.
Rudolf Karel utíká a s ním jeho strádající duch, jež nemocné tělo opouští roku 1894. Ačkolivěk předtím, ještě na krátký čas, snad i duše pookřála.

Účinkují: Soubory historických tanců Salome a Tempus Fugit

Představení probíhají v neděli 14. a 21. července a 11. a 18. srpna 2024
Začátek představení v rámci komentovaných prohlídek vždy v 10:00, 12:00 a 14:00 hodin, doba trvání cca 60 minut
Vstupné: základní – 180,- Kč; snížené (studenti, senioři) – 150,- Kč; snížené II (děti od 2 let, držitelé ZTP) – 100,- Kč; děti do 2 let bez nároku na sedadlo zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na www.kutnohorskeleto.cz. Před představením lze zakoupit vstupenky v zámecké pokladně pouze zbývající do celkové kapacity 40 osob.
Kontakt: tel.: 778 454 893, 602 187 700; e-mail: pokladna.kacina@nzm.cz
Maximální kapacita: 40 osob

14.7.2024 12:00Zámek Kačina
NEDĚLNÍ OŽIVENÉ PROHLÍDKY ZÁMKU KAČINA

NEDĚLNÍ OŽIVENÉ PROHLÍDKY ZÁMKU KAČINA

aneb Zdravé tělo, zdravý duch?

Rok 1894, dvacáté století vystrkuje růžky. Klub českých turistů vydává svůj časopis, několik členů cestuje na vzdálený Island. Otevírá se Franz Josef-Weg, jedna z nejstarších turistických tras. Spoře odění a bosí "blázni kneippiáni" začínají pobuřovat společnost. Provozujeme gymnastiku a pěstujeme tenis, vůkol samý bicykl. Po krkonošských svazích sviští na 120 párů lyží.  A kdyby snad ani to nestačilo? Vyrobeno jest 134 ks prvého sériového vozu Benz Velo. Česká obec sokolská již řadu let sdružuje cvičence za účelem tělovýchovy. Možnosti k dosažení zdravého těla jsou neomezené.  Zdravý duch je pak odměnou, zdá se.
Ale co, když duch soustavně strádá? Pomůže snad zdravé tělo?
Hrabě Rudolf Karel Chotek přichází roku 1884 o svého jediného potomka - syna Jana Nepomuka Rudolfa, dědice chotkovského panství.  Zhroutil se mu svět a zdravý duch vyprchal. Na společnost doléhá krize osmdesátých let, je třeba bojovat o zachování rodového majetku. Psychické problémy však boj znesnadňují a rozumná komunikace s Rudolfem je takřka nemožná. Na scénu vstupuje rodina. Na základě sourozenecké žaloby uvalí soud na majetek dominia sekvestraci. Kurátorem se pak roku 1890 stává mladší bratr, hrabě Emerich Chotek.
Rudolf Karel utíká a s ním jeho strádající duch, jež nemocné tělo opouští roku 1894. Ačkolivěk předtím, ještě na krátký čas, snad i duše pookřála.

Účinkují: Soubory historických tanců Salome a Tempus Fugit

Představení probíhají v neděli 14. a 21. července a 11. a 18. srpna 2024
Začátek představení v rámci komentovaných prohlídek vždy v 10:00, 12:00 a 14:00 hodin, doba trvání cca 60 minut
Vstupné: základní – 180,- Kč; snížené (studenti, senioři) – 150,- Kč; snížené II (děti od 2 let, držitelé ZTP) – 100,- Kč; děti do 2 let bez nároku na sedadlo zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na www.kutnohorskeleto.cz. Před představením lze zakoupit vstupenky v zámecké pokladně pouze zbývající do celkové kapacity 40 osob.
Kontakt: tel.: 778 454 893, 602 187 700; e-mail: pokladna.kacina@nzm.cz
Maximální kapacita: 40 osob

14.7.2024 14:00Zámek Kačina
GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Jižní věž jezuitské koleje

Po celé Kutnohorské léto bude každý víkend od 10 do 18 hodin pro veřejnost otevřena jižní věž jezuitské koleje s překrásným výhledem na celé město a se třemi zvony – Michalem, Ludvíkem a Barborou. Zároveň mohou (pra)rodiče s dětmi navštívit vizuální herny, které jim umožní vstoupit do obrazů slavných malířů.

14.7.2024 10:00GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
POHÁDKOVÉ PONDĚLÍ NA KAČINĚ – O PALEČKOVI

POHÁDKOVÉ PONDĚLÍ NA KAČINĚ – O PALEČKOVI

V rodině chalupníka se jednoho dne narodil chlapeček, nebyl o nic větší než palec u ruky, a tak mu rodiče dali jméno Paleček. Rodičům pomáhal, jak jen mohl. Jednoho dne dokonce tatínkovi dostrkal oběd v košíku přímo na pole. Aby se tatínek v klidu najedl, vlezl si Paleček koni za ucho a do něj křičel povely. Kobylka tak sama jezdila a orala. Spatřil to kupec a chtěl malého Palečka koupit. Sám Paleček otce přemlouval, aby ho prodal …a tam začíná naše pohádka. Účinkuje: Divadýlko Mrak.

Představení probíhají v pondělí 1., 8., 15. a 22. července a 5., 12. a 19. srpna 2024
Začátek představení v 11:00 hodin, doba trvání cca 50 minut
Vstupné: základní – 180,- Kč; snížené (studenti, senioři) – 150,- Kč; snížené II (děti od 2 let, držitelé ZTP) – 100,- Kč; děti do 2 let bez nároku na sedadlo zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na www.kutnohorskeleto.cz. Před představením lze zakoupit vstupenky v zámecké pokladně pouze zbývající do celkové kapacity 90 osob.
Kontakt: tel.: 778 454 893, 602 187 700; e-mail: pokladna.kacina@nzm.cz
Maximální kapacita: 90 osob

15.7.2024 11:00Zámek Kačina
NOČNÍ PROHLÍDKA SEDLECKÉ KATEDRÁLY

NOČNÍ PROHLÍDKA SEDLECKÉ KATEDRÁLY

Noční prohlídkou UNESCO katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele vás provede kostýmovaný cisterciácký mnich nebo řádová sestra. Za svitu svíček, zpěvu gregoriánského chorálu a zvuku varhan vám ukáže všechny taje a zákoutí této jedinečné stavby, která bývala srdcem sedleckého kláštera. Společně vystoupáte po samonosném Santiniho schodišti přes podkroví až na kůr, navštívíte „katedrálové kino“, kde zhlédnete animovaný film o pohnuté historii Sedlce a vstoupíte i do chrámové klenotnice, ve které se nachází originál nejstarší  monstrance na světě. Pro všechny dospělé návštěvníky máme navíc nachystanou ochutnávku sedleckého vína. Na závěr prohlídky se můžete těšit na varhanní koncert. Zažijte s námi nezapomenutelnou noční Sedlec!
 
Prohlídky probíhají každé pondělí od 1. července do 26. srpna 2024
Začátek prohlídky ve 20:00 hodin, doba trvání cca 2 hodiny
Vstupné: základní – 290,- Kč; snížené (studenti do 26 let, senioři nad 65 let, držitelé ZTP) – 190,- Kč. Prohlídka není vhodná pro děti do 6 let.
Kontakt: Informační centrum Kutná Hora – Sedlec; tel.: 326 551 049; e-mail: info@sedlec.info
Pořadatel: Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec, Zámecká 127, Kutná Hora – Sedlec
Maximální kapacita: 55 osob

15.7.2024 20:00Katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci
NOČNÍ PROHLÍDKA SEDLECKÉ KOSTNICE

NOČNÍ PROHLÍDKA SEDLECKÉ KOSTNICE

Noční prohlídka hřbitovního kostela Všech svatých s kostnicí začíná v dolní kapli, kde vás přivítá kostýmovaný průvodce oblečený jako cisterciácký mnich nebo řádová sestra. Prostor kostnice je osvícen pouze stovkou svíček, atmosféra jindy rušného turistického místa je tak naplněna pokorou a dává prostor na zamyšlení se nad konečností lidského života. Po prohlídce dolní kaple vás průvodce pozve na varhanní koncert do kaple horní, která byla vždy místem vyjadřujícím naději na vzkříšení. Zažijte s námi nezapomenutelnou noční Sedlec!

Prohlídky probíhají každé úterý od 2. července do 27. srpna 2024
Začátek prohlídky ve 21:00 hodin, doba trvání cca 1,5 hodiny
Vstupné: základní – 290,- Kč; snížené (studenti do 26 let, senioři nad 65 let, držitelé ZTP) – 190,- Kč. Prohlídka není vhodná pro děti do 6 let.
Kontakt: Informační centrum Kutná Hora – Sedlec; tel.: 326 551 049; e-mail: info@sedlec.info
Pořadatel: Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec, Zámecká 127, Kutná Hora – Sedlec
Maximální kapacita: 55 osob

16.7.2024 21:00Kostnice
NOČNÍ PROHLÍDKA STŘÍBRNÉHO DOLU

NOČNÍ PROHLÍDKA STŘÍBRNÉHO DOLU

Vypravte se po stopách havířů do hlubin středověkých dolů za svitu kahánků, a to v neobvyklou noční hodinu. Společně se vydáme do kutnohorské štoly svatého Jiří, kde projdeme 250 m dlouhý úsek v hloubce až 30 m. Dozvíte se zajímavé informace o životě havířů, o historii dolování či technologii zpracování stříbrné rudy. Zažijete i absolutní tmu. Následně si v mázhauzu Hrádku vlastnoručně vyrazíte pražský groš jako památku na tento jedinečný zážitek.

Prohlídky probíhají každou středu od 3. července do 28. srpna 2024
Začátek prohlídky ve 21:30 hodin, doba trvání cca 1,5 hodiny
Vstupné: základní – 200,- Kč; snížené (děti, studenti, senioři) – 160,- Kč
Kontakt: tel.: 733 420 366; e-mail: objednavky@cms-kh.cz
Pořadatel: České muzeum stříbra, p.o., Barborská 28, Kutná Hora
Maximální kapacita: 20 osob

17.7.2024 21:30ČMS Hrádek
PUTOVÁNÍ ZA HUDBOU

PUTOVÁNÍ ZA HUDBOU

Srdečně Vás zveme na muzicírování pod širým nebem, kde na různých krásných místech můžete zažít ve všední den nevšední večer. Pátý ročník série prázdninového putování za hudbou začíná se skupinou JeToJedno u pramene sv. Vojtěcha ve středu 10. července v 19:30 hodin a bude tak pokračovat každou středu po celý červenec a srpen. Vstupné je dobrovolné.

10.7. JeToJedno - u pramene sv. Vojtěcha
17.7. Fanťák  - na mostku u víly Vrchlice v Hutích
25.7. Valchaři - Haeringův rybník (POZOR - výjimečně se bude hrát ve čtvrtek)                  
31.7. Melissa - nádvoří Spolkového domu
7.8. Richenza - terasa nad kaplí Božího těla u chrámu sv. Barbory
14.8. Náhodné setkání - u kavárny Pod Jakubem v parku pod Vlašským dvorem
21.8. Teige (Sirotkovi) - Barborská ulice, parčík před Hrádkem
28.8. Jiří Nedvěd - v parku Národního odboje
31.8. Závěrečný festival - na nádvoří Vlašského dvora

Více na www.putovanizahudbou.cz

17.7.2024 19:30Kutná Hora
POHÁDKOVÉ ČTVRTKY NA ZÁMKU – KONEC S ŽERTY, HUBERTE!

POHÁDKOVÉ ČTVRTKY NA ZÁMKU – KONEC S ŽERTY, HUBERTE!

Hrabě Hubert zřejmě zapomněl dospět. Svými legráckami jistě usouží hraběnku Žofii, i když nečekaná návštěva slečny Marie Henriety jí na dobré náladě též moc nepřidá. Jde tu totiž o jejího synovce, mladého pána Otto Ferdinanda. Svatba už visí ve vzduchu a všechny zvony bijí na poplach. Tak rychle konat! Snad jí v jejím trápení pomůže nadpřirozená bytost, a to krásná a tajemná víla z odpoledního snění. A do toho všeho ty Hubertovy žerty.
Účinkuje: Divadélko Kůzle.

Představení probíhají ve čtvrtek 11., 18. a 25. července a 1., 15. a 22. srpna 2024
Začátek představení v 10:00 a v 11:00 hodin, doba trvání cca 50 minut
Vstupné: základní – 180,- Kč; snížené (studenti, senioři) – 150,- Kč; snížené II (děti od 2 let, držitelé ZTP) – 100,- Kč; děti do 2 let bez nároku na sedadlo zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na www.kutnohorskeleto.cz. Před představením lze zakoupit vstupenky v zámecké pokladně pouze zbývající do celkové kapacity 40 osob.
Kontakt: tel.: 778 454 893, 602 187 700; e-mail: pokladna.kacina@nzm.cz
Maximální kapacita: 40 osob

18.7.2024 10:00Zámek Kačina
POHÁDKOVÉ ČTVRTKY NA ZÁMKU – KONEC S ŽERTY, HUBERTE!

POHÁDKOVÉ ČTVRTKY NA ZÁMKU – KONEC S ŽERTY, HUBERTE!

Hrabě Hubert zřejmě zapomněl dospět. Svými legráckami jistě usouží hraběnku Žofii, i když nečekaná návštěva slečny Marie Henriety jí na dobré náladě též moc nepřidá. Jde tu totiž o jejího synovce, mladého pána Otto Ferdinanda. Svatba už visí ve vzduchu a všechny zvony bijí na poplach. Tak rychle konat! Snad jí v jejím trápení pomůže nadpřirozená bytost, a to krásná a tajemná víla z odpoledního snění. A do toho všeho ty Hubertovy žerty.
Účinkuje: Divadélko Kůzle.

Představení probíhají ve čtvrtek 11., 18. a 25. července a 1., 15. a 22. srpna 2024
Začátek představení v 10:00 a v 11:00 hodin, doba trvání cca 50 minut
Vstupné: základní – 180,- Kč; snížené (studenti, senioři) – 150,- Kč; snížené II (děti od 2 let, držitelé ZTP) – 100,- Kč; děti do 2 let bez nároku na sedadlo zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na www.kutnohorskeleto.cz. Před představením lze zakoupit vstupenky v zámecké pokladně pouze zbývající do celkové kapacity 40 osob.
Kontakt: tel.: 778 454 893, 602 187 700; e-mail: pokladna.kacina@nzm.cz
Maximální kapacita: 40 osob

18.7.2024 11:00Zámek Kačina
TO JE ŘEČÍ, NAŠE PIVO LÉČÍ

TO JE ŘEČÍ, NAŠE PIVO LÉČÍ

Vítejte ve formanském hostinci. Poseďte si, objednejte si dobrý gáblík a pivo. I když, poslední dobou mají na čepu cosi, co hostům moc nešmakuje. Dokonce snad mají i jisté „následné“ problémy. Jak se s tím vypořádá mladá hostinská Drahomíra se služebnou Nětkou? Pomůže jim i štamgastům studnař Šimek, či je třeba rovnou volat doktora? Více uvidíte ve Vlašském dvoře na představení „Štamgastská rapsodie". Divadelní procházka za doprovodu kytary vám okolí Vlašského dvora naladí do přívětivých tónů. Hraje vám „Divadlo Kůzle a přátelé“.

Představení probíhají ve čtvrtek 11., 18. a 25. července a 1., 8. a 15. srpna 2024
Začátek představení v 19:00 a ve 20:30 hodin, doba trvání 50 minut
Vstupné: základní – 150,- Kč; snížené (děti, studenti, senioři) – 100,- Kč; děti do 6 let zdarma;  rodinné vstupné (2 dospělí + max. 3 děti do 15 let) – 400,- Kč.  Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech, on-line na www.kutnohorskeleto.cz  nebo na pokladně Vlašského dvora.
Kontakt: tel.: 736 485 407; e-mail: vlasskydvur@pskh.cz
Pořadatel: Průvodcovská služba Kutná Hora, příspěvková organizace, Vlašský dvůr, Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora, ve spolupráci s Divadlem Kůzle a přátelé
Maximální kapacita: 50 osob

www.pskh.cz | www.kuzleapratele.cz

18.7.2024 19:00Vlašský dvůr
NOČNÍ PROHLÍDKA CHRÁMU SVATÉ BARBORY

NOČNÍ PROHLÍDKA CHRÁMU SVATÉ BARBORY

Srdečně vás zveme pod klenby chrámu sv. Barbory. Dozvíte se nejen o historii chrámu, ale také o hluboké duchovní symbolice tohoto posvátného prostoru. Zažijete jedinečnou atmosféru večera provoněného kadidlem a osvětleného svíčkami. Čeká vás prohlídka přízemí i vyšších pater katedrály včetně ukázky hry na varhany. Z vnitřních balkónů budete moci obdivovat jak Riedovo mistrovské zaklenutí chrámových lodí, tak důmyslný vnější opěrný systém katedrály.

Prohlídky probíhají každou středu a čtvrtek od 3. července do 22. srpna 2024
Začátek prohlídky ve 20:00 hodin, doba trvání cca 2 hodiny
Vstupné: základní – 290,- Kč; senioři od 65 let – 220,- Kč; studenti od 15 do 26 let – 190,- Kč; děti do 14 let v doprovodu alespoň jedné platící osoby zdarma. Před prohlídkou lze zakoupit vstupenky v Infocentru u chrámu sv. Barbory do zaplnění max. kapacity 60 osob.
Kontakt: IC u chrámu sv. Barbory; tel.: 775 363 938; e-mail: info@chramsvatebarbory.cz
Pořadatel: Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, Jakubská 1, Kutná Hora
Maximální kapacita: 60 osob

18.7.2024 20:00Chrám sv. Barbory
TO JE ŘEČÍ, NAŠE PIVO LÉČÍ

TO JE ŘEČÍ, NAŠE PIVO LÉČÍ

Vítejte ve formanském hostinci. Poseďte si, objednejte si dobrý gáblík a pivo. I když, poslední dobou mají na čepu cosi, co hostům moc nešmakuje. Dokonce snad mají i jisté „následné“ problémy. Jak se s tím vypořádá mladá hostinská Drahomíra se služebnou Nětkou? Pomůže jim i štamgastům studnař Šimek, či je třeba rovnou volat doktora? Více uvidíte ve Vlašském dvoře na představení „Štamgastská rapsodie". Divadelní procházka za doprovodu kytary vám okolí Vlašského dvora naladí do přívětivých tónů. Hraje vám „Divadlo Kůzle a přátelé“.

Představení probíhají ve čtvrtek 11., 18. a 25. července a 1., 8. a 15. srpna 2024
Začátek představení v 19:00 a ve 20:30 hodin, doba trvání 50 minut
Vstupné: základní – 150,- Kč; snížené (děti, studenti, senioři) – 100,- Kč; děti do 6 let zdarma;  rodinné vstupné (2 dospělí + max. 3 děti do 15 let) – 400,- Kč.  Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech, on-line na www.kutnohorskeleto.cz  nebo na pokladně Vlašského dvora.
Kontakt: tel.: 736 485 407; e-mail: vlasskydvur@pskh.cz
Pořadatel: Průvodcovská služba Kutná Hora, příspěvková organizace, Vlašský dvůr, Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora, ve spolupráci s Divadlem Kůzle a přátelé
Maximální kapacita: 50 osob

www.pskh.cz | www.kuzleapratele.cz

18.7.2024 20:30Vlašský dvůr
GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer

Vydejte se za imaginací, snem, černým humorem a erotikou na výstavu DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer do galerie moderního a současného umění GASK. Bohatý doprovodný program nabízí prohlídky expozice se zasvěceným komentářem odborníků, projekce Švankmajerových filmů a besedy nad tématy dotýkajícími se tvorby obou umělců.

sobota 1. června 2024 od 10.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 1. června 2024 od 17.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 8. června 2024 od 13.00 hodin: TAKTILISMUS VŠEDNÍHO DNE
výtvarná dílna pro (pra)rodiče s dětmi od 6 do 12 let
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 8. června 2024 od 16.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 8. června 2024 od 18.00 hodin: DO KOSTNICE
Jan Švankmajer versus baroko
Projekce filmů Jana Švankmajera J. S. Bach – Fantasia G-moll (1965), Don Šajn (1969) a Kostnice (1970) s průvodním slovem autora doprovodného programu Petra Adámka.
• Místo konání: Kostnice Sedlec
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 15. června 2024 od 10.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 15. června 2024 od 17.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

čtvrtek 20. června 2024 od 16.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

čtvrtek 20. června 2024 od 18.00 hodin: projekce filmu Jana Švankmajera Přežít svůj život
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 6. července 2024 od 10.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 6. července 2024 od 17.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

čtvrtek 18. července 2024 od 16.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

čtvrtek 18. července 2024 od 18.00 hodin: projekce filmu Jana Švankmajera Hmyz
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 20. července 2024 od 10.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 20. července 2024 od 17.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 27. července 2024 od 10.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 27. července 2024 od 17.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 3. srpna 2024 od 14.00 hodin: závěrečná komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer s kurátorem výstavy Richardem Drurym
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 3. srpna 2024 od 16.00 hodin: LATERNA MAGIKA – BARRANDOV – ATHANOR
Rozprava s producentem a pedagogem Jaromírem Kallistou, jedním z důležitých svědků i přímých aktérů dějin českého divadla a filmu posledních šedesáti let.
Součástí programu bude projekce dokumentárního filmu Petra Kaňky Laterna magika – život se snem (2001).
nutná rezervace na www.gask.cz

18.7.2024 16:00GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer

Vydejte se za imaginací, snem, černým humorem a erotikou na výstavu DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer do galerie moderního a současného umění GASK. Bohatý doprovodný program nabízí prohlídky expozice se zasvěceným komentářem odborníků, projekce Švankmajerových filmů a besedy nad tématy dotýkajícími se tvorby obou umělců.

sobota 1. června 2024 od 10.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 1. června 2024 od 17.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 8. června 2024 od 13.00 hodin: TAKTILISMUS VŠEDNÍHO DNE
výtvarná dílna pro (pra)rodiče s dětmi od 6 do 12 let
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 8. června 2024 od 16.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 8. června 2024 od 18.00 hodin: DO KOSTNICE
Jan Švankmajer versus baroko
Projekce filmů Jana Švankmajera J. S. Bach – Fantasia G-moll (1965), Don Šajn (1969) a Kostnice (1970) s průvodním slovem autora doprovodného programu Petra Adámka.
• Místo konání: Kostnice Sedlec
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 15. června 2024 od 10.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 15. června 2024 od 17.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

čtvrtek 20. června 2024 od 16.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

čtvrtek 20. června 2024 od 18.00 hodin: projekce filmu Jana Švankmajera Přežít svůj život
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 6. července 2024 od 10.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 6. července 2024 od 17.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

čtvrtek 18. července 2024 od 16.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

čtvrtek 18. července 2024 od 18.00 hodin: projekce filmu Jana Švankmajera Hmyz
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 20. července 2024 od 10.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 20. července 2024 od 17.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 27. července 2024 od 10.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 27. července 2024 od 17.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 3. srpna 2024 od 14.00 hodin: závěrečná komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer s kurátorem výstavy Richardem Drurym
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 3. srpna 2024 od 16.00 hodin: LATERNA MAGIKA – BARRANDOV – ATHANOR
Rozprava s producentem a pedagogem Jaromírem Kallistou, jedním z důležitých svědků i přímých aktérů dějin českého divadla a filmu posledních šedesáti let.
Součástí programu bude projekce dokumentárního filmu Petra Kaňky Laterna magika – život se snem (2001).
nutná rezervace na www.gask.cz

18.7.2024 18:00GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
NETRADIČNÍ PROHLÍDKA KLÁŠTERA SV. VORŠILY S OCHUTNÁVKOU VÍN

NETRADIČNÍ PROHLÍDKA KLÁŠTERA SV. VORŠILY S OCHUTNÁVKOU VÍN

Přijďte ochutnat víno z kutnohorských vinic a poslechnout si historii řádu sv. Voršily. Prohlédnete si část kláštera, která není běžně přístupná veřejnosti, a to klášterní kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a zrestaurovanou fresku v kopuli nad hlavním schodištěm ve 2. patře kláštera sv. Voršily. Dozvíte se i o tom, jak úzce je víno spojeno s proslulou dobou těžby stříbra na Kutnohorsku. Každý pátek v červenci a v srpnu od 18 hodin můžete zažít nevšední zážitek z bývalého kláštera s ochutnávkou vín.
 
Prohlídky probíhají každý pátek od 5. července do 30. srpna 2024
Začátek prohlídky v 18:00 hodin, doba trvání cca 2 hodiny
Vstupné: základní – 250,- Kč (v ceně degustace 3 vzorků vín + občerstvení); snížené (bez degustace vína) – 90,- Kč
Kontakt: tel.: 736 536 489; e-mail: petr.javurek@vinokutnahora.cz
Pořadatel: Vinné sklepy Kutná Hora s.r.o., Jiřího z Poděbrad 288, Kutná Hora
Maximální kapacita: 65 osob

19.7.2024 18:00Vinné sklepy Kutná Hora
ZA POVĚSTMI A LEGENDAMI KUTNÉ HORY

ZA POVĚSTMI A LEGENDAMI KUTNÉ HORY

"... kdo zprvu nepronikne do počátků vzniku slavného města a jeho legend, jakoby na Horách Kutných nebyl..." Jaké bylo proroctví kněžny Libuše? Jak to bylo s objevením stříbra? Je pravdou, že havíři měli práci od pondělí do soboty, ale peněz jen od soboty do neděle? A už vám někdy prolétl nad hlavou duch? Večery plné legendárních příběhů a skutečných i tajemných pověstí dob dávno minulých ožívají... Spolu s Ochotnickým spolkem Tyl jsme pro Vás připravili komentované interaktivní prohlídky v Muzeu kutnohorských pověstí, duchů a strašidel. Přijďte se bavit, smát, možná i trošku bát? Pro děti a nadšence máme připravené hry i drobné odměny.

Večery probíhají v pátek 5. a 19. července a 9. a 16. srpna 2024
Začátek v 18:30, 20:00 a 21:30 hodin, doba trvání cca 1 hodina
Vstupné: základní – 180,- Kč; snížené (děti, senioři) – 120,- Kč
Kontakt: tel.: 602 100 950; e-mail: MuzeumB@seznam.cz
Pořadatel: MuzeumB, Vlašský dvůr, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora
Maximální kapacita: 20 osob

19.7.2024 18:30Vlašský dvůr
NOČNÍ PROHLÍDKA SEDLECKÉ KOSTNICE A KATEDRÁLY

NOČNÍ PROHLÍDKA SEDLECKÉ KOSTNICE A KATEDRÁLY

Program plný zážitků začíná v horní kapli hřbitovního kostela Všech svatých s kostnicí v Sedlci, kde vás kostýmovaný cisterciácký mnich nebo řádová sestra seznámí s pohnutou historií nejen Sedlce, ale celé Kutné Hory. Následně sejdete po schodech do kaple dolní. Klidná noční atmosféra tohoto zvláštního místa je ještě umocněna svitem stovek svíček. Po prohlédnutí kostnice se společně se svým průvodcem vydáte bývalým areálem cisterciáckého kláštera směrem k UNESCO katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele. Do tohoto úžasného svícemi osvětleného prostoru vstoupíte za zvuku fanfár. Noční program zdaleka nekončí – společně s průvodcem nahlédnete za dveře chrámové klenotnice na originál sedlecké monstrance a po Santiniho samonosném točitém schodišti se vydáte na kůr. Právě odtud je pohled na čistou architekturu sedlecké katedrály nejkrásnější. Na závěr vás ještě čeká varhanní koncert. Zažijte s námi nezapomenutelnou noční Sedlec!
 
Prohlídky probíhají každý pátek od 5. července do 30. srpna 2024
Začátek prohlídky ve 20:00 hodin, doba trvání cca 2,5 hodiny
Vstupné: základní – 550,- Kč; snížené (studenti do 26 let, senioři nad 65 let, držitelé ZTP) – 350,- Kč. Prohlídka není vhodná pro děti do 6 let.
Kontakt: Informační centrum Kutná Hora – Sedlec; tel.: 326 551 049; e-mail: info@sedlec.info
Pořadatel: Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec, Zámecká 127, Kutná Hora – Sedlec
Maximální kapacita: 50 osob


19.7.2024 20:00Kostnice / Katedrála v Sedlci
ZA POVĚSTMI A LEGENDAMI KUTNÉ HORY

ZA POVĚSTMI A LEGENDAMI KUTNÉ HORY

"... kdo zprvu nepronikne do počátků vzniku slavného města a jeho legend, jakoby na Horách Kutných nebyl..." Jaké bylo proroctví kněžny Libuše? Jak to bylo s objevením stříbra? Je pravdou, že havíři měli práci od pondělí do soboty, ale peněz jen od soboty do neděle? A už vám někdy prolétl nad hlavou duch? Večery plné legendárních příběhů a skutečných i tajemných pověstí dob dávno minulých ožívají... Spolu s Ochotnickým spolkem Tyl jsme pro Vás připravili komentované interaktivní prohlídky v Muzeu kutnohorských pověstí, duchů a strašidel. Přijďte se bavit, smát, možná i trošku bát? Pro děti a nadšence máme připravené hry i drobné odměny.

Večery probíhají v pátek 5. a 19. července a 9. a 16. srpna 2024
Začátek v 18:30, 20:00 a 21:30 hodin, doba trvání cca 1 hodina
Vstupné: základní – 180,- Kč; snížené (děti, senioři) – 120,- Kč
Kontakt: tel.: 602 100 950; e-mail: MuzeumB@seznam.cz
Pořadatel: MuzeumB, Vlašský dvůr, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora
Maximální kapacita: 20 osob

19.7.2024 20:00Vlašský dvůr
ZA POVĚSTMI A LEGENDAMI KUTNÉ HORY

ZA POVĚSTMI A LEGENDAMI KUTNÉ HORY

"... kdo zprvu nepronikne do počátků vzniku slavného města a jeho legend, jakoby na Horách Kutných nebyl..." Jaké bylo proroctví kněžny Libuše? Jak to bylo s objevením stříbra? Je pravdou, že havíři měli práci od pondělí do soboty, ale peněz jen od soboty do neděle? A už vám někdy prolétl nad hlavou duch? Večery plné legendárních příběhů a skutečných i tajemných pověstí dob dávno minulých ožívají... Spolu s Ochotnickým spolkem Tyl jsme pro Vás připravili komentované interaktivní prohlídky v Muzeu kutnohorských pověstí, duchů a strašidel. Přijďte se bavit, smát, možná i trošku bát? Pro děti a nadšence máme připravené hry i drobné odměny.

Večery probíhají v pátek 5. a 19. července a 9. a 16. srpna 2024
Začátek v 18:30, 20:00 a 21:30 hodin, doba trvání cca 1 hodina
Vstupné: základní – 180,- Kč; snížené (děti, senioři) – 120,- Kč
Kontakt: tel.: 602 100 950; e-mail: MuzeumB@seznam.cz
Pořadatel: MuzeumB, Vlašský dvůr, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora
Maximální kapacita: 20 osob

19.7.2024 21:30Vlašský dvůr
HUDEBNÍ LÉTO U DAČICKÉHO 2024

HUDEBNÍ LÉTO U DAČICKÉHO 2024

Kutnohorský spolek Kultura do města pořádá v letní sezoně 2024 další ze série tradičních pátečních koncertů na zahradě restaurantu Dačický v Rakově ulici 8. Koncerty se uskuteční v termínech 28. června (Zimnice), 19. července (Luboš Pospíšil & 5P) a 23. srpna (Ver Terrae). Začátky ve 20:30 hodin, vstupenky na místě, rezervace míst přímo v restauraci (tel. 603 434 367 - omezená kapacita!).

Více na facebook.com/kulturadomesta

19.7.2024 20:30Restaurace Dačický
POKLAD NA VLAŠSKÉM DVOŘE

POKLAD NA VLAŠSKÉM DVOŘE

Zábavná prohlídka královskou mincovnou Vlašského dvora o historii ražby pražského groše i o významných osobnostech, které bylo možné spojit s touto budovou. Během prohlídky se bude poslouchat, koukat, hádat, povídat a za správné odpovědi získávat groše. Největší počet nasbíraných grošů bude odměněn.

Představení probíhají v sobotu 6. a 20. července a 10. a 17. srpna 2024
Začátek představení v 19:00 a ve 21:00 hodin, doba trvání cca 90 minut
Vstupné: základní – 150,- Kč; snížené (děti, studenti, senioři) – 100,- Kč; děti do 6 let zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech, on-line na www.kutnohorskeleto.cz nebo na pokladně Vlašského dvora.
Kontakt: tel.: 736 485 407; e-mail: vlasskydvur@pskh.cz
Pořadatel: Průvodcovská služba Kutná Hora, příspěvková organizace, Vlašský dvůr, Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora
Maximální kapacita: 20 osob

20.7.2024 19:00Vlašský dvůr
POKLAD NA VLAŠSKÉM DVOŘE

POKLAD NA VLAŠSKÉM DVOŘE

Zábavná prohlídka královskou mincovnou Vlašského dvora o historii ražby pražského groše i o významných osobnostech, které bylo možné spojit s touto budovou. Během prohlídky se bude poslouchat, koukat, hádat, povídat a za správné odpovědi získávat groše. Největší počet nasbíraných grošů bude odměněn.

Představení probíhají v sobotu 6. a 20. července a 10. a 17. srpna 2024
Začátek představení v 19:00 a ve 21:00 hodin, doba trvání cca 90 minut
Vstupné: základní – 150,- Kč; snížené (děti, studenti, senioři) – 100,- Kč; děti do 6 let zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech, on-line na www.kutnohorskeleto.cz nebo na pokladně Vlašského dvora.
Kontakt: tel.: 736 485 407; e-mail: vlasskydvur@pskh.cz
Pořadatel: Průvodcovská služba Kutná Hora, příspěvková organizace, Vlašský dvůr, Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora
Maximální kapacita: 20 osob

20.7.2024 21:00Vlašský dvůr
GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer

Vydejte se za imaginací, snem, černým humorem a erotikou na výstavu DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer do galerie moderního a současného umění GASK. Bohatý doprovodný program nabízí prohlídky expozice se zasvěceným komentářem odborníků, projekce Švankmajerových filmů a besedy nad tématy dotýkajícími se tvorby obou umělců.

sobota 1. června 2024 od 10.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 1. června 2024 od 17.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 8. června 2024 od 13.00 hodin: TAKTILISMUS VŠEDNÍHO DNE
výtvarná dílna pro (pra)rodiče s dětmi od 6 do 12 let
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 8. června 2024 od 16.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 8. června 2024 od 18.00 hodin: DO KOSTNICE
Jan Švankmajer versus baroko
Projekce filmů Jana Švankmajera J. S. Bach – Fantasia G-moll (1965), Don Šajn (1969) a Kostnice (1970) s průvodním slovem autora doprovodného programu Petra Adámka.
• Místo konání: Kostnice Sedlec
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 15. června 2024 od 10.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 15. června 2024 od 17.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

čtvrtek 20. června 2024 od 16.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

čtvrtek 20. června 2024 od 18.00 hodin: projekce filmu Jana Švankmajera Přežít svůj život
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 6. července 2024 od 10.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 6. července 2024 od 17.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

čtvrtek 18. července 2024 od 16.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

čtvrtek 18. července 2024 od 18.00 hodin: projekce filmu Jana Švankmajera Hmyz
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 20. července 2024 od 10.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 20. července 2024 od 17.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 27. července 2024 od 10.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 27. července 2024 od 17.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 3. srpna 2024 od 14.00 hodin: závěrečná komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer s kurátorem výstavy Richardem Drurym
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 3. srpna 2024 od 16.00 hodin: LATERNA MAGIKA – BARRANDOV – ATHANOR
Rozprava s producentem a pedagogem Jaromírem Kallistou, jedním z důležitých svědků i přímých aktérů dějin českého divadla a filmu posledních šedesáti let.
Součástí programu bude projekce dokumentárního filmu Petra Kaňky Laterna magika – život se snem (2001).
nutná rezervace na www.gask.cz

20.7.2024 10:00GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer

Vydejte se za imaginací, snem, černým humorem a erotikou na výstavu DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer do galerie moderního a současného umění GASK. Bohatý doprovodný program nabízí prohlídky expozice se zasvěceným komentářem odborníků, projekce Švankmajerových filmů a besedy nad tématy dotýkajícími se tvorby obou umělců.

sobota 1. června 2024 od 10.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 1. června 2024 od 17.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 8. června 2024 od 13.00 hodin: TAKTILISMUS VŠEDNÍHO DNE
výtvarná dílna pro (pra)rodiče s dětmi od 6 do 12 let
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 8. června 2024 od 16.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 8. června 2024 od 18.00 hodin: DO KOSTNICE
Jan Švankmajer versus baroko
Projekce filmů Jana Švankmajera J. S. Bach – Fantasia G-moll (1965), Don Šajn (1969) a Kostnice (1970) s průvodním slovem autora doprovodného programu Petra Adámka.
• Místo konání: Kostnice Sedlec
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 15. června 2024 od 10.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 15. června 2024 od 17.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

čtvrtek 20. června 2024 od 16.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

čtvrtek 20. června 2024 od 18.00 hodin: projekce filmu Jana Švankmajera Přežít svůj život
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 6. července 2024 od 10.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 6. července 2024 od 17.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

čtvrtek 18. července 2024 od 16.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

čtvrtek 18. července 2024 od 18.00 hodin: projekce filmu Jana Švankmajera Hmyz
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 20. července 2024 od 10.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 20. července 2024 od 17.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 27. července 2024 od 10.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 27. července 2024 od 17.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 3. srpna 2024 od 14.00 hodin: závěrečná komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer s kurátorem výstavy Richardem Drurym
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 3. srpna 2024 od 16.00 hodin: LATERNA MAGIKA – BARRANDOV – ATHANOR
Rozprava s producentem a pedagogem Jaromírem Kallistou, jedním z důležitých svědků i přímých aktérů dějin českého divadla a filmu posledních šedesáti let.
Součástí programu bude projekce dokumentárního filmu Petra Kaňky Laterna magika – život se snem (2001).
nutná rezervace na www.gask.cz

20.7.2024 17:00GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
NOČNÍ PROHLÍDKY MUZEA ČOKOLÁDY SPOJENÉ S DEGUSTACÍ ČOKOLÁDY

NOČNÍ PROHLÍDKY MUZEA ČOKOLÁDY SPOJENÉ S DEGUSTACÍ ČOKOLÁDY

Termín a místo konání: každou sobotu od června do září od 20:00 hodin, Muzeum čokolády a čokoládovna Kutná Hora. Termín je třeba z kapacitních důvodů předem rezervovat na tel. 603 184 037 nebo e-mailu info@chocomuseum.cz.

Více na www.chocomuseum.cz

20.7.2024 20:00Muzeum čokolády a čokoládovna
GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Jižní věž jezuitské koleje

Po celé Kutnohorské léto bude každý víkend od 10 do 18 hodin pro veřejnost otevřena jižní věž jezuitské koleje s překrásným výhledem na celé město a se třemi zvony – Michalem, Ludvíkem a Barborou. Zároveň mohou (pra)rodiče s dětmi navštívit vizuální herny, které jim umožní vstoupit do obrazů slavných malířů.

20.7.2024 10:00GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
NEDĚLNÍ OŽIVENÉ PROHLÍDKY ZÁMKU KAČINA

NEDĚLNÍ OŽIVENÉ PROHLÍDKY ZÁMKU KAČINA

aneb Zdravé tělo, zdravý duch?

Rok 1894, dvacáté století vystrkuje růžky. Klub českých turistů vydává svůj časopis, několik členů cestuje na vzdálený Island. Otevírá se Franz Josef-Weg, jedna z nejstarších turistických tras. Spoře odění a bosí "blázni kneippiáni" začínají pobuřovat společnost. Provozujeme gymnastiku a pěstujeme tenis, vůkol samý bicykl. Po krkonošských svazích sviští na 120 párů lyží.  A kdyby snad ani to nestačilo? Vyrobeno jest 134 ks prvého sériového vozu Benz Velo. Česká obec sokolská již řadu let sdružuje cvičence za účelem tělovýchovy. Možnosti k dosažení zdravého těla jsou neomezené.  Zdravý duch je pak odměnou, zdá se.
Ale co, když duch soustavně strádá? Pomůže snad zdravé tělo?
Hrabě Rudolf Karel Chotek přichází roku 1884 o svého jediného potomka - syna Jana Nepomuka Rudolfa, dědice chotkovského panství.  Zhroutil se mu svět a zdravý duch vyprchal. Na společnost doléhá krize osmdesátých let, je třeba bojovat o zachování rodového majetku. Psychické problémy však boj znesnadňují a rozumná komunikace s Rudolfem je takřka nemožná. Na scénu vstupuje rodina. Na základě sourozenecké žaloby uvalí soud na majetek dominia sekvestraci. Kurátorem se pak roku 1890 stává mladší bratr, hrabě Emerich Chotek.
Rudolf Karel utíká a s ním jeho strádající duch, jež nemocné tělo opouští roku 1894. Ačkolivěk předtím, ještě na krátký čas, snad i duše pookřála.

Účinkují: Soubory historických tanců Salome a Tempus Fugit

Představení probíhají v neděli 14. a 21. července a 11. a 18. srpna 2024
Začátek představení v rámci komentovaných prohlídek vždy v 10:00, 12:00 a 14:00 hodin, doba trvání cca 60 minut
Vstupné: základní – 180,- Kč; snížené (studenti, senioři) – 150,- Kč; snížené II (děti od 2 let, držitelé ZTP) – 100,- Kč; děti do 2 let bez nároku na sedadlo zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na www.kutnohorskeleto.cz. Před představením lze zakoupit vstupenky v zámecké pokladně pouze zbývající do celkové kapacity 40 osob.
Kontakt: tel.: 778 454 893, 602 187 700; e-mail: pokladna.kacina@nzm.cz
Maximální kapacita: 40 osob

21.7.2024 10:00Zámek Kačina
NEDĚLNÍ OŽIVENÉ PROHLÍDKY ZÁMKU KAČINA

NEDĚLNÍ OŽIVENÉ PROHLÍDKY ZÁMKU KAČINA

aneb Zdravé tělo, zdravý duch?

Rok 1894, dvacáté století vystrkuje růžky. Klub českých turistů vydává svůj časopis, několik členů cestuje na vzdálený Island. Otevírá se Franz Josef-Weg, jedna z nejstarších turistických tras. Spoře odění a bosí "blázni kneippiáni" začínají pobuřovat společnost. Provozujeme gymnastiku a pěstujeme tenis, vůkol samý bicykl. Po krkonošských svazích sviští na 120 párů lyží.  A kdyby snad ani to nestačilo? Vyrobeno jest 134 ks prvého sériového vozu Benz Velo. Česká obec sokolská již řadu let sdružuje cvičence za účelem tělovýchovy. Možnosti k dosažení zdravého těla jsou neomezené.  Zdravý duch je pak odměnou, zdá se.
Ale co, když duch soustavně strádá? Pomůže snad zdravé tělo?
Hrabě Rudolf Karel Chotek přichází roku 1884 o svého jediného potomka - syna Jana Nepomuka Rudolfa, dědice chotkovského panství.  Zhroutil se mu svět a zdravý duch vyprchal. Na společnost doléhá krize osmdesátých let, je třeba bojovat o zachování rodového majetku. Psychické problémy však boj znesnadňují a rozumná komunikace s Rudolfem je takřka nemožná. Na scénu vstupuje rodina. Na základě sourozenecké žaloby uvalí soud na majetek dominia sekvestraci. Kurátorem se pak roku 1890 stává mladší bratr, hrabě Emerich Chotek.
Rudolf Karel utíká a s ním jeho strádající duch, jež nemocné tělo opouští roku 1894. Ačkolivěk předtím, ještě na krátký čas, snad i duše pookřála.

Účinkují: Soubory historických tanců Salome a Tempus Fugit

Představení probíhají v neděli 14. a 21. července a 11. a 18. srpna 2024
Začátek představení v rámci komentovaných prohlídek vždy v 10:00, 12:00 a 14:00 hodin, doba trvání cca 60 minut
Vstupné: základní – 180,- Kč; snížené (studenti, senioři) – 150,- Kč; snížené II (děti od 2 let, držitelé ZTP) – 100,- Kč; děti do 2 let bez nároku na sedadlo zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na www.kutnohorskeleto.cz. Před představením lze zakoupit vstupenky v zámecké pokladně pouze zbývající do celkové kapacity 40 osob.
Kontakt: tel.: 778 454 893, 602 187 700; e-mail: pokladna.kacina@nzm.cz
Maximální kapacita: 40 osob

21.7.2024 12:00Zámek Kačina
NEDĚLNÍ OŽIVENÉ PROHLÍDKY ZÁMKU KAČINA

NEDĚLNÍ OŽIVENÉ PROHLÍDKY ZÁMKU KAČINA

aneb Zdravé tělo, zdravý duch?

Rok 1894, dvacáté století vystrkuje růžky. Klub českých turistů vydává svůj časopis, několik členů cestuje na vzdálený Island. Otevírá se Franz Josef-Weg, jedna z nejstarších turistických tras. Spoře odění a bosí "blázni kneippiáni" začínají pobuřovat společnost. Provozujeme gymnastiku a pěstujeme tenis, vůkol samý bicykl. Po krkonošských svazích sviští na 120 párů lyží.  A kdyby snad ani to nestačilo? Vyrobeno jest 134 ks prvého sériového vozu Benz Velo. Česká obec sokolská již řadu let sdružuje cvičence za účelem tělovýchovy. Možnosti k dosažení zdravého těla jsou neomezené.  Zdravý duch je pak odměnou, zdá se.
Ale co, když duch soustavně strádá? Pomůže snad zdravé tělo?
Hrabě Rudolf Karel Chotek přichází roku 1884 o svého jediného potomka - syna Jana Nepomuka Rudolfa, dědice chotkovského panství.  Zhroutil se mu svět a zdravý duch vyprchal. Na společnost doléhá krize osmdesátých let, je třeba bojovat o zachování rodového majetku. Psychické problémy však boj znesnadňují a rozumná komunikace s Rudolfem je takřka nemožná. Na scénu vstupuje rodina. Na základě sourozenecké žaloby uvalí soud na majetek dominia sekvestraci. Kurátorem se pak roku 1890 stává mladší bratr, hrabě Emerich Chotek.
Rudolf Karel utíká a s ním jeho strádající duch, jež nemocné tělo opouští roku 1894. Ačkolivěk předtím, ještě na krátký čas, snad i duše pookřála.

Účinkují: Soubory historických tanců Salome a Tempus Fugit

Představení probíhají v neděli 14. a 21. července a 11. a 18. srpna 2024
Začátek představení v rámci komentovaných prohlídek vždy v 10:00, 12:00 a 14:00 hodin, doba trvání cca 60 minut
Vstupné: základní – 180,- Kč; snížené (studenti, senioři) – 150,- Kč; snížené II (děti od 2 let, držitelé ZTP) – 100,- Kč; děti do 2 let bez nároku na sedadlo zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na www.kutnohorskeleto.cz. Před představením lze zakoupit vstupenky v zámecké pokladně pouze zbývající do celkové kapacity 40 osob.
Kontakt: tel.: 778 454 893, 602 187 700; e-mail: pokladna.kacina@nzm.cz
Maximální kapacita: 40 osob

21.7.2024 14:00Zámek Kačina
GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Jižní věž jezuitské koleje

Po celé Kutnohorské léto bude každý víkend od 10 do 18 hodin pro veřejnost otevřena jižní věž jezuitské koleje s překrásným výhledem na celé město a se třemi zvony – Michalem, Ludvíkem a Barborou. Zároveň mohou (pra)rodiče s dětmi navštívit vizuální herny, které jim umožní vstoupit do obrazů slavných malířů.

21.7.2024 10:00GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
POHÁDKOVÉ PONDĚLÍ NA KAČINĚ – O PALEČKOVI

POHÁDKOVÉ PONDĚLÍ NA KAČINĚ – O PALEČKOVI

V rodině chalupníka se jednoho dne narodil chlapeček, nebyl o nic větší než palec u ruky, a tak mu rodiče dali jméno Paleček. Rodičům pomáhal, jak jen mohl. Jednoho dne dokonce tatínkovi dostrkal oběd v košíku přímo na pole. Aby se tatínek v klidu najedl, vlezl si Paleček koni za ucho a do něj křičel povely. Kobylka tak sama jezdila a orala. Spatřil to kupec a chtěl malého Palečka koupit. Sám Paleček otce přemlouval, aby ho prodal …a tam začíná naše pohádka. Účinkuje: Divadýlko Mrak.

Představení probíhají v pondělí 1., 8., 15. a 22. července a 5., 12. a 19. srpna 2024
Začátek představení v 11:00 hodin, doba trvání cca 50 minut
Vstupné: základní – 180,- Kč; snížené (studenti, senioři) – 150,- Kč; snížené II (děti od 2 let, držitelé ZTP) – 100,- Kč; děti do 2 let bez nároku na sedadlo zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na www.kutnohorskeleto.cz. Před představením lze zakoupit vstupenky v zámecké pokladně pouze zbývající do celkové kapacity 90 osob.
Kontakt: tel.: 778 454 893, 602 187 700; e-mail: pokladna.kacina@nzm.cz
Maximální kapacita: 90 osob

22.7.2024 11:00Zámek Kačina
NOČNÍ PROHLÍDKA SEDLECKÉ KATEDRÁLY

NOČNÍ PROHLÍDKA SEDLECKÉ KATEDRÁLY

Noční prohlídkou UNESCO katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele vás provede kostýmovaný cisterciácký mnich nebo řádová sestra. Za svitu svíček, zpěvu gregoriánského chorálu a zvuku varhan vám ukáže všechny taje a zákoutí této jedinečné stavby, která bývala srdcem sedleckého kláštera. Společně vystoupáte po samonosném Santiniho schodišti přes podkroví až na kůr, navštívíte „katedrálové kino“, kde zhlédnete animovaný film o pohnuté historii Sedlce a vstoupíte i do chrámové klenotnice, ve které se nachází originál nejstarší  monstrance na světě. Pro všechny dospělé návštěvníky máme navíc nachystanou ochutnávku sedleckého vína. Na závěr prohlídky se můžete těšit na varhanní koncert. Zažijte s námi nezapomenutelnou noční Sedlec!
 
Prohlídky probíhají každé pondělí od 1. července do 26. srpna 2024
Začátek prohlídky ve 20:00 hodin, doba trvání cca 2 hodiny
Vstupné: základní – 290,- Kč; snížené (studenti do 26 let, senioři nad 65 let, držitelé ZTP) – 190,- Kč. Prohlídka není vhodná pro děti do 6 let.
Kontakt: Informační centrum Kutná Hora – Sedlec; tel.: 326 551 049; e-mail: info@sedlec.info
Pořadatel: Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec, Zámecká 127, Kutná Hora – Sedlec
Maximální kapacita: 55 osob

22.7.2024 20:00Katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci
NOČNÍ PROHLÍDKA SEDLECKÉ KOSTNICE

NOČNÍ PROHLÍDKA SEDLECKÉ KOSTNICE

Noční prohlídka hřbitovního kostela Všech svatých s kostnicí začíná v dolní kapli, kde vás přivítá kostýmovaný průvodce oblečený jako cisterciácký mnich nebo řádová sestra. Prostor kostnice je osvícen pouze stovkou svíček, atmosféra jindy rušného turistického místa je tak naplněna pokorou a dává prostor na zamyšlení se nad konečností lidského života. Po prohlídce dolní kaple vás průvodce pozve na varhanní koncert do kaple horní, která byla vždy místem vyjadřujícím naději na vzkříšení. Zažijte s námi nezapomenutelnou noční Sedlec!

Prohlídky probíhají každé úterý od 2. července do 27. srpna 2024
Začátek prohlídky ve 21:00 hodin, doba trvání cca 1,5 hodiny
Vstupné: základní – 290,- Kč; snížené (studenti do 26 let, senioři nad 65 let, držitelé ZTP) – 190,- Kč. Prohlídka není vhodná pro děti do 6 let.
Kontakt: Informační centrum Kutná Hora – Sedlec; tel.: 326 551 049; e-mail: info@sedlec.info
Pořadatel: Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec, Zámecká 127, Kutná Hora – Sedlec
Maximální kapacita: 55 osob

23.7.2024 21:00Kostnice
NOČNÍ PROHLÍDKA CHRÁMU SVATÉ BARBORY

NOČNÍ PROHLÍDKA CHRÁMU SVATÉ BARBORY

Srdečně vás zveme pod klenby chrámu sv. Barbory. Dozvíte se nejen o historii chrámu, ale také o hluboké duchovní symbolice tohoto posvátného prostoru. Zažijete jedinečnou atmosféru večera provoněného kadidlem a osvětleného svíčkami. Čeká vás prohlídka přízemí i vyšších pater katedrály včetně ukázky hry na varhany. Z vnitřních balkónů budete moci obdivovat jak Riedovo mistrovské zaklenutí chrámových lodí, tak důmyslný vnější opěrný systém katedrály.

Prohlídky probíhají každou středu a čtvrtek od 3. července do 22. srpna 2024
Začátek prohlídky ve 20:00 hodin, doba trvání cca 2 hodiny
Vstupné: základní – 290,- Kč; senioři od 65 let – 220,- Kč; studenti od 15 do 26 let – 190,- Kč; děti do 14 let v doprovodu alespoň jedné platící osoby zdarma. Před prohlídkou lze zakoupit vstupenky v Infocentru u chrámu sv. Barbory do zaplnění max. kapacity 60 osob.
Kontakt: IC u chrámu sv. Barbory; tel.: 775 363 938; e-mail: info@chramsvatebarbory.cz
Pořadatel: Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, Jakubská 1, Kutná Hora
Maximální kapacita: 60 osob

24.7.2024 20:00Chrám sv. Barbory
NOČNÍ PROHLÍDKA STŘÍBRNÉHO DOLU

NOČNÍ PROHLÍDKA STŘÍBRNÉHO DOLU

Vypravte se po stopách havířů do hlubin středověkých dolů za svitu kahánků, a to v neobvyklou noční hodinu. Společně se vydáme do kutnohorské štoly svatého Jiří, kde projdeme 250 m dlouhý úsek v hloubce až 30 m. Dozvíte se zajímavé informace o životě havířů, o historii dolování či technologii zpracování stříbrné rudy. Zažijete i absolutní tmu. Následně si v mázhauzu Hrádku vlastnoručně vyrazíte pražský groš jako památku na tento jedinečný zážitek.

Prohlídky probíhají každou středu od 3. července do 28. srpna 2024
Začátek prohlídky ve 21:30 hodin, doba trvání cca 1,5 hodiny
Vstupné: základní – 200,- Kč; snížené (děti, studenti, senioři) – 160,- Kč
Kontakt: tel.: 733 420 366; e-mail: objednavky@cms-kh.cz
Pořadatel: České muzeum stříbra, p.o., Barborská 28, Kutná Hora
Maximální kapacita: 20 osob

24.7.2024 21:30ČMS Hrádek
POHÁDKOVÉ ČTVRTKY NA ZÁMKU – KONEC S ŽERTY, HUBERTE!

POHÁDKOVÉ ČTVRTKY NA ZÁMKU – KONEC S ŽERTY, HUBERTE!

Hrabě Hubert zřejmě zapomněl dospět. Svými legráckami jistě usouží hraběnku Žofii, i když nečekaná návštěva slečny Marie Henriety jí na dobré náladě též moc nepřidá. Jde tu totiž o jejího synovce, mladého pána Otto Ferdinanda. Svatba už visí ve vzduchu a všechny zvony bijí na poplach. Tak rychle konat! Snad jí v jejím trápení pomůže nadpřirozená bytost, a to krásná a tajemná víla z odpoledního snění. A do toho všeho ty Hubertovy žerty.
Účinkuje: Divadélko Kůzle.

Představení probíhají ve čtvrtek 11., 18. a 25. července a 1., 15. a 22. srpna 2024
Začátek představení v 10:00 a v 11:00 hodin, doba trvání cca 50 minut
Vstupné: základní – 180,- Kč; snížené (studenti, senioři) – 150,- Kč; snížené II (děti od 2 let, držitelé ZTP) – 100,- Kč; děti do 2 let bez nároku na sedadlo zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na www.kutnohorskeleto.cz. Před představením lze zakoupit vstupenky v zámecké pokladně pouze zbývající do celkové kapacity 40 osob.
Kontakt: tel.: 778 454 893, 602 187 700; e-mail: pokladna.kacina@nzm.cz
Maximální kapacita: 40 osob

25.7.2024 10:00Zámek Kačina
POHÁDKOVÉ ČTVRTKY NA ZÁMKU – KONEC S ŽERTY, HUBERTE!

POHÁDKOVÉ ČTVRTKY NA ZÁMKU – KONEC S ŽERTY, HUBERTE!

Hrabě Hubert zřejmě zapomněl dospět. Svými legráckami jistě usouží hraběnku Žofii, i když nečekaná návštěva slečny Marie Henriety jí na dobré náladě též moc nepřidá. Jde tu totiž o jejího synovce, mladého pána Otto Ferdinanda. Svatba už visí ve vzduchu a všechny zvony bijí na poplach. Tak rychle konat! Snad jí v jejím trápení pomůže nadpřirozená bytost, a to krásná a tajemná víla z odpoledního snění. A do toho všeho ty Hubertovy žerty.
Účinkuje: Divadélko Kůzle.

Představení probíhají ve čtvrtek 11., 18. a 25. července a 1., 15. a 22. srpna 2024
Začátek představení v 10:00 a v 11:00 hodin, doba trvání cca 50 minut
Vstupné: základní – 180,- Kč; snížené (studenti, senioři) – 150,- Kč; snížené II (děti od 2 let, držitelé ZTP) – 100,- Kč; děti do 2 let bez nároku na sedadlo zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na www.kutnohorskeleto.cz. Před představením lze zakoupit vstupenky v zámecké pokladně pouze zbývající do celkové kapacity 40 osob.
Kontakt: tel.: 778 454 893, 602 187 700; e-mail: pokladna.kacina@nzm.cz
Maximální kapacita: 40 osob

25.7.2024 11:00Zámek Kačina
TO JE ŘEČÍ, NAŠE PIVO LÉČÍ

TO JE ŘEČÍ, NAŠE PIVO LÉČÍ

Vítejte ve formanském hostinci. Poseďte si, objednejte si dobrý gáblík a pivo. I když, poslední dobou mají na čepu cosi, co hostům moc nešmakuje. Dokonce snad mají i jisté „následné“ problémy. Jak se s tím vypořádá mladá hostinská Drahomíra se služebnou Nětkou? Pomůže jim i štamgastům studnař Šimek, či je třeba rovnou volat doktora? Více uvidíte ve Vlašském dvoře na představení „Štamgastská rapsodie". Divadelní procházka za doprovodu kytary vám okolí Vlašského dvora naladí do přívětivých tónů. Hraje vám „Divadlo Kůzle a přátelé“.

Představení probíhají ve čtvrtek 11., 18. a 25. července a 1., 8. a 15. srpna 2024
Začátek představení v 19:00 a ve 20:30 hodin, doba trvání 50 minut
Vstupné: základní – 150,- Kč; snížené (děti, studenti, senioři) – 100,- Kč; děti do 6 let zdarma;  rodinné vstupné (2 dospělí + max. 3 děti do 15 let) – 400,- Kč.  Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech, on-line na www.kutnohorskeleto.cz  nebo na pokladně Vlašského dvora.
Kontakt: tel.: 736 485 407; e-mail: vlasskydvur@pskh.cz
Pořadatel: Průvodcovská služba Kutná Hora, příspěvková organizace, Vlašský dvůr, Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora, ve spolupráci s Divadlem Kůzle a přátelé
Maximální kapacita: 50 osob

www.pskh.cz | www.kuzleapratele.cz

25.7.2024 19:00Vlašský dvůr
NOČNÍ PROHLÍDKA CHRÁMU SVATÉ BARBORY

NOČNÍ PROHLÍDKA CHRÁMU SVATÉ BARBORY

Srdečně vás zveme pod klenby chrámu sv. Barbory. Dozvíte se nejen o historii chrámu, ale také o hluboké duchovní symbolice tohoto posvátného prostoru. Zažijete jedinečnou atmosféru večera provoněného kadidlem a osvětleného svíčkami. Čeká vás prohlídka přízemí i vyšších pater katedrály včetně ukázky hry na varhany. Z vnitřních balkónů budete moci obdivovat jak Riedovo mistrovské zaklenutí chrámových lodí, tak důmyslný vnější opěrný systém katedrály.

Prohlídky probíhají každou středu a čtvrtek od 3. července do 22. srpna 2024
Začátek prohlídky ve 20:00 hodin, doba trvání cca 2 hodiny
Vstupné: základní – 290,- Kč; senioři od 65 let – 220,- Kč; studenti od 15 do 26 let – 190,- Kč; děti do 14 let v doprovodu alespoň jedné platící osoby zdarma. Před prohlídkou lze zakoupit vstupenky v Infocentru u chrámu sv. Barbory do zaplnění max. kapacity 60 osob.
Kontakt: IC u chrámu sv. Barbory; tel.: 775 363 938; e-mail: info@chramsvatebarbory.cz
Pořadatel: Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, Jakubská 1, Kutná Hora
Maximální kapacita: 60 osob

25.7.2024 20:00Chrám sv. Barbory
TO JE ŘEČÍ, NAŠE PIVO LÉČÍ

TO JE ŘEČÍ, NAŠE PIVO LÉČÍ

Vítejte ve formanském hostinci. Poseďte si, objednejte si dobrý gáblík a pivo. I když, poslední dobou mají na čepu cosi, co hostům moc nešmakuje. Dokonce snad mají i jisté „následné“ problémy. Jak se s tím vypořádá mladá hostinská Drahomíra se služebnou Nětkou? Pomůže jim i štamgastům studnař Šimek, či je třeba rovnou volat doktora? Více uvidíte ve Vlašském dvoře na představení „Štamgastská rapsodie". Divadelní procházka za doprovodu kytary vám okolí Vlašského dvora naladí do přívětivých tónů. Hraje vám „Divadlo Kůzle a přátelé“.

Představení probíhají ve čtvrtek 11., 18. a 25. července a 1., 8. a 15. srpna 2024
Začátek představení v 19:00 a ve 20:30 hodin, doba trvání 50 minut
Vstupné: základní – 150,- Kč; snížené (děti, studenti, senioři) – 100,- Kč; děti do 6 let zdarma;  rodinné vstupné (2 dospělí + max. 3 děti do 15 let) – 400,- Kč.  Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech, on-line na www.kutnohorskeleto.cz  nebo na pokladně Vlašského dvora.
Kontakt: tel.: 736 485 407; e-mail: vlasskydvur@pskh.cz
Pořadatel: Průvodcovská služba Kutná Hora, příspěvková organizace, Vlašský dvůr, Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora, ve spolupráci s Divadlem Kůzle a přátelé
Maximální kapacita: 50 osob

www.pskh.cz | www.kuzleapratele.cz

25.7.2024 20:30Vlašský dvůr
PUTOVÁNÍ ZA HUDBOU

PUTOVÁNÍ ZA HUDBOU

Srdečně Vás zveme na muzicírování pod širým nebem, kde na různých krásných místech můžete zažít ve všední den nevšední večer. Pátý ročník série prázdninového putování za hudbou začíná se skupinou JeToJedno u pramene sv. Vojtěcha ve středu 10. července v 19:30 hodin a bude tak pokračovat každou středu po celý červenec a srpen. Vstupné je dobrovolné.

10.7. JeToJedno - u pramene sv. Vojtěcha
17.7. Fanťák  - na mostku u víly Vrchlice v Hutích
25.7. Valchaři - Haeringův rybník (POZOR - výjimečně se bude hrát ve čtvrtek)                  
31.7. Melissa - nádvoří Spolkového domu
7.8. Richenza - terasa nad kaplí Božího těla u chrámu sv. Barbory
14.8. Náhodné setkání - u kavárny Pod Jakubem v parku pod Vlašským dvorem
21.8. Teige (Sirotkovi) - Barborská ulice, parčík před Hrádkem
28.8. Jiří Nedvěd - v parku Národního odboje
31.8. Závěrečný festival - na nádvoří Vlašského dvora

Více na www.putovanizahudbou.cz

25.7.2024 19:30Kutná Hora
NETRADIČNÍ PROHLÍDKA KLÁŠTERA SV. VORŠILY S OCHUTNÁVKOU VÍN

NETRADIČNÍ PROHLÍDKA KLÁŠTERA SV. VORŠILY S OCHUTNÁVKOU VÍN

Přijďte ochutnat víno z kutnohorských vinic a poslechnout si historii řádu sv. Voršily. Prohlédnete si část kláštera, která není běžně přístupná veřejnosti, a to klášterní kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a zrestaurovanou fresku v kopuli nad hlavním schodištěm ve 2. patře kláštera sv. Voršily. Dozvíte se i o tom, jak úzce je víno spojeno s proslulou dobou těžby stříbra na Kutnohorsku. Každý pátek v červenci a v srpnu od 18 hodin můžete zažít nevšední zážitek z bývalého kláštera s ochutnávkou vín.
 
Prohlídky probíhají každý pátek od 5. července do 30. srpna 2024
Začátek prohlídky v 18:00 hodin, doba trvání cca 2 hodiny
Vstupné: základní – 250,- Kč (v ceně degustace 3 vzorků vín + občerstvení); snížené (bez degustace vína) – 90,- Kč
Kontakt: tel.: 736 536 489; e-mail: petr.javurek@vinokutnahora.cz
Pořadatel: Vinné sklepy Kutná Hora s.r.o., Jiřího z Poděbrad 288, Kutná Hora
Maximální kapacita: 65 osob

26.7.2024 18:00Vinné sklepy Kutná Hora
PÁTEČNÍ NOČNÍ PROHLÍDKY – POPRASK NA KAČINĚ

PÁTEČNÍ NOČNÍ PROHLÍDKY – POPRASK NA KAČINĚ

aneb barvité putování rokokového kavalíra

Vydejte se s námi na kavalírskou cestu, kterou podnikl hrabě Jan Rudolf Chotek, stavitel Kačiny, ve svých dvaceti letech po rokokové Evropě 18. století. Tato cesta, kde zažil neuvěřitelná dobrodružství, ho inspirovala k vytvoření klasicistní podoby zámku Kačina, jak ho známe dnes. Máte možnost s námi navštívit Itáli, Francii i Německo, setkat se s krásnými a moudrými ženami, ale i mnohými velikány své doby - Josefem II., Carlem Goldonim, Denisem Diderotem či W. A. Mozartem. Ale především zažijete s mladým hrabětem Chotkem četná mladická a galantní dobrodružství. Smích povolen a dobrá zábava zaručena.

Účinkuje: Malá divadelní kumpanie Kraje Kouřimského (Mrsťa Prsťa Kouřim + Malé divadlo Kolín). Scénář a režie: Martin Drahovzal.

Noční prohlídky probíhají v pátek 28. června, 12. a 26. července a 2., 16. a 23. srpna 2024
Začátek prohlídky v 19:30 a ve 21:30 hodin, doba trvání cca 1 hodina 15 minut
Vstupné: základní – 180,- Kč; snížené (studenti, senioři) – 150,- Kč; snížené II (děti od 2 let, držitelé ZTP) – 100,- Kč; děti do 2 let bez nároku na sedadlo zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na www.kutnohorskeleto.cz. Před představením lze zakoupit vstupenky v zámecké pokladně pouze zbývající do celkové kapacity 40 osob.
Kontakt: tel.: 778 454 893, 602 187 700; e-mail: pokladna.kacina@nzm.cz
Maximální kapacita: 40 osob

26.7.2024 19:30Zámek Kačina
NOČNÍ PROHLÍDKA SEDLECKÉ KOSTNICE A KATEDRÁLY

NOČNÍ PROHLÍDKA SEDLECKÉ KOSTNICE A KATEDRÁLY

Program plný zážitků začíná v horní kapli hřbitovního kostela Všech svatých s kostnicí v Sedlci, kde vás kostýmovaný cisterciácký mnich nebo řádová sestra seznámí s pohnutou historií nejen Sedlce, ale celé Kutné Hory. Následně sejdete po schodech do kaple dolní. Klidná noční atmosféra tohoto zvláštního místa je ještě umocněna svitem stovek svíček. Po prohlédnutí kostnice se společně se svým průvodcem vydáte bývalým areálem cisterciáckého kláštera směrem k UNESCO katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele. Do tohoto úžasného svícemi osvětleného prostoru vstoupíte za zvuku fanfár. Noční program zdaleka nekončí – společně s průvodcem nahlédnete za dveře chrámové klenotnice na originál sedlecké monstrance a po Santiniho samonosném točitém schodišti se vydáte na kůr. Právě odtud je pohled na čistou architekturu sedlecké katedrály nejkrásnější. Na závěr vás ještě čeká varhanní koncert. Zažijte s námi nezapomenutelnou noční Sedlec!
 
Prohlídky probíhají každý pátek od 5. července do 30. srpna 2024
Začátek prohlídky ve 20:00 hodin, doba trvání cca 2,5 hodiny
Vstupné: základní – 550,- Kč; snížené (studenti do 26 let, senioři nad 65 let, držitelé ZTP) – 350,- Kč. Prohlídka není vhodná pro děti do 6 let.
Kontakt: Informační centrum Kutná Hora – Sedlec; tel.: 326 551 049; e-mail: info@sedlec.info
Pořadatel: Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec, Zámecká 127, Kutná Hora – Sedlec
Maximální kapacita: 50 osob


26.7.2024 20:00Kostnice / Katedrála v Sedlci
ŽENICHOVÉ

ŽENICHOVÉ

Veršovaná veselohra o třech jednáních, která byla dlouhou dobu nejúspěšnější českou komedií. Ve hře si má dcera rytíře Rodoslava Militka vybrat ze tří rytířských nápadníků. S pomocí přátel schystá na rodovém hradě pro nechtěné ctitele žertovnou zkoušku odvahy, odhalí jejich zbabělost a získá otcovo svolení vzít si svého prostého milého Vítka, který nad rytíři zvítězil svou chytrostí. Hrají: Monika Krejčová, Karel Polívka, Robert Štekr, Martin Betuštiak, Ota Fiala, Miroslav Štrobl. Režie: Ota Fiala, Miroslav Štrobl.

Představení probíhají v pátek 26. a v sobotu 27. července, v pátek 2. a v sobotu 3. srpna 2024. Začátek představení ve 20:30 hodin v nádvoří Vlašského dvora, doba trvání cca 1 hodina 20 minut. Hraje se bez přestávky. V případě nepříznivého počasí se představení nekoná, vstupenky zakoupené v předprodeji bude možné vrátit v místě předprodeje.
Vstupné: základní – 200,- Kč; snížené (studenti, senioři 65+) – 180,- Kč. Vstup a prodej zbylých vstupenek na místě bude probíhat vždy od 20:00 hodin.
Kontakt: tel.: 739 009 155; e-mail: khochotnici@seznam.cz
Pořadatel: Ochotnický spolek Tyl, z. s.
Maximální kapacita: 150 osob

26.7.2024 20:30Vlašský dvůr
PÁTEČNÍ NOČNÍ PROHLÍDKY – POPRASK NA KAČINĚ

PÁTEČNÍ NOČNÍ PROHLÍDKY – POPRASK NA KAČINĚ

aneb barvité putování rokokového kavalíra

Vydejte se s námi na kavalírskou cestu, kterou podnikl hrabě Jan Rudolf Chotek, stavitel Kačiny, ve svých dvaceti letech po rokokové Evropě 18. století. Tato cesta, kde zažil neuvěřitelná dobrodružství, ho inspirovala k vytvoření klasicistní podoby zámku Kačina, jak ho známe dnes. Máte možnost s námi navštívit Itáli, Francii i Německo, setkat se s krásnými a moudrými ženami, ale i mnohými velikány své doby - Josefem II., Carlem Goldonim, Denisem Diderotem či W. A. Mozartem. Ale především zažijete s mladým hrabětem Chotkem četná mladická a galantní dobrodružství. Smích povolen a dobrá zábava zaručena.

Účinkuje: Malá divadelní kumpanie Kraje Kouřimského (Mrsťa Prsťa Kouřim + Malé divadlo Kolín). Scénář a režie: Martin Drahovzal.

Noční prohlídky probíhají v pátek 28. června, 12. a 26. července a 2., 16. a 23. srpna 2024
Začátek prohlídky v 19:30 a ve 21:30 hodin, doba trvání cca 1 hodina 15 minut
Vstupné: základní – 180,- Kč; snížené (studenti, senioři) – 150,- Kč; snížené II (děti od 2 let, držitelé ZTP) – 100,- Kč; děti do 2 let bez nároku na sedadlo zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na www.kutnohorskeleto.cz. Před představením lze zakoupit vstupenky v zámecké pokladně pouze zbývající do celkové kapacity 40 osob.
Kontakt: tel.: 778 454 893, 602 187 700; e-mail: pokladna.kacina@nzm.cz
Maximální kapacita: 40 osob

26.7.2024 21:30Zámek Kačina
ŽENICHOVÉ

ŽENICHOVÉ

Veršovaná veselohra o třech jednáních, která byla dlouhou dobu nejúspěšnější českou komedií. Ve hře si má dcera rytíře Rodoslava Militka vybrat ze tří rytířských nápadníků. S pomocí přátel schystá na rodovém hradě pro nechtěné ctitele žertovnou zkoušku odvahy, odhalí jejich zbabělost a získá otcovo svolení vzít si svého prostého milého Vítka, který nad rytíři zvítězil svou chytrostí. Hrají: Monika Krejčová, Karel Polívka, Robert Štekr, Martin Betuštiak, Ota Fiala, Miroslav Štrobl. Režie: Ota Fiala, Miroslav Štrobl.

Představení probíhají v pátek 26. a v sobotu 27. července, v pátek 2. a v sobotu 3. srpna 2024. Začátek představení ve 20:30 hodin v nádvoří Vlašského dvora, doba trvání cca 1 hodina 20 minut. Hraje se bez přestávky. V případě nepříznivého počasí se představení nekoná, vstupenky zakoupené v předprodeji bude možné vrátit v místě předprodeje.
Vstupné: základní – 200,- Kč; snížené (studenti, senioři 65+) – 180,- Kč. Vstup a prodej zbylých vstupenek na místě bude probíhat vždy od 20:00 hodin.
Kontakt: tel.: 739 009 155; e-mail: khochotnici@seznam.cz
Pořadatel: Ochotnický spolek Tyl, z. s.
Maximální kapacita: 150 osob

27.7.2024 20:30Vlašský dvůr
GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer

Vydejte se za imaginací, snem, černým humorem a erotikou na výstavu DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer do galerie moderního a současného umění GASK. Bohatý doprovodný program nabízí prohlídky expozice se zasvěceným komentářem odborníků, projekce Švankmajerových filmů a besedy nad tématy dotýkajícími se tvorby obou umělců.

sobota 1. června 2024 od 10.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 1. června 2024 od 17.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 8. června 2024 od 13.00 hodin: TAKTILISMUS VŠEDNÍHO DNE
výtvarná dílna pro (pra)rodiče s dětmi od 6 do 12 let
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 8. června 2024 od 16.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 8. června 2024 od 18.00 hodin: DO KOSTNICE
Jan Švankmajer versus baroko
Projekce filmů Jana Švankmajera J. S. Bach – Fantasia G-moll (1965), Don Šajn (1969) a Kostnice (1970) s průvodním slovem autora doprovodného programu Petra Adámka.
• Místo konání: Kostnice Sedlec
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 15. června 2024 od 10.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 15. června 2024 od 17.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

čtvrtek 20. června 2024 od 16.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

čtvrtek 20. června 2024 od 18.00 hodin: projekce filmu Jana Švankmajera Přežít svůj život
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 6. července 2024 od 10.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 6. července 2024 od 17.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

čtvrtek 18. července 2024 od 16.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

čtvrtek 18. července 2024 od 18.00 hodin: projekce filmu Jana Švankmajera Hmyz
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 20. července 2024 od 10.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 20. července 2024 od 17.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 27. července 2024 od 10.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 27. července 2024 od 17.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 3. srpna 2024 od 14.00 hodin: závěrečná komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer s kurátorem výstavy Richardem Drurym
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 3. srpna 2024 od 16.00 hodin: LATERNA MAGIKA – BARRANDOV – ATHANOR
Rozprava s producentem a pedagogem Jaromírem Kallistou, jedním z důležitých svědků i přímých aktérů dějin českého divadla a filmu posledních šedesáti let.
Součástí programu bude projekce dokumentárního filmu Petra Kaňky Laterna magika – život se snem (2001).
nutná rezervace na www.gask.cz

27.7.2024 10:00GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer

Vydejte se za imaginací, snem, černým humorem a erotikou na výstavu DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer do galerie moderního a současného umění GASK. Bohatý doprovodný program nabízí prohlídky expozice se zasvěceným komentářem odborníků, projekce Švankmajerových filmů a besedy nad tématy dotýkajícími se tvorby obou umělců.

sobota 1. června 2024 od 10.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 1. června 2024 od 17.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 8. června 2024 od 13.00 hodin: TAKTILISMUS VŠEDNÍHO DNE
výtvarná dílna pro (pra)rodiče s dětmi od 6 do 12 let
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 8. června 2024 od 16.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 8. června 2024 od 18.00 hodin: DO KOSTNICE
Jan Švankmajer versus baroko
Projekce filmů Jana Švankmajera J. S. Bach – Fantasia G-moll (1965), Don Šajn (1969) a Kostnice (1970) s průvodním slovem autora doprovodného programu Petra Adámka.
• Místo konání: Kostnice Sedlec
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 15. června 2024 od 10.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 15. června 2024 od 17.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

čtvrtek 20. června 2024 od 16.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

čtvrtek 20. června 2024 od 18.00 hodin: projekce filmu Jana Švankmajera Přežít svůj život
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 6. července 2024 od 10.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 6. července 2024 od 17.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

čtvrtek 18. července 2024 od 16.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

čtvrtek 18. července 2024 od 18.00 hodin: projekce filmu Jana Švankmajera Hmyz
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 20. července 2024 od 10.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 20. července 2024 od 17.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 27. července 2024 od 10.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 27. července 2024 od 17.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 3. srpna 2024 od 14.00 hodin: závěrečná komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer s kurátorem výstavy Richardem Drurym
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 3. srpna 2024 od 16.00 hodin: LATERNA MAGIKA – BARRANDOV – ATHANOR
Rozprava s producentem a pedagogem Jaromírem Kallistou, jedním z důležitých svědků i přímých aktérů dějin českého divadla a filmu posledních šedesáti let.
Součástí programu bude projekce dokumentárního filmu Petra Kaňky Laterna magika – život se snem (2001).
nutná rezervace na www.gask.cz

27.7.2024 17:00GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
OSLAVA SVÁTKU SV. JAKUBA

OSLAVA SVÁTKU SV. JAKUBA

Letošní Oslava svátku svatého Jakuba se koná již po patnácté. Svátek zahájí v sobotu večer koncert duchovní hudby. Hlavním bodem oslav bude nedělní slavnostní mše svatá v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře. Kostel sv. Jakuba bude po celý den otevřený k návštěvě.

Termín a místo: 27. a 28. července 2024 v kostele sv. Jakuba

Více na www.khfarnost.cz

27.7.2024 19:00Kostel sv. Jakuba
NOČNÍ PROHLÍDKY MUZEA ČOKOLÁDY SPOJENÉ S DEGUSTACÍ ČOKOLÁDY

NOČNÍ PROHLÍDKY MUZEA ČOKOLÁDY SPOJENÉ S DEGUSTACÍ ČOKOLÁDY

Termín a místo konání: každou sobotu od června do září od 20:00 hodin, Muzeum čokolády a čokoládovna Kutná Hora. Termín je třeba z kapacitních důvodů předem rezervovat na tel. 603 184 037 nebo e-mailu info@chocomuseum.cz.

Více na www.chocomuseum.cz

27.7.2024 20:00Muzeum čokolády a čokoládovna
GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Jižní věž jezuitské koleje

Po celé Kutnohorské léto bude každý víkend od 10 do 18 hodin pro veřejnost otevřena jižní věž jezuitské koleje s překrásným výhledem na celé město a se třemi zvony – Michalem, Ludvíkem a Barborou. Zároveň mohou (pra)rodiče s dětmi navštívit vizuální herny, které jim umožní vstoupit do obrazů slavných malířů.

27.7.2024 10:00GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
PROHLÍDKY ZÁMKU KAČINA S DUCHEM RUDYM

PROHLÍDKY ZÁMKU KAČINA S DUCHEM RUDYM

Rozverné prohlídky zámku s hravým duchem Rudym. Dámy a pánové! Nechte se vy i vaše dítka vtáhnout do historie průvodcem nadmíru povolaným – chotkovským duchem Rudym, který nejenže sleduje osudy Kačiny a jejích obyvatel bezmála dvě století, ale také miluje divadlo a dobrou zábavu. Účinkuje: Martin Drahovzal

Prohlídky probíhají v neděli 30. června a 28. července a v sobotu 3. a 24. srpna 2024
Začátek prohlídky v 10:45, 13:45 a 14:45 hodin, doba trvání cca 1 hodina
Vstupné: základní – 180,- Kč; snížené (studenti, senioři) – 150,- Kč; snížené II (děti od 2 let, držitelé ZTP) – 100,- Kč; děti do 2 let bez nároku na sedadlo zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na www.kutnohorskeleto.cz. Před představením lze zakoupit vstupenky v zámecké pokladně pouze zbývající do celkové kapacity 40 osob.
Kontakt: tel.: 778 454 893, 602 187 700; e-mail: pokladna.kacina@nzm.cz
Maximální kapacita: 40 osob

28.7.2024 10:45Zámek Kačina
PROHLÍDKY ZÁMKU KAČINA S DUCHEM RUDYM

PROHLÍDKY ZÁMKU KAČINA S DUCHEM RUDYM

Rozverné prohlídky zámku s hravým duchem Rudym. Dámy a pánové! Nechte se vy i vaše dítka vtáhnout do historie průvodcem nadmíru povolaným – chotkovským duchem Rudym, který nejenže sleduje osudy Kačiny a jejích obyvatel bezmála dvě století, ale také miluje divadlo a dobrou zábavu. Účinkuje: Martin Drahovzal

Prohlídky probíhají v neděli 30. června a 28. července a v sobotu 3. a 24. srpna 2024
Začátek prohlídky v 10:45, 13:45 a 14:45 hodin, doba trvání cca 1 hodina
Vstupné: základní – 180,- Kč; snížené (studenti, senioři) – 150,- Kč; snížené II (děti od 2 let, držitelé ZTP) – 100,- Kč; děti do 2 let bez nároku na sedadlo zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na www.kutnohorskeleto.cz. Před představením lze zakoupit vstupenky v zámecké pokladně pouze zbývající do celkové kapacity 40 osob.
Kontakt: tel.: 778 454 893, 602 187 700; e-mail: pokladna.kacina@nzm.cz
Maximální kapacita: 40 osob

28.7.2024 13:45Zámek Kačina
PROHLÍDKY ZÁMKU KAČINA S DUCHEM RUDYM

PROHLÍDKY ZÁMKU KAČINA S DUCHEM RUDYM

Rozverné prohlídky zámku s hravým duchem Rudym. Dámy a pánové! Nechte se vy i vaše dítka vtáhnout do historie průvodcem nadmíru povolaným – chotkovským duchem Rudym, který nejenže sleduje osudy Kačiny a jejích obyvatel bezmála dvě století, ale také miluje divadlo a dobrou zábavu. Účinkuje: Martin Drahovzal

Prohlídky probíhají v neděli 30. června a 28. července a v sobotu 3. a 24. srpna 2024
Začátek prohlídky v 10:45, 13:45 a 14:45 hodin, doba trvání cca 1 hodina
Vstupné: základní – 180,- Kč; snížené (studenti, senioři) – 150,- Kč; snížené II (děti od 2 let, držitelé ZTP) – 100,- Kč; děti do 2 let bez nároku na sedadlo zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na www.kutnohorskeleto.cz. Před představením lze zakoupit vstupenky v zámecké pokladně pouze zbývající do celkové kapacity 40 osob.
Kontakt: tel.: 778 454 893, 602 187 700; e-mail: pokladna.kacina@nzm.cz
Maximální kapacita: 40 osob

28.7.2024 14:45Zámek Kačina
OSLAVA SVÁTKU SV. JAKUBA

OSLAVA SVÁTKU SV. JAKUBA

Letošní Oslava svátku svatého Jakuba se koná již po patnácté. Svátek zahájí v sobotu večer koncert duchovní hudby. Hlavním bodem oslav bude nedělní slavnostní mše svatá v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře. Kostel sv. Jakuba bude po celý den otevřený k návštěvě.

Termín a místo: 27. a 28. července 2024 v kostele sv. Jakuba

Více na www.khfarnost.cz

28.7.2024 09:00Kostel sv. Jakuba
GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Jižní věž jezuitské koleje

Po celé Kutnohorské léto bude každý víkend od 10 do 18 hodin pro veřejnost otevřena jižní věž jezuitské koleje s překrásným výhledem na celé město a se třemi zvony – Michalem, Ludvíkem a Barborou. Zároveň mohou (pra)rodiče s dětmi navštívit vizuální herny, které jim umožní vstoupit do obrazů slavných malířů.

28.7.2024 10:00GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
NOČNÍ PROHLÍDKA SEDLECKÉ KATEDRÁLY

NOČNÍ PROHLÍDKA SEDLECKÉ KATEDRÁLY

Noční prohlídkou UNESCO katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele vás provede kostýmovaný cisterciácký mnich nebo řádová sestra. Za svitu svíček, zpěvu gregoriánského chorálu a zvuku varhan vám ukáže všechny taje a zákoutí této jedinečné stavby, která bývala srdcem sedleckého kláštera. Společně vystoupáte po samonosném Santiniho schodišti přes podkroví až na kůr, navštívíte „katedrálové kino“, kde zhlédnete animovaný film o pohnuté historii Sedlce a vstoupíte i do chrámové klenotnice, ve které se nachází originál nejstarší  monstrance na světě. Pro všechny dospělé návštěvníky máme navíc nachystanou ochutnávku sedleckého vína. Na závěr prohlídky se můžete těšit na varhanní koncert. Zažijte s námi nezapomenutelnou noční Sedlec!
 
Prohlídky probíhají každé pondělí od 1. července do 26. srpna 2024
Začátek prohlídky ve 20:00 hodin, doba trvání cca 2 hodiny
Vstupné: základní – 290,- Kč; snížené (studenti do 26 let, senioři nad 65 let, držitelé ZTP) – 190,- Kč. Prohlídka není vhodná pro děti do 6 let.
Kontakt: Informační centrum Kutná Hora – Sedlec; tel.: 326 551 049; e-mail: info@sedlec.info
Pořadatel: Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec, Zámecká 127, Kutná Hora – Sedlec
Maximální kapacita: 55 osob

29.7.2024 20:00Katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci
OLDSTARS ON THE ROAD

OLDSTARS ON THE ROAD

PÍSKOVIŠTĚ

OLDstars letos v rámci letního benefičního projektu OLDstars on the ROAD plánují v Kutné Hoře následující veřejné aktivity:

Pátek 12/7 20:00 ROMEO A JULIE - premiéra openair cestovní divadelní inscenace odstartuje turné pro Středočeském kraji. Letní dávka lásky na skejtech a kolečkových bruslích. Přijďte se zamilovat!
odkaz na detail projektu na webu: https://www.oldstars.cz/repertoar/Romeo%20a%20Julie

Pondělí 29/7 20:00 PÍSKOVIŠTĚ - premiéra openair cestovní divadelní inscenace odstartuje turné pro Středočeském kraji. Příběh citů, které se rodí mezi nedozrálou dvojicí hrdinů, napůl dětí, napůl dospělých, hrajících si na pískovišti.
odkaz na detail projektu na webu: https://www.oldstars.cz/repertoar/P%C3%ADskovi%C5%A1t%C4%9B

Čtvrtek 19/9 cca 21:00 MARIE STUARTOVNA - premiéra původního divadelního projektu pro park pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře v rámci Divadelního festivalu divadla X10.
odkaz na detail projektu na webu: https://www.oldstars.cz/repertoar/Marie%20Stuartovna

29.7.2024 20:00Park pod Vlašským dvorem
NOČNÍ PROHLÍDKA SEDLECKÉ KOSTNICE

NOČNÍ PROHLÍDKA SEDLECKÉ KOSTNICE

Noční prohlídka hřbitovního kostela Všech svatých s kostnicí začíná v dolní kapli, kde vás přivítá kostýmovaný průvodce oblečený jako cisterciácký mnich nebo řádová sestra. Prostor kostnice je osvícen pouze stovkou svíček, atmosféra jindy rušného turistického místa je tak naplněna pokorou a dává prostor na zamyšlení se nad konečností lidského života. Po prohlídce dolní kaple vás průvodce pozve na varhanní koncert do kaple horní, která byla vždy místem vyjadřujícím naději na vzkříšení. Zažijte s námi nezapomenutelnou noční Sedlec!

Prohlídky probíhají každé úterý od 2. července do 27. srpna 2024
Začátek prohlídky ve 21:00 hodin, doba trvání cca 1,5 hodiny
Vstupné: základní – 290,- Kč; snížené (studenti do 26 let, senioři nad 65 let, držitelé ZTP) – 190,- Kč. Prohlídka není vhodná pro děti do 6 let.
Kontakt: Informační centrum Kutná Hora – Sedlec; tel.: 326 551 049; e-mail: info@sedlec.info
Pořadatel: Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec, Zámecká 127, Kutná Hora – Sedlec
Maximální kapacita: 55 osob

30.7.2024 21:00Kostnice
NOČNÍ PROHLÍDKA CHRÁMU SVATÉ BARBORY

NOČNÍ PROHLÍDKA CHRÁMU SVATÉ BARBORY

Srdečně vás zveme pod klenby chrámu sv. Barbory. Dozvíte se nejen o historii chrámu, ale také o hluboké duchovní symbolice tohoto posvátného prostoru. Zažijete jedinečnou atmosféru večera provoněného kadidlem a osvětleného svíčkami. Čeká vás prohlídka přízemí i vyšších pater katedrály včetně ukázky hry na varhany. Z vnitřních balkónů budete moci obdivovat jak Riedovo mistrovské zaklenutí chrámových lodí, tak důmyslný vnější opěrný systém katedrály.

Prohlídky probíhají každou středu a čtvrtek od 3. července do 22. srpna 2024
Začátek prohlídky ve 20:00 hodin, doba trvání cca 2 hodiny
Vstupné: základní – 290,- Kč; senioři od 65 let – 220,- Kč; studenti od 15 do 26 let – 190,- Kč; děti do 14 let v doprovodu alespoň jedné platící osoby zdarma. Před prohlídkou lze zakoupit vstupenky v Infocentru u chrámu sv. Barbory do zaplnění max. kapacity 60 osob.
Kontakt: IC u chrámu sv. Barbory; tel.: 775 363 938; e-mail: info@chramsvatebarbory.cz
Pořadatel: Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, Jakubská 1, Kutná Hora
Maximální kapacita: 60 osob

31.7.2024 20:00Chrám sv. Barbory
NOČNÍ PROHLÍDKA STŘÍBRNÉHO DOLU

NOČNÍ PROHLÍDKA STŘÍBRNÉHO DOLU

Vypravte se po stopách havířů do hlubin středověkých dolů za svitu kahánků, a to v neobvyklou noční hodinu. Společně se vydáme do kutnohorské štoly svatého Jiří, kde projdeme 250 m dlouhý úsek v hloubce až 30 m. Dozvíte se zajímavé informace o životě havířů, o historii dolování či technologii zpracování stříbrné rudy. Zažijete i absolutní tmu. Následně si v mázhauzu Hrádku vlastnoručně vyrazíte pražský groš jako památku na tento jedinečný zážitek.

Prohlídky probíhají každou středu od 3. července do 28. srpna 2024
Začátek prohlídky ve 21:30 hodin, doba trvání cca 1,5 hodiny
Vstupné: základní – 200,- Kč; snížené (děti, studenti, senioři) – 160,- Kč
Kontakt: tel.: 733 420 366; e-mail: objednavky@cms-kh.cz
Pořadatel: České muzeum stříbra, p.o., Barborská 28, Kutná Hora
Maximální kapacita: 20 osob

31.7.2024 21:30ČMS Hrádek
PUTOVÁNÍ ZA HUDBOU

PUTOVÁNÍ ZA HUDBOU

Srdečně Vás zveme na muzicírování pod širým nebem, kde na různých krásných místech můžete zažít ve všední den nevšední večer. Pátý ročník série prázdninového putování za hudbou začíná se skupinou JeToJedno u pramene sv. Vojtěcha ve středu 10. července v 19:30 hodin a bude tak pokračovat každou středu po celý červenec a srpen. Vstupné je dobrovolné.

10.7. JeToJedno - u pramene sv. Vojtěcha
17.7. Fanťák  - na mostku u víly Vrchlice v Hutích
25.7. Valchaři - Haeringův rybník (POZOR - výjimečně se bude hrát ve čtvrtek)                  
31.7. Melissa - nádvoří Spolkového domu
7.8. Richenza - terasa nad kaplí Božího těla u chrámu sv. Barbory
14.8. Náhodné setkání - u kavárny Pod Jakubem v parku pod Vlašským dvorem
21.8. Teige (Sirotkovi) - Barborská ulice, parčík před Hrádkem
28.8. Jiří Nedvěd - v parku Národního odboje
31.8. Závěrečný festival - na nádvoří Vlašského dvora

Více na www.putovanizahudbou.cz

31.7.2024 19:30Kutná Hora
POHÁDKOVÉ ČTVRTKY NA ZÁMKU – KONEC S ŽERTY, HUBERTE!

POHÁDKOVÉ ČTVRTKY NA ZÁMKU – KONEC S ŽERTY, HUBERTE!

Hrabě Hubert zřejmě zapomněl dospět. Svými legráckami jistě usouží hraběnku Žofii, i když nečekaná návštěva slečny Marie Henriety jí na dobré náladě též moc nepřidá. Jde tu totiž o jejího synovce, mladého pána Otto Ferdinanda. Svatba už visí ve vzduchu a všechny zvony bijí na poplach. Tak rychle konat! Snad jí v jejím trápení pomůže nadpřirozená bytost, a to krásná a tajemná víla z odpoledního snění. A do toho všeho ty Hubertovy žerty.
Účinkuje: Divadélko Kůzle.

Představení probíhají ve čtvrtek 11., 18. a 25. července a 1., 15. a 22. srpna 2024
Začátek představení v 10:00 a v 11:00 hodin, doba trvání cca 50 minut
Vstupné: základní – 180,- Kč; snížené (studenti, senioři) – 150,- Kč; snížené II (děti od 2 let, držitelé ZTP) – 100,- Kč; děti do 2 let bez nároku na sedadlo zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na www.kutnohorskeleto.cz. Před představením lze zakoupit vstupenky v zámecké pokladně pouze zbývající do celkové kapacity 40 osob.
Kontakt: tel.: 778 454 893, 602 187 700; e-mail: pokladna.kacina@nzm.cz
Maximální kapacita: 40 osob

1.8.2024 10:00Zámek Kačina
POHÁDKOVÉ ČTVRTKY NA ZÁMKU – KONEC S ŽERTY, HUBERTE!

POHÁDKOVÉ ČTVRTKY NA ZÁMKU – KONEC S ŽERTY, HUBERTE!

Hrabě Hubert zřejmě zapomněl dospět. Svými legráckami jistě usouží hraběnku Žofii, i když nečekaná návštěva slečny Marie Henriety jí na dobré náladě též moc nepřidá. Jde tu totiž o jejího synovce, mladého pána Otto Ferdinanda. Svatba už visí ve vzduchu a všechny zvony bijí na poplach. Tak rychle konat! Snad jí v jejím trápení pomůže nadpřirozená bytost, a to krásná a tajemná víla z odpoledního snění. A do toho všeho ty Hubertovy žerty.
Účinkuje: Divadélko Kůzle.

Představení probíhají ve čtvrtek 11., 18. a 25. července a 1., 15. a 22. srpna 2024
Začátek představení v 10:00 a v 11:00 hodin, doba trvání cca 50 minut
Vstupné: základní – 180,- Kč; snížené (studenti, senioři) – 150,- Kč; snížené II (děti od 2 let, držitelé ZTP) – 100,- Kč; děti do 2 let bez nároku na sedadlo zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na www.kutnohorskeleto.cz. Před představením lze zakoupit vstupenky v zámecké pokladně pouze zbývající do celkové kapacity 40 osob.
Kontakt: tel.: 778 454 893, 602 187 700; e-mail: pokladna.kacina@nzm.cz
Maximální kapacita: 40 osob

1.8.2024 11:00Zámek Kačina
TO JE ŘEČÍ, NAŠE PIVO LÉČÍ

TO JE ŘEČÍ, NAŠE PIVO LÉČÍ

Vítejte ve formanském hostinci. Poseďte si, objednejte si dobrý gáblík a pivo. I když, poslední dobou mají na čepu cosi, co hostům moc nešmakuje. Dokonce snad mají i jisté „následné“ problémy. Jak se s tím vypořádá mladá hostinská Drahomíra se služebnou Nětkou? Pomůže jim i štamgastům studnař Šimek, či je třeba rovnou volat doktora? Více uvidíte ve Vlašském dvoře na představení „Štamgastská rapsodie". Divadelní procházka za doprovodu kytary vám okolí Vlašského dvora naladí do přívětivých tónů. Hraje vám „Divadlo Kůzle a přátelé“.

Představení probíhají ve čtvrtek 11., 18. a 25. července a 1., 8. a 15. srpna 2024
Začátek představení v 19:00 a ve 20:30 hodin, doba trvání 50 minut
Vstupné: základní – 150,- Kč; snížené (děti, studenti, senioři) – 100,- Kč; děti do 6 let zdarma;  rodinné vstupné (2 dospělí + max. 3 děti do 15 let) – 400,- Kč.  Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech, on-line na www.kutnohorskeleto.cz  nebo na pokladně Vlašského dvora.
Kontakt: tel.: 736 485 407; e-mail: vlasskydvur@pskh.cz
Pořadatel: Průvodcovská služba Kutná Hora, příspěvková organizace, Vlašský dvůr, Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora, ve spolupráci s Divadlem Kůzle a přátelé
Maximální kapacita: 50 osob

www.pskh.cz | www.kuzleapratele.cz

1.8.2024 19:00Vlašský dvůr
NOČNÍ PROHLÍDKA CHRÁMU SVATÉ BARBORY

NOČNÍ PROHLÍDKA CHRÁMU SVATÉ BARBORY

Srdečně vás zveme pod klenby chrámu sv. Barbory. Dozvíte se nejen o historii chrámu, ale také o hluboké duchovní symbolice tohoto posvátného prostoru. Zažijete jedinečnou atmosféru večera provoněného kadidlem a osvětleného svíčkami. Čeká vás prohlídka přízemí i vyšších pater katedrály včetně ukázky hry na varhany. Z vnitřních balkónů budete moci obdivovat jak Riedovo mistrovské zaklenutí chrámových lodí, tak důmyslný vnější opěrný systém katedrály.

Prohlídky probíhají každou středu a čtvrtek od 3. července do 22. srpna 2024
Začátek prohlídky ve 20:00 hodin, doba trvání cca 2 hodiny
Vstupné: základní – 290,- Kč; senioři od 65 let – 220,- Kč; studenti od 15 do 26 let – 190,- Kč; děti do 14 let v doprovodu alespoň jedné platící osoby zdarma. Před prohlídkou lze zakoupit vstupenky v Infocentru u chrámu sv. Barbory do zaplnění max. kapacity 60 osob.
Kontakt: IC u chrámu sv. Barbory; tel.: 775 363 938; e-mail: info@chramsvatebarbory.cz
Pořadatel: Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, Jakubská 1, Kutná Hora
Maximální kapacita: 60 osob

1.8.2024 20:00Chrám sv. Barbory
TO JE ŘEČÍ, NAŠE PIVO LÉČÍ

TO JE ŘEČÍ, NAŠE PIVO LÉČÍ

Vítejte ve formanském hostinci. Poseďte si, objednejte si dobrý gáblík a pivo. I když, poslední dobou mají na čepu cosi, co hostům moc nešmakuje. Dokonce snad mají i jisté „následné“ problémy. Jak se s tím vypořádá mladá hostinská Drahomíra se služebnou Nětkou? Pomůže jim i štamgastům studnař Šimek, či je třeba rovnou volat doktora? Více uvidíte ve Vlašském dvoře na představení „Štamgastská rapsodie". Divadelní procházka za doprovodu kytary vám okolí Vlašského dvora naladí do přívětivých tónů. Hraje vám „Divadlo Kůzle a přátelé“.

Představení probíhají ve čtvrtek 11., 18. a 25. července a 1., 8. a 15. srpna 2024
Začátek představení v 19:00 a ve 20:30 hodin, doba trvání 50 minut
Vstupné: základní – 150,- Kč; snížené (děti, studenti, senioři) – 100,- Kč; děti do 6 let zdarma;  rodinné vstupné (2 dospělí + max. 3 děti do 15 let) – 400,- Kč.  Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech, on-line na www.kutnohorskeleto.cz  nebo na pokladně Vlašského dvora.
Kontakt: tel.: 736 485 407; e-mail: vlasskydvur@pskh.cz
Pořadatel: Průvodcovská služba Kutná Hora, příspěvková organizace, Vlašský dvůr, Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora, ve spolupráci s Divadlem Kůzle a přátelé
Maximální kapacita: 50 osob

www.pskh.cz | www.kuzleapratele.cz

1.8.2024 20:30Vlašský dvůr
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ

KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ

Kinematograf bratří Čadíků promítá české filmy v českých městech pod širým nebem – v Kutné Hoře již tradičně na Palackého náměstí.

Promítání začíná ve 21:00 hodin, před promítáním od 19:00 hodin hudební produkce. Občerstvení zajištěno.


Kinematograf bratří Čadíků a hudební léto na Palackém náměstí v Kutné Hoře 2024
----------------------------------------------------------------------------------------
1. srpna 2024 od 19 hodin hudební produkce.
George And Boogie All Stars
Projekce filmu od 21 hodin.
Princezna na hrášku
----------------------------------------------------------------------------------------
2. srpna 2024 od 19 hodin hudební produkce.
Kozičky
Projekce filmu od 21 hodin.
Lítá v tom
----------------------------------------------------------------------------------------
3. srpna 2024 od 19 hodin hudební produkce.
Vesper
Projekce filmu od 21 hodin.
Nikdy neříkej nikdy
----------------------------------------------------------------------------------------
4. srpna 2024 od 19 hodin hudební produkce.
Vinc And Red Light Street
Projekce filmu od 21 hodin.
A máme, co jsme chtěli


Více na www.pb-production.cz

1.8.2024 19:00Kutná Hora, Palackého náměstí
NETRADIČNÍ PROHLÍDKA KLÁŠTERA SV. VORŠILY S OCHUTNÁVKOU VÍN

NETRADIČNÍ PROHLÍDKA KLÁŠTERA SV. VORŠILY S OCHUTNÁVKOU VÍN

Přijďte ochutnat víno z kutnohorských vinic a poslechnout si historii řádu sv. Voršily. Prohlédnete si část kláštera, která není běžně přístupná veřejnosti, a to klášterní kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a zrestaurovanou fresku v kopuli nad hlavním schodištěm ve 2. patře kláštera sv. Voršily. Dozvíte se i o tom, jak úzce je víno spojeno s proslulou dobou těžby stříbra na Kutnohorsku. Každý pátek v červenci a v srpnu od 18 hodin můžete zažít nevšední zážitek z bývalého kláštera s ochutnávkou vín.
 
Prohlídky probíhají každý pátek od 5. července do 30. srpna 2024
Začátek prohlídky v 18:00 hodin, doba trvání cca 2 hodiny
Vstupné: základní – 250,- Kč (v ceně degustace 3 vzorků vín + občerstvení); snížené (bez degustace vína) – 90,- Kč
Kontakt: tel.: 736 536 489; e-mail: petr.javurek@vinokutnahora.cz
Pořadatel: Vinné sklepy Kutná Hora s.r.o., Jiřího z Poděbrad 288, Kutná Hora
Maximální kapacita: 65 osob

2.8.2024 18:00Vinné sklepy Kutná Hora
PÁTEČNÍ NOČNÍ PROHLÍDKY – POPRASK NA KAČINĚ

PÁTEČNÍ NOČNÍ PROHLÍDKY – POPRASK NA KAČINĚ

aneb barvité putování rokokového kavalíra

Vydejte se s námi na kavalírskou cestu, kterou podnikl hrabě Jan Rudolf Chotek, stavitel Kačiny, ve svých dvaceti letech po rokokové Evropě 18. století. Tato cesta, kde zažil neuvěřitelná dobrodružství, ho inspirovala k vytvoření klasicistní podoby zámku Kačina, jak ho známe dnes. Máte možnost s námi navštívit Itáli, Francii i Německo, setkat se s krásnými a moudrými ženami, ale i mnohými velikány své doby - Josefem II., Carlem Goldonim, Denisem Diderotem či W. A. Mozartem. Ale především zažijete s mladým hrabětem Chotkem četná mladická a galantní dobrodružství. Smích povolen a dobrá zábava zaručena.

Účinkuje: Malá divadelní kumpanie Kraje Kouřimského (Mrsťa Prsťa Kouřim + Malé divadlo Kolín). Scénář a režie: Martin Drahovzal.

Noční prohlídky probíhají v pátek 28. června, 12. a 26. července a 2., 16. a 23. srpna 2024
Začátek prohlídky v 19:30 a ve 21:30 hodin, doba trvání cca 1 hodina 15 minut
Vstupné: základní – 180,- Kč; snížené (studenti, senioři) – 150,- Kč; snížené II (děti od 2 let, držitelé ZTP) – 100,- Kč; děti do 2 let bez nároku na sedadlo zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na www.kutnohorskeleto.cz. Před představením lze zakoupit vstupenky v zámecké pokladně pouze zbývající do celkové kapacity 40 osob.
Kontakt: tel.: 778 454 893, 602 187 700; e-mail: pokladna.kacina@nzm.cz
Maximální kapacita: 40 osob

2.8.2024 19:30Zámek Kačina
NOČNÍ PROHLÍDKA SEDLECKÉ KOSTNICE A KATEDRÁLY

NOČNÍ PROHLÍDKA SEDLECKÉ KOSTNICE A KATEDRÁLY

Program plný zážitků začíná v horní kapli hřbitovního kostela Všech svatých s kostnicí v Sedlci, kde vás kostýmovaný cisterciácký mnich nebo řádová sestra seznámí s pohnutou historií nejen Sedlce, ale celé Kutné Hory. Následně sejdete po schodech do kaple dolní. Klidná noční atmosféra tohoto zvláštního místa je ještě umocněna svitem stovek svíček. Po prohlédnutí kostnice se společně se svým průvodcem vydáte bývalým areálem cisterciáckého kláštera směrem k UNESCO katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele. Do tohoto úžasného svícemi osvětleného prostoru vstoupíte za zvuku fanfár. Noční program zdaleka nekončí – společně s průvodcem nahlédnete za dveře chrámové klenotnice na originál sedlecké monstrance a po Santiniho samonosném točitém schodišti se vydáte na kůr. Právě odtud je pohled na čistou architekturu sedlecké katedrály nejkrásnější. Na závěr vás ještě čeká varhanní koncert. Zažijte s námi nezapomenutelnou noční Sedlec!
 
Prohlídky probíhají každý pátek od 5. července do 30. srpna 2024
Začátek prohlídky ve 20:00 hodin, doba trvání cca 2,5 hodiny
Vstupné: základní – 550,- Kč; snížené (studenti do 26 let, senioři nad 65 let, držitelé ZTP) – 350,- Kč. Prohlídka není vhodná pro děti do 6 let.
Kontakt: Informační centrum Kutná Hora – Sedlec; tel.: 326 551 049; e-mail: info@sedlec.info
Pořadatel: Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec, Zámecká 127, Kutná Hora – Sedlec
Maximální kapacita: 50 osob


2.8.2024 20:00Kostnice / Katedrála v Sedlci
ŽENICHOVÉ

ŽENICHOVÉ

Veršovaná veselohra o třech jednáních, která byla dlouhou dobu nejúspěšnější českou komedií. Ve hře si má dcera rytíře Rodoslava Militka vybrat ze tří rytířských nápadníků. S pomocí přátel schystá na rodovém hradě pro nechtěné ctitele žertovnou zkoušku odvahy, odhalí jejich zbabělost a získá otcovo svolení vzít si svého prostého milého Vítka, který nad rytíři zvítězil svou chytrostí. Hrají: Monika Krejčová, Karel Polívka, Robert Štekr, Martin Betuštiak, Ota Fiala, Miroslav Štrobl. Režie: Ota Fiala, Miroslav Štrobl.

Představení probíhají v pátek 26. a v sobotu 27. července, v pátek 2. a v sobotu 3. srpna 2024. Začátek představení ve 20:30 hodin v nádvoří Vlašského dvora, doba trvání cca 1 hodina 20 minut. Hraje se bez přestávky. V případě nepříznivého počasí se představení nekoná, vstupenky zakoupené v předprodeji bude možné vrátit v místě předprodeje.
Vstupné: základní – 200,- Kč; snížené (studenti, senioři 65+) – 180,- Kč. Vstup a prodej zbylých vstupenek na místě bude probíhat vždy od 20:00 hodin.
Kontakt: tel.: 739 009 155; e-mail: khochotnici@seznam.cz
Pořadatel: Ochotnický spolek Tyl, z. s.
Maximální kapacita: 150 osob

2.8.2024 20:30Vlašský dvůr
PÁTEČNÍ NOČNÍ PROHLÍDKY – POPRASK NA KAČINĚ

PÁTEČNÍ NOČNÍ PROHLÍDKY – POPRASK NA KAČINĚ

aneb barvité putování rokokového kavalíra

Vydejte se s námi na kavalírskou cestu, kterou podnikl hrabě Jan Rudolf Chotek, stavitel Kačiny, ve svých dvaceti letech po rokokové Evropě 18. století. Tato cesta, kde zažil neuvěřitelná dobrodružství, ho inspirovala k vytvoření klasicistní podoby zámku Kačina, jak ho známe dnes. Máte možnost s námi navštívit Itáli, Francii i Německo, setkat se s krásnými a moudrými ženami, ale i mnohými velikány své doby - Josefem II., Carlem Goldonim, Denisem Diderotem či W. A. Mozartem. Ale především zažijete s mladým hrabětem Chotkem četná mladická a galantní dobrodružství. Smích povolen a dobrá zábava zaručena.

Účinkuje: Malá divadelní kumpanie Kraje Kouřimského (Mrsťa Prsťa Kouřim + Malé divadlo Kolín). Scénář a režie: Martin Drahovzal.

Noční prohlídky probíhají v pátek 28. června, 12. a 26. července a 2., 16. a 23. srpna 2024
Začátek prohlídky v 19:30 a ve 21:30 hodin, doba trvání cca 1 hodina 15 minut
Vstupné: základní – 180,- Kč; snížené (studenti, senioři) – 150,- Kč; snížené II (děti od 2 let, držitelé ZTP) – 100,- Kč; děti do 2 let bez nároku na sedadlo zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na www.kutnohorskeleto.cz. Před představením lze zakoupit vstupenky v zámecké pokladně pouze zbývající do celkové kapacity 40 osob.
Kontakt: tel.: 778 454 893, 602 187 700; e-mail: pokladna.kacina@nzm.cz
Maximální kapacita: 40 osob

2.8.2024 21:30Zámek Kačina
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ

KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ

Kinematograf bratří Čadíků promítá české filmy v českých městech pod širým nebem – v Kutné Hoře již tradičně na Palackého náměstí.

Promítání začíná ve 21:00 hodin, před promítáním od 19:00 hodin hudební produkce. Občerstvení zajištěno.


Kinematograf bratří Čadíků a hudební léto na Palackém náměstí v Kutné Hoře 2024
----------------------------------------------------------------------------------------
1. srpna 2024 od 19 hodin hudební produkce.
George And Boogie All Stars
Projekce filmu od 21 hodin.
Princezna na hrášku
----------------------------------------------------------------------------------------
2. srpna 2024 od 19 hodin hudební produkce.
Kozičky
Projekce filmu od 21 hodin.
Lítá v tom
----------------------------------------------------------------------------------------
3. srpna 2024 od 19 hodin hudební produkce.
Vesper
Projekce filmu od 21 hodin.
Nikdy neříkej nikdy
----------------------------------------------------------------------------------------
4. srpna 2024 od 19 hodin hudební produkce.
Vinc And Red Light Street
Projekce filmu od 21 hodin.
A máme, co jsme chtěli


Více na www.pb-production.cz

2.8.2024 19:00Kutná Hora, Palackého náměstí
PROHLÍDKY ZÁMKU KAČINA S DUCHEM RUDYM

PROHLÍDKY ZÁMKU KAČINA S DUCHEM RUDYM

Rozverné prohlídky zámku s hravým duchem Rudym. Dámy a pánové! Nechte se vy i vaše dítka vtáhnout do historie průvodcem nadmíru povolaným – chotkovským duchem Rudym, který nejenže sleduje osudy Kačiny a jejích obyvatel bezmála dvě století, ale také miluje divadlo a dobrou zábavu. Účinkuje: Martin Drahovzal

Prohlídky probíhají v neděli 30. června a 28. července a v sobotu 3. a 24. srpna 2024
Začátek prohlídky v 10:45, 13:45 a 14:45 hodin, doba trvání cca 1 hodina
Vstupné: základní – 180,- Kč; snížené (studenti, senioři) – 150,- Kč; snížené II (děti od 2 let, držitelé ZTP) – 100,- Kč; děti do 2 let bez nároku na sedadlo zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na www.kutnohorskeleto.cz. Před představením lze zakoupit vstupenky v zámecké pokladně pouze zbývající do celkové kapacity 40 osob.
Kontakt: tel.: 778 454 893, 602 187 700; e-mail: pokladna.kacina@nzm.cz
Maximální kapacita: 40 osob

3.8.2024 10:45Zámek Kačina
PROHLÍDKY ZÁMKU KAČINA S DUCHEM RUDYM

PROHLÍDKY ZÁMKU KAČINA S DUCHEM RUDYM

Rozverné prohlídky zámku s hravým duchem Rudym. Dámy a pánové! Nechte se vy i vaše dítka vtáhnout do historie průvodcem nadmíru povolaným – chotkovským duchem Rudym, který nejenže sleduje osudy Kačiny a jejích obyvatel bezmála dvě století, ale také miluje divadlo a dobrou zábavu. Účinkuje: Martin Drahovzal

Prohlídky probíhají v neděli 30. června a 28. července a v sobotu 3. a 24. srpna 2024
Začátek prohlídky v 10:45, 13:45 a 14:45 hodin, doba trvání cca 1 hodina
Vstupné: základní – 180,- Kč; snížené (studenti, senioři) – 150,- Kč; snížené II (děti od 2 let, držitelé ZTP) – 100,- Kč; děti do 2 let bez nároku na sedadlo zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na www.kutnohorskeleto.cz. Před představením lze zakoupit vstupenky v zámecké pokladně pouze zbývající do celkové kapacity 40 osob.
Kontakt: tel.: 778 454 893, 602 187 700; e-mail: pokladna.kacina@nzm.cz
Maximální kapacita: 40 osob

3.8.2024 13:45Zámek Kačina
PROHLÍDKY ZÁMKU KAČINA S DUCHEM RUDYM

PROHLÍDKY ZÁMKU KAČINA S DUCHEM RUDYM

Rozverné prohlídky zámku s hravým duchem Rudym. Dámy a pánové! Nechte se vy i vaše dítka vtáhnout do historie průvodcem nadmíru povolaným – chotkovským duchem Rudym, který nejenže sleduje osudy Kačiny a jejích obyvatel bezmála dvě století, ale také miluje divadlo a dobrou zábavu. Účinkuje: Martin Drahovzal

Prohlídky probíhají v neděli 30. června a 28. července a v sobotu 3. a 24. srpna 2024
Začátek prohlídky v 10:45, 13:45 a 14:45 hodin, doba trvání cca 1 hodina
Vstupné: základní – 180,- Kč; snížené (studenti, senioři) – 150,- Kč; snížené II (děti od 2 let, držitelé ZTP) – 100,- Kč; děti do 2 let bez nároku na sedadlo zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na www.kutnohorskeleto.cz. Před představením lze zakoupit vstupenky v zámecké pokladně pouze zbývající do celkové kapacity 40 osob.
Kontakt: tel.: 778 454 893, 602 187 700; e-mail: pokladna.kacina@nzm.cz
Maximální kapacita: 40 osob

3.8.2024 14:45Zámek Kačina
ŽENICHOVÉ

ŽENICHOVÉ

Veršovaná veselohra o třech jednáních, která byla dlouhou dobu nejúspěšnější českou komedií. Ve hře si má dcera rytíře Rodoslava Militka vybrat ze tří rytířských nápadníků. S pomocí přátel schystá na rodovém hradě pro nechtěné ctitele žertovnou zkoušku odvahy, odhalí jejich zbabělost a získá otcovo svolení vzít si svého prostého milého Vítka, který nad rytíři zvítězil svou chytrostí. Hrají: Monika Krejčová, Karel Polívka, Robert Štekr, Martin Betuštiak, Ota Fiala, Miroslav Štrobl. Režie: Ota Fiala, Miroslav Štrobl.

Představení probíhají v pátek 26. a v sobotu 27. července, v pátek 2. a v sobotu 3. srpna 2024. Začátek představení ve 20:30 hodin v nádvoří Vlašského dvora, doba trvání cca 1 hodina 20 minut. Hraje se bez přestávky. V případě nepříznivého počasí se představení nekoná, vstupenky zakoupené v předprodeji bude možné vrátit v místě předprodeje.
Vstupné: základní – 200,- Kč; snížené (studenti, senioři 65+) – 180,- Kč. Vstup a prodej zbylých vstupenek na místě bude probíhat vždy od 20:00 hodin.
Kontakt: tel.: 739 009 155; e-mail: khochotnici@seznam.cz
Pořadatel: Ochotnický spolek Tyl, z. s.
Maximální kapacita: 150 osob

3.8.2024 20:30Vlašský dvůr
GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer

Vydejte se za imaginací, snem, černým humorem a erotikou na výstavu DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer do galerie moderního a současného umění GASK. Bohatý doprovodný program nabízí prohlídky expozice se zasvěceným komentářem odborníků, projekce Švankmajerových filmů a besedy nad tématy dotýkajícími se tvorby obou umělců.

sobota 1. června 2024 od 10.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 1. června 2024 od 17.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 8. června 2024 od 13.00 hodin: TAKTILISMUS VŠEDNÍHO DNE
výtvarná dílna pro (pra)rodiče s dětmi od 6 do 12 let
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 8. června 2024 od 16.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 8. června 2024 od 18.00 hodin: DO KOSTNICE
Jan Švankmajer versus baroko
Projekce filmů Jana Švankmajera J. S. Bach – Fantasia G-moll (1965), Don Šajn (1969) a Kostnice (1970) s průvodním slovem autora doprovodného programu Petra Adámka.
• Místo konání: Kostnice Sedlec
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 15. června 2024 od 10.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 15. června 2024 od 17.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

čtvrtek 20. června 2024 od 16.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

čtvrtek 20. června 2024 od 18.00 hodin: projekce filmu Jana Švankmajera Přežít svůj život
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 6. července 2024 od 10.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 6. července 2024 od 17.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

čtvrtek 18. července 2024 od 16.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

čtvrtek 18. července 2024 od 18.00 hodin: projekce filmu Jana Švankmajera Hmyz
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 20. července 2024 od 10.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 20. července 2024 od 17.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 27. července 2024 od 10.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 27. července 2024 od 17.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 3. srpna 2024 od 14.00 hodin: závěrečná komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer s kurátorem výstavy Richardem Drurym
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 3. srpna 2024 od 16.00 hodin: LATERNA MAGIKA – BARRANDOV – ATHANOR
Rozprava s producentem a pedagogem Jaromírem Kallistou, jedním z důležitých svědků i přímých aktérů dějin českého divadla a filmu posledních šedesáti let.
Součástí programu bude projekce dokumentárního filmu Petra Kaňky Laterna magika – život se snem (2001).
nutná rezervace na www.gask.cz

3.8.2024 14:00GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer

Vydejte se za imaginací, snem, černým humorem a erotikou na výstavu DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer do galerie moderního a současného umění GASK. Bohatý doprovodný program nabízí prohlídky expozice se zasvěceným komentářem odborníků, projekce Švankmajerových filmů a besedy nad tématy dotýkajícími se tvorby obou umělců.

sobota 1. června 2024 od 10.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 1. června 2024 od 17.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 8. června 2024 od 13.00 hodin: TAKTILISMUS VŠEDNÍHO DNE
výtvarná dílna pro (pra)rodiče s dětmi od 6 do 12 let
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 8. června 2024 od 16.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 8. června 2024 od 18.00 hodin: DO KOSTNICE
Jan Švankmajer versus baroko
Projekce filmů Jana Švankmajera J. S. Bach – Fantasia G-moll (1965), Don Šajn (1969) a Kostnice (1970) s průvodním slovem autora doprovodného programu Petra Adámka.
• Místo konání: Kostnice Sedlec
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 15. června 2024 od 10.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 15. června 2024 od 17.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

čtvrtek 20. června 2024 od 16.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

čtvrtek 20. června 2024 od 18.00 hodin: projekce filmu Jana Švankmajera Přežít svůj život
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 6. července 2024 od 10.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 6. července 2024 od 17.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

čtvrtek 18. července 2024 od 16.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

čtvrtek 18. července 2024 od 18.00 hodin: projekce filmu Jana Švankmajera Hmyz
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 20. července 2024 od 10.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 20. července 2024 od 17.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 27. července 2024 od 10.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 27. července 2024 od 17.00 hodin: komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 3. srpna 2024 od 14.00 hodin: závěrečná komentovaná prohlídka výstavy DISEGNO INTERNO – Eva Švankmajerová / Jan Švankmajer s kurátorem výstavy Richardem Drurym
nutná rezervace na www.gask.cz

sobota 3. srpna 2024 od 16.00 hodin: LATERNA MAGIKA – BARRANDOV – ATHANOR
Rozprava s producentem a pedagogem Jaromírem Kallistou, jedním z důležitých svědků i přímých aktérů dějin českého divadla a filmu posledních šedesáti let.
Součástí programu bude projekce dokumentárního filmu Petra Kaňky Laterna magika – život se snem (2001).
nutná rezervace na www.gask.cz

3.8.2024 16:00GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ

KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ

Kinematograf bratří Čadíků promítá české filmy v českých městech pod širým nebem – v Kutné Hoře již tradičně na Palackého náměstí.

Promítání začíná ve 21:00 hodin, před promítáním od 19:00 hodin hudební produkce. Občerstvení zajištěno.


Kinematograf bratří Čadíků a hudební léto na Palackém náměstí v Kutné Hoře 2024
----------------------------------------------------------------------------------------
1. srpna 2024 od 19 hodin hudební produkce.
George And Boogie All Stars
Projekce filmu od 21 hodin.
Princezna na hrášku
----------------------------------------------------------------------------------------
2. srpna 2024 od 19 hodin hudební produkce.
Kozičky
Projekce filmu od 21 hodin.
Lítá v tom
----------------------------------------------------------------------------------------
3. srpna 2024 od 19 hodin hudební produkce.
Vesper
Projekce filmu od 21 hodin.
Nikdy neříkej nikdy
----------------------------------------------------------------------------------------
4. srpna 2024 od 19 hodin hudební produkce.
Vinc And Red Light Street
Projekce filmu od 21 hodin.
A máme, co jsme chtěli


Více na www.pb-production.cz

3.8.2024 19:00Kutná Hora, Palackého náměstí
VEČERNÍ KONCERT V KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V GRUNTĚ

VEČERNÍ KONCERT V KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V GRUNTĚ

Srdečně vás zveme do nově zrekonstruovaného kostela v Gruntě, který je uvnitř vyzdobený celoplošnými secesními freskami. Objevte duchovní atmosféru kostela ve večerním světle za poslechu violoncella s varhanním doprovodem. Koncert bude doprovozen mluveným slovem o historii, křesťanské symbolice a duchovních souvislostech stavby.

Termín: v sobotu 6. července a 3. srpna 2024
Začátek: 19:00 hodin, doba trvání cca 1 hodinu.
Vstupné: plné - 150 Kč, snížené (senioři a studenti nad 15 let) - 90 Kč, děti do 15 let zdarma, vstupenky lze koupit předem v IC u chrámu sv. Barbory anebo na místě 30 minut před koncertem do zaplnění max. kapacity 45 osob.
Pořadatel: Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, Jakubská 1, Kutná Hora
Kontakt: IC u chrámu sv. Barbory; info@chramsvatebarbory.cz, tel.: 775 363 938

3.8.2024 19:00Kostel v Gruntě
NOČNÍ PROHLÍDKY MUZEA ČOKOLÁDY SPOJENÉ S DEGUSTACÍ ČOKOLÁDY

NOČNÍ PROHLÍDKY MUZEA ČOKOLÁDY SPOJENÉ S DEGUSTACÍ ČOKOLÁDY

Termín a místo konání: každou sobotu od června do září od 20:00 hodin, Muzeum čokolády a čokoládovna Kutná Hora. Termín je třeba z kapacitních důvodů předem rezervovat na tel. 603 184 037 nebo e-mailu info@chocomuseum.cz.

Více na www.chocomuseum.cz

3.8.2024 20:00Muzeum čokolády a čokoládovna
GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Jižní věž jezuitské koleje

Po celé Kutnohorské léto bude každý víkend od 10 do 18 hodin pro veřejnost otevřena jižní věž jezuitské koleje s překrásným výhledem na celé město a se třemi zvony – Michalem, Ludvíkem a Barborou. Zároveň mohou (pra)rodiče s dětmi navštívit vizuální herny, které jim umožní vstoupit do obrazů slavných malířů.

3.8.2024 10:00GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ

KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ

Kinematograf bratří Čadíků promítá české filmy v českých městech pod širým nebem – v Kutné Hoře již tradičně na Palackého náměstí.

Promítání začíná ve 21:00 hodin, před promítáním od 19:00 hodin hudební produkce. Občerstvení zajištěno.


Kinematograf bratří Čadíků a hudební léto na Palackém náměstí v Kutné Hoře 2024
----------------------------------------------------------------------------------------
1. srpna 2024 od 19 hodin hudební produkce.
George And Boogie All Stars
Projekce filmu od 21 hodin.
Princezna na hrášku
----------------------------------------------------------------------------------------
2. srpna 2024 od 19 hodin hudební produkce.
Kozičky
Projekce filmu od 21 hodin.
Lítá v tom
----------------------------------------------------------------------------------------
3. srpna 2024 od 19 hodin hudební produkce.
Vesper
Projekce filmu od 21 hodin.
Nikdy neříkej nikdy
----------------------------------------------------------------------------------------
4. srpna 2024 od 19 hodin hudební produkce.
Vinc And Red Light Street
Projekce filmu od 21 hodin.
A máme, co jsme chtěli


Více na www.pb-production.cz

4.8.2024 19:00Kutná Hora, Palackého náměstí
GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Jižní věž jezuitské koleje

Po celé Kutnohorské léto bude každý víkend od 10 do 18 hodin pro veřejnost otevřena jižní věž jezuitské koleje s překrásným výhledem na celé město a se třemi zvony – Michalem, Ludvíkem a Barborou. Zároveň mohou (pra)rodiče s dětmi navštívit vizuální herny, které jim umožní vstoupit do obrazů slavných malířů.

4.8.2024 10:00GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
POHÁDKOVÉ PONDĚLÍ NA KAČINĚ – O PALEČKOVI

POHÁDKOVÉ PONDĚLÍ NA KAČINĚ – O PALEČKOVI

V rodině chalupníka se jednoho dne narodil chlapeček, nebyl o nic větší než palec u ruky, a tak mu rodiče dali jméno Paleček. Rodičům pomáhal, jak jen mohl. Jednoho dne dokonce tatínkovi dostrkal oběd v košíku přímo na pole. Aby se tatínek v klidu najedl, vlezl si Paleček koni za ucho a do něj křičel povely. Kobylka tak sama jezdila a orala. Spatřil to kupec a chtěl malého Palečka koupit. Sám Paleček otce přemlouval, aby ho prodal …a tam začíná naše pohádka. Účinkuje: Divadýlko Mrak.

Představení probíhají v pondělí 1., 8., 15. a 22. července a 5., 12. a 19. srpna 2024
Začátek představení v 11:00 hodin, doba trvání cca 50 minut
Vstupné: základní – 180,- Kč; snížené (studenti, senioři) – 150,- Kč; snížené II (děti od 2 let, držitelé ZTP) – 100,- Kč; děti do 2 let bez nároku na sedadlo zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na www.kutnohorskeleto.cz. Před představením lze zakoupit vstupenky v zámecké pokladně pouze zbývající do celkové kapacity 90 osob.
Kontakt: tel.: 778 454 893, 602 187 700; e-mail: pokladna.kacina@nzm.cz
Maximální kapacita: 90 osob

5.8.2024 11:00Zámek Kačina
NOČNÍ PROHLÍDKA SEDLECKÉ KATEDRÁLY

NOČNÍ PROHLÍDKA SEDLECKÉ KATEDRÁLY

Noční prohlídkou UNESCO katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele vás provede kostýmovaný cisterciácký mnich nebo řádová sestra. Za svitu svíček, zpěvu gregoriánského chorálu a zvuku varhan vám ukáže všechny taje a zákoutí této jedinečné stavby, která bývala srdcem sedleckého kláštera. Společně vystoupáte po samonosném Santiniho schodišti přes podkroví až na kůr, navštívíte „katedrálové kino“, kde zhlédnete animovaný film o pohnuté historii Sedlce a vstoupíte i do chrámové klenotnice, ve které se nachází originál nejstarší  monstrance na světě. Pro všechny dospělé návštěvníky máme navíc nachystanou ochutnávku sedleckého vína. Na závěr prohlídky se můžete těšit na varhanní koncert. Zažijte s námi nezapomenutelnou noční Sedlec!
 
Prohlídky probíhají každé pondělí od 1. července do 26. srpna 2024
Začátek prohlídky ve 20:00 hodin, doba trvání cca 2 hodiny
Vstupné: základní – 290,- Kč; snížené (studenti do 26 let, senioři nad 65 let, držitelé ZTP) – 190,- Kč. Prohlídka není vhodná pro děti do 6 let.
Kontakt: Informační centrum Kutná Hora – Sedlec; tel.: 326 551 049; e-mail: info@sedlec.info
Pořadatel: Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec, Zámecká 127, Kutná Hora – Sedlec
Maximální kapacita: 55 osob

5.8.2024 20:00Katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci
NOČNÍ PROHLÍDKA SEDLECKÉ KOSTNICE

NOČNÍ PROHLÍDKA SEDLECKÉ KOSTNICE

Noční prohlídka hřbitovního kostela Všech svatých s kostnicí začíná v dolní kapli, kde vás přivítá kostýmovaný průvodce oblečený jako cisterciácký mnich nebo řádová sestra. Prostor kostnice je osvícen pouze stovkou svíček, atmosféra jindy rušného turistického místa je tak naplněna pokorou a dává prostor na zamyšlení se nad konečností lidského života. Po prohlídce dolní kaple vás průvodce pozve na varhanní koncert do kaple horní, která byla vždy místem vyjadřujícím naději na vzkříšení. Zažijte s námi nezapomenutelnou noční Sedlec!

Prohlídky probíhají každé úterý od 2. července do 27. srpna 2024
Začátek prohlídky ve 21:00 hodin, doba trvání cca 1,5 hodiny
Vstupné: základní – 290,- Kč; snížené (studenti do 26 let, senioři nad 65 let, držitelé ZTP) – 190,- Kč. Prohlídka není vhodná pro děti do 6 let.
Kontakt: Informační centrum Kutná Hora – Sedlec; tel.: 326 551 049; e-mail: info@sedlec.info
Pořadatel: Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec, Zámecká 127, Kutná Hora – Sedlec
Maximální kapacita: 55 osob

6.8.2024 21:00Kostnice
NOČNÍ PROHLÍDKA CHRÁMU SVATÉ BARBORY

NOČNÍ PROHLÍDKA CHRÁMU SVATÉ BARBORY

Srdečně vás zveme pod klenby chrámu sv. Barbory. Dozvíte se nejen o historii chrámu, ale také o hluboké duchovní symbolice tohoto posvátného prostoru. Zažijete jedinečnou atmosféru večera provoněného kadidlem a osvětleného svíčkami. Čeká vás prohlídka přízemí i vyšších pater katedrály včetně ukázky hry na varhany. Z vnitřních balkónů budete moci obdivovat jak Riedovo mistrovské zaklenutí chrámových lodí, tak důmyslný vnější opěrný systém katedrály.

Prohlídky probíhají každou středu a čtvrtek od 3. července do 22. srpna 2024
Začátek prohlídky ve 20:00 hodin, doba trvání cca 2 hodiny
Vstupné: základní – 290,- Kč; senioři od 65 let – 220,- Kč; studenti od 15 do 26 let – 190,- Kč; děti do 14 let v doprovodu alespoň jedné platící osoby zdarma. Před prohlídkou lze zakoupit vstupenky v Infocentru u chrámu sv. Barbory do zaplnění max. kapacity 60 osob.
Kontakt: IC u chrámu sv. Barbory; tel.: 775 363 938; e-mail: info@chramsvatebarbory.cz
Pořadatel: Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, Jakubská 1, Kutná Hora
Maximální kapacita: 60 osob

7.8.2024 20:00Chrám sv. Barbory
NOČNÍ PROHLÍDKA STŘÍBRNÉHO DOLU

NOČNÍ PROHLÍDKA STŘÍBRNÉHO DOLU

Vypravte se po stopách havířů do hlubin středověkých dolů za svitu kahánků, a to v neobvyklou noční hodinu. Společně se vydáme do kutnohorské štoly svatého Jiří, kde projdeme 250 m dlouhý úsek v hloubce až 30 m. Dozvíte se zajímavé informace o životě havířů, o historii dolování či technologii zpracování stříbrné rudy. Zažijete i absolutní tmu. Následně si v mázhauzu Hrádku vlastnoručně vyrazíte pražský groš jako památku na tento jedinečný zážitek.

Prohlídky probíhají každou středu od 3. července do 28. srpna 2024
Začátek prohlídky ve 21:30 hodin, doba trvání cca 1,5 hodiny
Vstupné: základní – 200,- Kč; snížené (děti, studenti, senioři) – 160,- Kč
Kontakt: tel.: 733 420 366; e-mail: objednavky@cms-kh.cz
Pořadatel: České muzeum stříbra, p.o., Barborská 28, Kutná Hora
Maximální kapacita: 20 osob

7.8.2024 21:30ČMS Hrádek
PUTOVÁNÍ ZA HUDBOU

PUTOVÁNÍ ZA HUDBOU

Srdečně Vás zveme na muzicírování pod širým nebem, kde na různých krásných místech můžete zažít ve všední den nevšední večer. Pátý ročník série prázdninového putování za hudbou začíná se skupinou JeToJedno u pramene sv. Vojtěcha ve středu 10. července v 19:30 hodin a bude tak pokračovat každou středu po celý červenec a srpen. Vstupné je dobrovolné.

10.7. JeToJedno - u pramene sv. Vojtěcha
17.7. Fanťák  - na mostku u víly Vrchlice v Hutích
25.7. Valchaři - Haeringův rybník (POZOR - výjimečně se bude hrát ve čtvrtek)                  
31.7. Melissa - nádvoří Spolkového domu
7.8. Richenza - terasa nad kaplí Božího těla u chrámu sv. Barbory
14.8. Náhodné setkání - u kavárny Pod Jakubem v parku pod Vlašským dvorem
21.8. Teige (Sirotkovi) - Barborská ulice, parčík před Hrádkem
28.8. Jiří Nedvěd - v parku Národního odboje
31.8. Závěrečný festival - na nádvoří Vlašského dvora

Více na www.putovanizahudbou.cz

7.8.2024 19:30Kutná Hora
TO JE ŘEČÍ, NAŠE PIVO LÉČÍ

TO JE ŘEČÍ, NAŠE PIVO LÉČÍ

Vítejte ve formanském hostinci. Poseďte si, objednejte si dobrý gáblík a pivo. I když, poslední dobou mají na čepu cosi, co hostům moc nešmakuje. Dokonce snad mají i jisté „následné“ problémy. Jak se s tím vypořádá mladá hostinská Drahomíra se služebnou Nětkou? Pomůže jim i štamgastům studnař Šimek, či je třeba rovnou volat doktora? Více uvidíte ve Vlašském dvoře na představení „Štamgastská rapsodie". Divadelní procházka za doprovodu kytary vám okolí Vlašského dvora naladí do přívětivých tónů. Hraje vám „Divadlo Kůzle a přátelé“.

Představení probíhají ve čtvrtek 11., 18. a 25. července a 1., 8. a 15. srpna 2024
Začátek představení v 19:00 a ve 20:30 hodin, doba trvání 50 minut
Vstupné: základní – 150,- Kč; snížené (děti, studenti, senioři) – 100,- Kč; děti do 6 let zdarma;  rodinné vstupné (2 dospělí + max. 3 děti do 15 let) – 400,- Kč.  Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech, on-line na www.kutnohorskeleto.cz  nebo na pokladně Vlašského dvora.
Kontakt: tel.: 736 485 407; e-mail: vlasskydvur@pskh.cz
Pořadatel: Průvodcovská služba Kutná Hora, příspěvková organizace, Vlašský dvůr, Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora, ve spolupráci s Divadlem Kůzle a přátelé
Maximální kapacita: 50 osob

www.pskh.cz | www.kuzleapratele.cz

8.8.2024 19:00Vlašský dvůr
NOČNÍ PROHLÍDKA CHRÁMU SVATÉ BARBORY

NOČNÍ PROHLÍDKA CHRÁMU SVATÉ BARBORY

Srdečně vás zveme pod klenby chrámu sv. Barbory. Dozvíte se nejen o historii chrámu, ale také o hluboké duchovní symbolice tohoto posvátného prostoru. Zažijete jedinečnou atmosféru večera provoněného kadidlem a osvětleného svíčkami. Čeká vás prohlídka přízemí i vyšších pater katedrály včetně ukázky hry na varhany. Z vnitřních balkónů budete moci obdivovat jak Riedovo mistrovské zaklenutí chrámových lodí, tak důmyslný vnější opěrný systém katedrály.

Prohlídky probíhají každou středu a čtvrtek od 3. července do 22. srpna 2024
Začátek prohlídky ve 20:00 hodin, doba trvání cca 2 hodiny
Vstupné: základní – 290,- Kč; senioři od 65 let – 220,- Kč; studenti od 15 do 26 let – 190,- Kč; děti do 14 let v doprovodu alespoň jedné platící osoby zdarma. Před prohlídkou lze zakoupit vstupenky v Infocentru u chrámu sv. Barbory do zaplnění max. kapacity 60 osob.
Kontakt: IC u chrámu sv. Barbory; tel.: 775 363 938; e-mail: info@chramsvatebarbory.cz
Pořadatel: Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, Jakubská 1, Kutná Hora
Maximální kapacita: 60 osob

8.8.2024 20:00Chrám sv. Barbory
TO JE ŘEČÍ, NAŠE PIVO LÉČÍ

TO JE ŘEČÍ, NAŠE PIVO LÉČÍ

Vítejte ve formanském hostinci. Poseďte si, objednejte si dobrý gáblík a pivo. I když, poslední dobou mají na čepu cosi, co hostům moc nešmakuje. Dokonce snad mají i jisté „následné“ problémy. Jak se s tím vypořádá mladá hostinská Drahomíra se služebnou Nětkou? Pomůže jim i štamgastům studnař Šimek, či je třeba rovnou volat doktora? Více uvidíte ve Vlašském dvoře na představení „Štamgastská rapsodie". Divadelní procházka za doprovodu kytary vám okolí Vlašského dvora naladí do přívětivých tónů. Hraje vám „Divadlo Kůzle a přátelé“.

Představení probíhají ve čtvrtek 11., 18. a 25. července a 1., 8. a 15. srpna 2024
Začátek představení v 19:00 a ve 20:30 hodin, doba trvání 50 minut
Vstupné: základní – 150,- Kč; snížené (děti, studenti, senioři) – 100,- Kč; děti do 6 let zdarma;  rodinné vstupné (2 dospělí + max. 3 děti do 15 let) – 400,- Kč.  Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech, on-line na www.kutnohorskeleto.cz  nebo na pokladně Vlašského dvora.
Kontakt: tel.: 736 485 407; e-mail: vlasskydvur@pskh.cz
Pořadatel: Průvodcovská služba Kutná Hora, příspěvková organizace, Vlašský dvůr, Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora, ve spolupráci s Divadlem Kůzle a přátelé
Maximální kapacita: 50 osob

www.pskh.cz | www.kuzleapratele.cz

8.8.2024 20:30Vlašský dvůr
NETRADIČNÍ PROHLÍDKA KLÁŠTERA SV. VORŠILY S OCHUTNÁVKOU VÍN

NETRADIČNÍ PROHLÍDKA KLÁŠTERA SV. VORŠILY S OCHUTNÁVKOU VÍN

Přijďte ochutnat víno z kutnohorských vinic a poslechnout si historii řádu sv. Voršily. Prohlédnete si část kláštera, která není běžně přístupná veřejnosti, a to klášterní kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a zrestaurovanou fresku v kopuli nad hlavním schodištěm ve 2. patře kláštera sv. Voršily. Dozvíte se i o tom, jak úzce je víno spojeno s proslulou dobou těžby stříbra na Kutnohorsku. Každý pátek v červenci a v srpnu od 18 hodin můžete zažít nevšední zážitek z bývalého kláštera s ochutnávkou vín.
 
Prohlídky probíhají každý pátek od 5. července do 30. srpna 2024
Začátek prohlídky v 18:00 hodin, doba trvání cca 2 hodiny
Vstupné: základní – 250,- Kč (v ceně degustace 3 vzorků vín + občerstvení); snížené (bez degustace vína) – 90,- Kč
Kontakt: tel.: 736 536 489; e-mail: petr.javurek@vinokutnahora.cz
Pořadatel: Vinné sklepy Kutná Hora s.r.o., Jiřího z Poděbrad 288, Kutná Hora
Maximální kapacita: 65 osob

9.8.2024 18:00Vinné sklepy Kutná Hora
ZA POVĚSTMI A LEGENDAMI KUTNÉ HORY

ZA POVĚSTMI A LEGENDAMI KUTNÉ HORY

"... kdo zprvu nepronikne do počátků vzniku slavného města a jeho legend, jakoby na Horách Kutných nebyl..." Jaké bylo proroctví kněžny Libuše? Jak to bylo s objevením stříbra? Je pravdou, že havíři měli práci od pondělí do soboty, ale peněz jen od soboty do neděle? A už vám někdy prolétl nad hlavou duch? Večery plné legendárních příběhů a skutečných i tajemných pověstí dob dávno minulých ožívají... Spolu s Ochotnickým spolkem Tyl jsme pro Vás připravili komentované interaktivní prohlídky v Muzeu kutnohorských pověstí, duchů a strašidel. Přijďte se bavit, smát, možná i trošku bát? Pro děti a nadšence máme připravené hry i drobné odměny.

Večery probíhají v pátek 5. a 19. července a 9. a 16. srpna 2024
Začátek v 18:30, 20:00 a 21:30 hodin, doba trvání cca 1 hodina
Vstupné: základní – 180,- Kč; snížené (děti, senioři) – 120,- Kč
Kontakt: tel.: 602 100 950; e-mail: MuzeumB@seznam.cz
Pořadatel: MuzeumB, Vlašský dvůr, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora
Maximální kapacita: 20 osob

9.8.2024 18:30Vlašský dvůr
NOČNÍ PROHLÍDKA SEDLECKÉ KOSTNICE A KATEDRÁLY

NOČNÍ PROHLÍDKA SEDLECKÉ KOSTNICE A KATEDRÁLY

Program plný zážitků začíná v horní kapli hřbitovního kostela Všech svatých s kostnicí v Sedlci, kde vás kostýmovaný cisterciácký mnich nebo řádová sestra seznámí s pohnutou historií nejen Sedlce, ale celé Kutné Hory. Následně sejdete po schodech do kaple dolní. Klidná noční atmosféra tohoto zvláštního místa je ještě umocněna svitem stovek svíček. Po prohlédnutí kostnice se společně se svým průvodcem vydáte bývalým areálem cisterciáckého kláštera směrem k UNESCO katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele. Do tohoto úžasného svícemi osvětleného prostoru vstoupíte za zvuku fanfár. Noční program zdaleka nekončí – společně s průvodcem nahlédnete za dveře chrámové klenotnice na originál sedlecké monstrance a po Santiniho samonosném točitém schodišti se vydáte na kůr. Právě odtud je pohled na čistou architekturu sedlecké katedrály nejkrásnější. Na závěr vás ještě čeká varhanní koncert. Zažijte s námi nezapomenutelnou noční Sedlec!
 
Prohlídky probíhají každý pátek od 5. července do 30. srpna 2024
Začátek prohlídky ve 20:00 hodin, doba trvání cca 2,5 hodiny
Vstupné: základní – 550,- Kč; snížené (studenti do 26 let, senioři nad 65 let, držitelé ZTP) – 350,- Kč. Prohlídka není vhodná pro děti do 6 let.
Kontakt: Informační centrum Kutná Hora – Sedlec; tel.: 326 551 049; e-mail: info@sedlec.info
Pořadatel: Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec, Zámecká 127, Kutná Hora – Sedlec
Maximální kapacita: 50 osob


9.8.2024 20:00Kostnice / Katedrála v Sedlci
ZA POVĚSTMI A LEGENDAMI KUTNÉ HORY

ZA POVĚSTMI A LEGENDAMI KUTNÉ HORY

"... kdo zprvu nepronikne do počátků vzniku slavného města a jeho legend, jakoby na Horách Kutných nebyl..." Jaké bylo proroctví kněžny Libuše? Jak to bylo s objevením stříbra? Je pravdou, že havíři měli práci od pondělí do soboty, ale peněz jen od soboty do neděle? A už vám někdy prolétl nad hlavou duch? Večery plné legendárních příběhů a skutečných i tajemných pověstí dob dávno minulých ožívají... Spolu s Ochotnickým spolkem Tyl jsme pro Vás připravili komentované interaktivní prohlídky v Muzeu kutnohorských pověstí, duchů a strašidel. Přijďte se bavit, smát, možná i trošku bát? Pro děti a nadšence máme připravené hry i drobné odměny.

Večery probíhají v pátek 5. a 19. července a 9. a 16. srpna 2024
Začátek v 18:30, 20:00 a 21:30 hodin, doba trvání cca 1 hodina
Vstupné: základní – 180,- Kč; snížené (děti, senioři) – 120,- Kč
Kontakt: tel.: 602 100 950; e-mail: MuzeumB@seznam.cz
Pořadatel: MuzeumB, Vlašský dvůr, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora
Maximální kapacita: 20 osob

9.8.2024 20:00Vlašský dvůr
ZA POVĚSTMI A LEGENDAMI KUTNÉ HORY

ZA POVĚSTMI A LEGENDAMI KUTNÉ HORY

"... kdo zprvu nepronikne do počátků vzniku slavného města a jeho legend, jakoby na Horách Kutných nebyl..." Jaké bylo proroctví kněžny Libuše? Jak to bylo s objevením stříbra? Je pravdou, že havíři měli práci od pondělí do soboty, ale peněz jen od soboty do neděle? A už vám někdy prolétl nad hlavou duch? Večery plné legendárních příběhů a skutečných i tajemných pověstí dob dávno minulých ožívají... Spolu s Ochotnickým spolkem Tyl jsme pro Vás připravili komentované interaktivní prohlídky v Muzeu kutnohorských pověstí, duchů a strašidel. Přijďte se bavit, smát, možná i trošku bát? Pro děti a nadšence máme připravené hry i drobné odměny.

Večery probíhají v pátek 5. a 19. července a 9. a 16. srpna 2024
Začátek v 18:30, 20:00 a 21:30 hodin, doba trvání cca 1 hodina
Vstupné: základní – 180,- Kč; snížené (děti, senioři) – 120,- Kč
Kontakt: tel.: 602 100 950; e-mail: MuzeumB@seznam.cz
Pořadatel: MuzeumB, Vlašský dvůr, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora
Maximální kapacita: 20 osob

9.8.2024 21:30Vlašský dvůr
POKLAD NA VLAŠSKÉM DVOŘE

POKLAD NA VLAŠSKÉM DVOŘE

Zábavná prohlídka královskou mincovnou Vlašského dvora o historii ražby pražského groše i o významných osobnostech, které bylo možné spojit s touto budovou. Během prohlídky se bude poslouchat, koukat, hádat, povídat a za správné odpovědi získávat groše. Největší počet nasbíraných grošů bude odměněn.

Představení probíhají v sobotu 6. a 20. července a 10. a 17. srpna 2024
Začátek představení v 19:00 a ve 21:00 hodin, doba trvání cca 90 minut
Vstupné: základní – 150,- Kč; snížené (děti, studenti, senioři) – 100,- Kč; děti do 6 let zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech, on-line na www.kutnohorskeleto.cz nebo na pokladně Vlašského dvora.
Kontakt: tel.: 736 485 407; e-mail: vlasskydvur@pskh.cz
Pořadatel: Průvodcovská služba Kutná Hora, příspěvková organizace, Vlašský dvůr, Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora
Maximální kapacita: 20 osob

10.8.2024 19:00Vlašský dvůr
POKLAD NA VLAŠSKÉM DVOŘE

POKLAD NA VLAŠSKÉM DVOŘE

Zábavná prohlídka královskou mincovnou Vlašského dvora o historii ražby pražského groše i o významných osobnostech, které bylo možné spojit s touto budovou. Během prohlídky se bude poslouchat, koukat, hádat, povídat a za správné odpovědi získávat groše. Největší počet nasbíraných grošů bude odměněn.

Představení probíhají v sobotu 6. a 20. července a 10. a 17. srpna 2024
Začátek představení v 19:00 a ve 21:00 hodin, doba trvání cca 90 minut
Vstupné: základní – 150,- Kč; snížené (děti, studenti, senioři) – 100,- Kč; děti do 6 let zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech, on-line na www.kutnohorskeleto.cz nebo na pokladně Vlašského dvora.
Kontakt: tel.: 736 485 407; e-mail: vlasskydvur@pskh.cz
Pořadatel: Průvodcovská služba Kutná Hora, příspěvková organizace, Vlašský dvůr, Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora
Maximální kapacita: 20 osob

10.8.2024 21:00Vlašský dvůr
KUTNOHORSKÁ KOCÁBKA – 41. ROČNÍK

KUTNOHORSKÁ KOCÁBKA – 41. ROČNÍK

Festival country, folku, bluegrassu a trampské hudby Kutnohorská Kocábka se řadí k nejstarším festivalům v celé České republice. První ročník se konal 18. 8. 1984 v parku Pod Vlašským dvorem za účasti v té době známých i méně známých hudebníků. Letošní již 41. ročník Kutnohorské Kocábky je naplánován na 10. 8. 2024 od 13:00 hodin.


Termín: 10. srpna 2024

Více na www.kocabka.wz.cz

10.8.2024 13:00Park pod Vlašským dvorem
NOČNÍ PROHLÍDKY MUZEA ČOKOLÁDY SPOJENÉ S DEGUSTACÍ ČOKOLÁDY

NOČNÍ PROHLÍDKY MUZEA ČOKOLÁDY SPOJENÉ S DEGUSTACÍ ČOKOLÁDY

Termín a místo konání: každou sobotu od června do září od 20:00 hodin, Muzeum čokolády a čokoládovna Kutná Hora. Termín je třeba z kapacitních důvodů předem rezervovat na tel. 603 184 037 nebo e-mailu info@chocomuseum.cz.

Více na www.chocomuseum.cz

10.8.2024 20:00Muzeum čokolády a čokoládovna
GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Jižní věž jezuitské koleje

Po celé Kutnohorské léto bude každý víkend od 10 do 18 hodin pro veřejnost otevřena jižní věž jezuitské koleje s překrásným výhledem na celé město a se třemi zvony – Michalem, Ludvíkem a Barborou. Zároveň mohou (pra)rodiče s dětmi navštívit vizuální herny, které jim umožní vstoupit do obrazů slavných malířů.

10.8.2024 10:00GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
NEDĚLNÍ OŽIVENÉ PROHLÍDKY ZÁMKU KAČINA

NEDĚLNÍ OŽIVENÉ PROHLÍDKY ZÁMKU KAČINA

aneb Zdravé tělo, zdravý duch?

Rok 1894, dvacáté století vystrkuje růžky. Klub českých turistů vydává svůj časopis, několik členů cestuje na vzdálený Island. Otevírá se Franz Josef-Weg, jedna z nejstarších turistických tras. Spoře odění a bosí "blázni kneippiáni" začínají pobuřovat společnost. Provozujeme gymnastiku a pěstujeme tenis, vůkol samý bicykl. Po krkonošských svazích sviští na 120 párů lyží.  A kdyby snad ani to nestačilo? Vyrobeno jest 134 ks prvého sériového vozu Benz Velo. Česká obec sokolská již řadu let sdružuje cvičence za účelem tělovýchovy. Možnosti k dosažení zdravého těla jsou neomezené.  Zdravý duch je pak odměnou, zdá se.
Ale co, když duch soustavně strádá? Pomůže snad zdravé tělo?
Hrabě Rudolf Karel Chotek přichází roku 1884 o svého jediného potomka - syna Jana Nepomuka Rudolfa, dědice chotkovského panství.  Zhroutil se mu svět a zdravý duch vyprchal. Na společnost doléhá krize osmdesátých let, je třeba bojovat o zachování rodového majetku. Psychické problémy však boj znesnadňují a rozumná komunikace s Rudolfem je takřka nemožná. Na scénu vstupuje rodina. Na základě sourozenecké žaloby uvalí soud na majetek dominia sekvestraci. Kurátorem se pak roku 1890 stává mladší bratr, hrabě Emerich Chotek.
Rudolf Karel utíká a s ním jeho strádající duch, jež nemocné tělo opouští roku 1894. Ačkolivěk předtím, ještě na krátký čas, snad i duše pookřála.

Účinkují: Soubory historických tanců Salome a Tempus Fugit

Představení probíhají v neděli 14. a 21. července a 11. a 18. srpna 2024
Začátek představení v rámci komentovaných prohlídek vždy v 10:00, 12:00 a 14:00 hodin, doba trvání cca 60 minut
Vstupné: základní – 180,- Kč; snížené (studenti, senioři) – 150,- Kč; snížené II (děti od 2 let, držitelé ZTP) – 100,- Kč; děti do 2 let bez nároku na sedadlo zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na www.kutnohorskeleto.cz. Před představením lze zakoupit vstupenky v zámecké pokladně pouze zbývající do celkové kapacity 40 osob.
Kontakt: tel.: 778 454 893, 602 187 700; e-mail: pokladna.kacina@nzm.cz
Maximální kapacita: 40 osob

11.8.2024 10:00Zámek Kačina
NEDĚLNÍ OŽIVENÉ PROHLÍDKY ZÁMKU KAČINA

NEDĚLNÍ OŽIVENÉ PROHLÍDKY ZÁMKU KAČINA

aneb Zdravé tělo, zdravý duch?

Rok 1894, dvacáté století vystrkuje růžky. Klub českých turistů vydává svůj časopis, několik členů cestuje na vzdálený Island. Otevírá se Franz Josef-Weg, jedna z nejstarších turistických tras. Spoře odění a bosí "blázni kneippiáni" začínají pobuřovat společnost. Provozujeme gymnastiku a pěstujeme tenis, vůkol samý bicykl. Po krkonošských svazích sviští na 120 párů lyží.  A kdyby snad ani to nestačilo? Vyrobeno jest 134 ks prvého sériového vozu Benz Velo. Česká obec sokolská již řadu let sdružuje cvičence za účelem tělovýchovy. Možnosti k dosažení zdravého těla jsou neomezené.  Zdravý duch je pak odměnou, zdá se.
Ale co, když duch soustavně strádá? Pomůže snad zdravé tělo?
Hrabě Rudolf Karel Chotek přichází roku 1884 o svého jediného potomka - syna Jana Nepomuka Rudolfa, dědice chotkovského panství.  Zhroutil se mu svět a zdravý duch vyprchal. Na společnost doléhá krize osmdesátých let, je třeba bojovat o zachování rodového majetku. Psychické problémy však boj znesnadňují a rozumná komunikace s Rudolfem je takřka nemožná. Na scénu vstupuje rodina. Na základě sourozenecké žaloby uvalí soud na majetek dominia sekvestraci. Kurátorem se pak roku 1890 stává mladší bratr, hrabě Emerich Chotek.
Rudolf Karel utíká a s ním jeho strádající duch, jež nemocné tělo opouští roku 1894. Ačkolivěk předtím, ještě na krátký čas, snad i duše pookřála.

Účinkují: Soubory historických tanců Salome a Tempus Fugit

Představení probíhají v neděli 14. a 21. července a 11. a 18. srpna 2024
Začátek představení v rámci komentovaných prohlídek vždy v 10:00, 12:00 a 14:00 hodin, doba trvání cca 60 minut
Vstupné: základní – 180,- Kč; snížené (studenti, senioři) – 150,- Kč; snížené II (děti od 2 let, držitelé ZTP) – 100,- Kč; děti do 2 let bez nároku na sedadlo zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na www.kutnohorskeleto.cz. Před představením lze zakoupit vstupenky v zámecké pokladně pouze zbývající do celkové kapacity 40 osob.
Kontakt: tel.: 778 454 893, 602 187 700; e-mail: pokladna.kacina@nzm.cz
Maximální kapacita: 40 osob

11.8.2024 12:00Zámek Kačina
NEDĚLNÍ OŽIVENÉ PROHLÍDKY ZÁMKU KAČINA

NEDĚLNÍ OŽIVENÉ PROHLÍDKY ZÁMKU KAČINA

aneb Zdravé tělo, zdravý duch?

Rok 1894, dvacáté století vystrkuje růžky. Klub českých turistů vydává svůj časopis, několik členů cestuje na vzdálený Island. Otevírá se Franz Josef-Weg, jedna z nejstarších turistických tras. Spoře odění a bosí "blázni kneippiáni" začínají pobuřovat společnost. Provozujeme gymnastiku a pěstujeme tenis, vůkol samý bicykl. Po krkonošských svazích sviští na 120 párů lyží.  A kdyby snad ani to nestačilo? Vyrobeno jest 134 ks prvého sériového vozu Benz Velo. Česká obec sokolská již řadu let sdružuje cvičence za účelem tělovýchovy. Možnosti k dosažení zdravého těla jsou neomezené.  Zdravý duch je pak odměnou, zdá se.
Ale co, když duch soustavně strádá? Pomůže snad zdravé tělo?
Hrabě Rudolf Karel Chotek přichází roku 1884 o svého jediného potomka - syna Jana Nepomuka Rudolfa, dědice chotkovského panství.  Zhroutil se mu svět a zdravý duch vyprchal. Na společnost doléhá krize osmdesátých let, je třeba bojovat o zachování rodového majetku. Psychické problémy však boj znesnadňují a rozumná komunikace s Rudolfem je takřka nemožná. Na scénu vstupuje rodina. Na základě sourozenecké žaloby uvalí soud na majetek dominia sekvestraci. Kurátorem se pak roku 1890 stává mladší bratr, hrabě Emerich Chotek.
Rudolf Karel utíká a s ním jeho strádající duch, jež nemocné tělo opouští roku 1894. Ačkolivěk předtím, ještě na krátký čas, snad i duše pookřála.

Účinkují: Soubory historických tanců Salome a Tempus Fugit

Představení probíhají v neděli 14. a 21. července a 11. a 18. srpna 2024
Začátek představení v rámci komentovaných prohlídek vždy v 10:00, 12:00 a 14:00 hodin, doba trvání cca 60 minut
Vstupné: základní – 180,- Kč; snížené (studenti, senioři) – 150,- Kč; snížené II (děti od 2 let, držitelé ZTP) – 100,- Kč; děti do 2 let bez nároku na sedadlo zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na www.kutnohorskeleto.cz. Před představením lze zakoupit vstupenky v zámecké pokladně pouze zbývající do celkové kapacity 40 osob.
Kontakt: tel.: 778 454 893, 602 187 700; e-mail: pokladna.kacina@nzm.cz
Maximální kapacita: 40 osob

11.8.2024 14:00Zámek Kačina
GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Jižní věž jezuitské koleje

Po celé Kutnohorské léto bude každý víkend od 10 do 18 hodin pro veřejnost otevřena jižní věž jezuitské koleje s překrásným výhledem na celé město a se třemi zvony – Michalem, Ludvíkem a Barborou. Zároveň mohou (pra)rodiče s dětmi navštívit vizuální herny, které jim umožní vstoupit do obrazů slavných malířů.

11.8.2024 10:00GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
POHÁDKOVÉ PONDĚLÍ NA KAČINĚ – O PALEČKOVI

POHÁDKOVÉ PONDĚLÍ NA KAČINĚ – O PALEČKOVI

V rodině chalupníka se jednoho dne narodil chlapeček, nebyl o nic větší než palec u ruky, a tak mu rodiče dali jméno Paleček. Rodičům pomáhal, jak jen mohl. Jednoho dne dokonce tatínkovi dostrkal oběd v košíku přímo na pole. Aby se tatínek v klidu najedl, vlezl si Paleček koni za ucho a do něj křičel povely. Kobylka tak sama jezdila a orala. Spatřil to kupec a chtěl malého Palečka koupit. Sám Paleček otce přemlouval, aby ho prodal …a tam začíná naše pohádka. Účinkuje: Divadýlko Mrak.

Představení probíhají v pondělí 1., 8., 15. a 22. července a 5., 12. a 19. srpna 2024
Začátek představení v 11:00 hodin, doba trvání cca 50 minut
Vstupné: základní – 180,- Kč; snížené (studenti, senioři) – 150,- Kč; snížené II (děti od 2 let, držitelé ZTP) – 100,- Kč; děti do 2 let bez nároku na sedadlo zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na www.kutnohorskeleto.cz. Před představením lze zakoupit vstupenky v zámecké pokladně pouze zbývající do celkové kapacity 90 osob.
Kontakt: tel.: 778 454 893, 602 187 700; e-mail: pokladna.kacina@nzm.cz
Maximální kapacita: 90 osob

12.8.2024 11:00Zámek Kačina
NOČNÍ PROHLÍDKA SEDLECKÉ KATEDRÁLY

NOČNÍ PROHLÍDKA SEDLECKÉ KATEDRÁLY

Noční prohlídkou UNESCO katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele vás provede kostýmovaný cisterciácký mnich nebo řádová sestra. Za svitu svíček, zpěvu gregoriánského chorálu a zvuku varhan vám ukáže všechny taje a zákoutí této jedinečné stavby, která bývala srdcem sedleckého kláštera. Společně vystoupáte po samonosném Santiniho schodišti přes podkroví až na kůr, navštívíte „katedrálové kino“, kde zhlédnete animovaný film o pohnuté historii Sedlce a vstoupíte i do chrámové klenotnice, ve které se nachází originál nejstarší  monstrance na světě. Pro všechny dospělé návštěvníky máme navíc nachystanou ochutnávku sedleckého vína. Na závěr prohlídky se můžete těšit na varhanní koncert. Zažijte s námi nezapomenutelnou noční Sedlec!
 
Prohlídky probíhají každé pondělí od 1. července do 26. srpna 2024
Začátek prohlídky ve 20:00 hodin, doba trvání cca 2 hodiny
Vstupné: základní – 290,- Kč; snížené (studenti do 26 let, senioři nad 65 let, držitelé ZTP) – 190,- Kč. Prohlídka není vhodná pro děti do 6 let.
Kontakt: Informační centrum Kutná Hora – Sedlec; tel.: 326 551 049; e-mail: info@sedlec.info
Pořadatel: Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec, Zámecká 127, Kutná Hora – Sedlec
Maximální kapacita: 55 osob

12.8.2024 20:00Katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci
NOČNÍ PROHLÍDKA SEDLECKÉ KOSTNICE

NOČNÍ PROHLÍDKA SEDLECKÉ KOSTNICE

Noční prohlídka hřbitovního kostela Všech svatých s kostnicí začíná v dolní kapli, kde vás přivítá kostýmovaný průvodce oblečený jako cisterciácký mnich nebo řádová sestra. Prostor kostnice je osvícen pouze stovkou svíček, atmosféra jindy rušného turistického místa je tak naplněna pokorou a dává prostor na zamyšlení se nad konečností lidského života. Po prohlídce dolní kaple vás průvodce pozve na varhanní koncert do kaple horní, která byla vždy místem vyjadřujícím naději na vzkříšení. Zažijte s námi nezapomenutelnou noční Sedlec!

Prohlídky probíhají každé úterý od 2. července do 27. srpna 2024
Začátek prohlídky ve 21:00 hodin, doba trvání cca 1,5 hodiny
Vstupné: základní – 290,- Kč; snížené (studenti do 26 let, senioři nad 65 let, držitelé ZTP) – 190,- Kč. Prohlídka není vhodná pro děti do 6 let.
Kontakt: Informační centrum Kutná Hora – Sedlec; tel.: 326 551 049; e-mail: info@sedlec.info
Pořadatel: Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec, Zámecká 127, Kutná Hora – Sedlec
Maximální kapacita: 55 osob

13.8.2024 21:00Kostnice
NOČNÍ PROHLÍDKA CHRÁMU SVATÉ BARBORY

NOČNÍ PROHLÍDKA CHRÁMU SVATÉ BARBORY

Srdečně vás zveme pod klenby chrámu sv. Barbory. Dozvíte se nejen o historii chrámu, ale také o hluboké duchovní symbolice tohoto posvátného prostoru. Zažijete jedinečnou atmosféru večera provoněného kadidlem a osvětleného svíčkami. Čeká vás prohlídka přízemí i vyšších pater katedrály včetně ukázky hry na varhany. Z vnitřních balkónů budete moci obdivovat jak Riedovo mistrovské zaklenutí chrámových lodí, tak důmyslný vnější opěrný systém katedrály.

Prohlídky probíhají každou středu a čtvrtek od 3. července do 22. srpna 2024
Začátek prohlídky ve 20:00 hodin, doba trvání cca 2 hodiny
Vstupné: základní – 290,- Kč; senioři od 65 let – 220,- Kč; studenti od 15 do 26 let – 190,- Kč; děti do 14 let v doprovodu alespoň jedné platící osoby zdarma. Před prohlídkou lze zakoupit vstupenky v Infocentru u chrámu sv. Barbory do zaplnění max. kapacity 60 osob.
Kontakt: IC u chrámu sv. Barbory; tel.: 775 363 938; e-mail: info@chramsvatebarbory.cz
Pořadatel: Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, Jakubská 1, Kutná Hora
Maximální kapacita: 60 osob

14.8.2024 20:00Chrám sv. Barbory
NOČNÍ PROHLÍDKA STŘÍBRNÉHO DOLU

NOČNÍ PROHLÍDKA STŘÍBRNÉHO DOLU

Vypravte se po stopách havířů do hlubin středověkých dolů za svitu kahánků, a to v neobvyklou noční hodinu. Společně se vydáme do kutnohorské štoly svatého Jiří, kde projdeme 250 m dlouhý úsek v hloubce až 30 m. Dozvíte se zajímavé informace o životě havířů, o historii dolování či technologii zpracování stříbrné rudy. Zažijete i absolutní tmu. Následně si v mázhauzu Hrádku vlastnoručně vyrazíte pražský groš jako památku na tento jedinečný zážitek.

Prohlídky probíhají každou středu od 3. července do 28. srpna 2024
Začátek prohlídky ve 21:30 hodin, doba trvání cca 1,5 hodiny
Vstupné: základní – 200,- Kč; snížené (děti, studenti, senioři) – 160,- Kč
Kontakt: tel.: 733 420 366; e-mail: objednavky@cms-kh.cz
Pořadatel: České muzeum stříbra, p.o., Barborská 28, Kutná Hora
Maximální kapacita: 20 osob

14.8.2024 21:30ČMS Hrádek
PUTOVÁNÍ ZA HUDBOU

PUTOVÁNÍ ZA HUDBOU

Srdečně Vás zveme na muzicírování pod širým nebem, kde na různých krásných místech můžete zažít ve všední den nevšední večer. Pátý ročník série prázdninového putování za hudbou začíná se skupinou JeToJedno u pramene sv. Vojtěcha ve středu 10. července v 19:30 hodin a bude tak pokračovat každou středu po celý červenec a srpen. Vstupné je dobrovolné.

10.7. JeToJedno - u pramene sv. Vojtěcha
17.7. Fanťák  - na mostku u víly Vrchlice v Hutích
25.7. Valchaři - Haeringův rybník (POZOR - výjimečně se bude hrát ve čtvrtek)                  
31.7. Melissa - nádvoří Spolkového domu
7.8. Richenza - terasa nad kaplí Božího těla u chrámu sv. Barbory
14.8. Náhodné setkání - u kavárny Pod Jakubem v parku pod Vlašským dvorem
21.8. Teige (Sirotkovi) - Barborská ulice, parčík před Hrádkem
28.8. Jiří Nedvěd - v parku Národního odboje
31.8. Závěrečný festival - na nádvoří Vlašského dvora

Více na www.putovanizahudbou.cz

14.8.2024 19:30Kutná Hora
POHÁDKOVÉ ČTVRTKY NA ZÁMKU – KONEC S ŽERTY, HUBERTE!

POHÁDKOVÉ ČTVRTKY NA ZÁMKU – KONEC S ŽERTY, HUBERTE!

Hrabě Hubert zřejmě zapomněl dospět. Svými legráckami jistě usouží hraběnku Žofii, i když nečekaná návštěva slečny Marie Henriety jí na dobré náladě též moc nepřidá. Jde tu totiž o jejího synovce, mladého pána Otto Ferdinanda. Svatba už visí ve vzduchu a všechny zvony bijí na poplach. Tak rychle konat! Snad jí v jejím trápení pomůže nadpřirozená bytost, a to krásná a tajemná víla z odpoledního snění. A do toho všeho ty Hubertovy žerty.
Účinkuje: Divadélko Kůzle.

Představení probíhají ve čtvrtek 11., 18. a 25. července a 1., 15. a 22. srpna 2024
Začátek představení v 10:00 a v 11:00 hodin, doba trvání cca 50 minut
Vstupné: základní – 180,- Kč; snížené (studenti, senioři) – 150,- Kč; snížené II (děti od 2 let, držitelé ZTP) – 100,- Kč; děti do 2 let bez nároku na sedadlo zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na www.kutnohorskeleto.cz. Před představením lze zakoupit vstupenky v zámecké pokladně pouze zbývající do celkové kapacity 40 osob.
Kontakt: tel.: 778 454 893, 602 187 700; e-mail: pokladna.kacina@nzm.cz
Maximální kapacita: 40 osob

15.8.2024 10:00Zámek Kačina
POHÁDKOVÉ ČTVRTKY NA ZÁMKU – KONEC S ŽERTY, HUBERTE!

POHÁDKOVÉ ČTVRTKY NA ZÁMKU – KONEC S ŽERTY, HUBERTE!

Hrabě Hubert zřejmě zapomněl dospět. Svými legráckami jistě usouží hraběnku Žofii, i když nečekaná návštěva slečny Marie Henriety jí na dobré náladě též moc nepřidá. Jde tu totiž o jejího synovce, mladého pána Otto Ferdinanda. Svatba už visí ve vzduchu a všechny zvony bijí na poplach. Tak rychle konat! Snad jí v jejím trápení pomůže nadpřirozená bytost, a to krásná a tajemná víla z odpoledního snění. A do toho všeho ty Hubertovy žerty.
Účinkuje: Divadélko Kůzle.

Představení probíhají ve čtvrtek 11., 18. a 25. července a 1., 15. a 22. srpna 2024
Začátek představení v 10:00 a v 11:00 hodin, doba trvání cca 50 minut
Vstupné: základní – 180,- Kč; snížené (studenti, senioři) – 150,- Kč; snížené II (děti od 2 let, držitelé ZTP) – 100,- Kč; děti do 2 let bez nároku na sedadlo zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na www.kutnohorskeleto.cz. Před představením lze zakoupit vstupenky v zámecké pokladně pouze zbývající do celkové kapacity 40 osob.
Kontakt: tel.: 778 454 893, 602 187 700; e-mail: pokladna.kacina@nzm.cz
Maximální kapacita: 40 osob

15.8.2024 11:00Zámek Kačina
TO JE ŘEČÍ, NAŠE PIVO LÉČÍ

TO JE ŘEČÍ, NAŠE PIVO LÉČÍ

Vítejte ve formanském hostinci. Poseďte si, objednejte si dobrý gáblík a pivo. I když, poslední dobou mají na čepu cosi, co hostům moc nešmakuje. Dokonce snad mají i jisté „následné“ problémy. Jak se s tím vypořádá mladá hostinská Drahomíra se služebnou Nětkou? Pomůže jim i štamgastům studnař Šimek, či je třeba rovnou volat doktora? Více uvidíte ve Vlašském dvoře na představení „Štamgastská rapsodie". Divadelní procházka za doprovodu kytary vám okolí Vlašského dvora naladí do přívětivých tónů. Hraje vám „Divadlo Kůzle a přátelé“.

Představení probíhají ve čtvrtek 11., 18. a 25. července a 1., 8. a 15. srpna 2024
Začátek představení v 19:00 a ve 20:30 hodin, doba trvání 50 minut
Vstupné: základní – 150,- Kč; snížené (děti, studenti, senioři) – 100,- Kč; děti do 6 let zdarma;  rodinné vstupné (2 dospělí + max. 3 děti do 15 let) – 400,- Kč.  Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech, on-line na www.kutnohorskeleto.cz  nebo na pokladně Vlašského dvora.
Kontakt: tel.: 736 485 407; e-mail: vlasskydvur@pskh.cz
Pořadatel: Průvodcovská služba Kutná Hora, příspěvková organizace, Vlašský dvůr, Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora, ve spolupráci s Divadlem Kůzle a přátelé
Maximální kapacita: 50 osob

www.pskh.cz | www.kuzleapratele.cz

15.8.2024 19:00Vlašský dvůr
NOČNÍ PROHLÍDKA CHRÁMU SVATÉ BARBORY

NOČNÍ PROHLÍDKA CHRÁMU SVATÉ BARBORY

Srdečně vás zveme pod klenby chrámu sv. Barbory. Dozvíte se nejen o historii chrámu, ale také o hluboké duchovní symbolice tohoto posvátného prostoru. Zažijete jedinečnou atmosféru večera provoněného kadidlem a osvětleného svíčkami. Čeká vás prohlídka přízemí i vyšších pater katedrály včetně ukázky hry na varhany. Z vnitřních balkónů budete moci obdivovat jak Riedovo mistrovské zaklenutí chrámových lodí, tak důmyslný vnější opěrný systém katedrály.

Prohlídky probíhají každou středu a čtvrtek od 3. července do 22. srpna 2024
Začátek prohlídky ve 20:00 hodin, doba trvání cca 2 hodiny
Vstupné: základní – 290,- Kč; senioři od 65 let – 220,- Kč; studenti od 15 do 26 let – 190,- Kč; děti do 14 let v doprovodu alespoň jedné platící osoby zdarma. Před prohlídkou lze zakoupit vstupenky v Infocentru u chrámu sv. Barbory do zaplnění max. kapacity 60 osob.
Kontakt: IC u chrámu sv. Barbory; tel.: 775 363 938; e-mail: info@chramsvatebarbory.cz
Pořadatel: Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, Jakubská 1, Kutná Hora
Maximální kapacita: 60 osob

15.8.2024 20:00Chrám sv. Barbory
TO JE ŘEČÍ, NAŠE PIVO LÉČÍ

TO JE ŘEČÍ, NAŠE PIVO LÉČÍ

Vítejte ve formanském hostinci. Poseďte si, objednejte si dobrý gáblík a pivo. I když, poslední dobou mají na čepu cosi, co hostům moc nešmakuje. Dokonce snad mají i jisté „následné“ problémy. Jak se s tím vypořádá mladá hostinská Drahomíra se služebnou Nětkou? Pomůže jim i štamgastům studnař Šimek, či je třeba rovnou volat doktora? Více uvidíte ve Vlašském dvoře na představení „Štamgastská rapsodie". Divadelní procházka za doprovodu kytary vám okolí Vlašského dvora naladí do přívětivých tónů. Hraje vám „Divadlo Kůzle a přátelé“.

Představení probíhají ve čtvrtek 11., 18. a 25. července a 1., 8. a 15. srpna 2024
Začátek představení v 19:00 a ve 20:30 hodin, doba trvání 50 minut
Vstupné: základní – 150,- Kč; snížené (děti, studenti, senioři) – 100,- Kč; děti do 6 let zdarma;  rodinné vstupné (2 dospělí + max. 3 děti do 15 let) – 400,- Kč.  Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech, on-line na www.kutnohorskeleto.cz  nebo na pokladně Vlašského dvora.
Kontakt: tel.: 736 485 407; e-mail: vlasskydvur@pskh.cz
Pořadatel: Průvodcovská služba Kutná Hora, příspěvková organizace, Vlašský dvůr, Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora, ve spolupráci s Divadlem Kůzle a přátelé
Maximální kapacita: 50 osob

www.pskh.cz | www.kuzleapratele.cz

15.8.2024 20:30Vlašský dvůr
NETRADIČNÍ PROHLÍDKA KLÁŠTERA SV. VORŠILY S OCHUTNÁVKOU VÍN

NETRADIČNÍ PROHLÍDKA KLÁŠTERA SV. VORŠILY S OCHUTNÁVKOU VÍN

Přijďte ochutnat víno z kutnohorských vinic a poslechnout si historii řádu sv. Voršily. Prohlédnete si část kláštera, která není běžně přístupná veřejnosti, a to klášterní kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a zrestaurovanou fresku v kopuli nad hlavním schodištěm ve 2. patře kláštera sv. Voršily. Dozvíte se i o tom, jak úzce je víno spojeno s proslulou dobou těžby stříbra na Kutnohorsku. Každý pátek v červenci a v srpnu od 18 hodin můžete zažít nevšední zážitek z bývalého kláštera s ochutnávkou vín.
 
Prohlídky probíhají každý pátek od 5. července do 30. srpna 2024
Začátek prohlídky v 18:00 hodin, doba trvání cca 2 hodiny
Vstupné: základní – 250,- Kč (v ceně degustace 3 vzorků vín + občerstvení); snížené (bez degustace vína) – 90,- Kč
Kontakt: tel.: 736 536 489; e-mail: petr.javurek@vinokutnahora.cz
Pořadatel: Vinné sklepy Kutná Hora s.r.o., Jiřího z Poděbrad 288, Kutná Hora
Maximální kapacita: 65 osob

16.8.2024 18:00Vinné sklepy Kutná Hora
ZA POVĚSTMI A LEGENDAMI KUTNÉ HORY

ZA POVĚSTMI A LEGENDAMI KUTNÉ HORY

"... kdo zprvu nepronikne do počátků vzniku slavného města a jeho legend, jakoby na Horách Kutných nebyl..." Jaké bylo proroctví kněžny Libuše? Jak to bylo s objevením stříbra? Je pravdou, že havíři měli práci od pondělí do soboty, ale peněz jen od soboty do neděle? A už vám někdy prolétl nad hlavou duch? Večery plné legendárních příběhů a skutečných i tajemných pověstí dob dávno minulých ožívají... Spolu s Ochotnickým spolkem Tyl jsme pro Vás připravili komentované interaktivní prohlídky v Muzeu kutnohorských pověstí, duchů a strašidel. Přijďte se bavit, smát, možná i trošku bát? Pro děti a nadšence máme připravené hry i drobné odměny.

Večery probíhají v pátek 5. a 19. července a 9. a 16. srpna 2024
Začátek v 18:30, 20:00 a 21:30 hodin, doba trvání cca 1 hodina
Vstupné: základní – 180,- Kč; snížené (děti, senioři) – 120,- Kč
Kontakt: tel.: 602 100 950; e-mail: MuzeumB@seznam.cz
Pořadatel: MuzeumB, Vlašský dvůr, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora
Maximální kapacita: 20 osob

16.8.2024 18:30Vlašský dvůr
PÁTEČNÍ NOČNÍ PROHLÍDKY – POPRASK NA KAČINĚ

PÁTEČNÍ NOČNÍ PROHLÍDKY – POPRASK NA KAČINĚ

aneb barvité putování rokokového kavalíra

Vydejte se s námi na kavalírskou cestu, kterou podnikl hrabě Jan Rudolf Chotek, stavitel Kačiny, ve svých dvaceti letech po rokokové Evropě 18. století. Tato cesta, kde zažil neuvěřitelná dobrodružství, ho inspirovala k vytvoření klasicistní podoby zámku Kačina, jak ho známe dnes. Máte možnost s námi navštívit Itáli, Francii i Německo, setkat se s krásnými a moudrými ženami, ale i mnohými velikány své doby - Josefem II., Carlem Goldonim, Denisem Diderotem či W. A. Mozartem. Ale především zažijete s mladým hrabětem Chotkem četná mladická a galantní dobrodružství. Smích povolen a dobrá zábava zaručena.

Účinkuje: Malá divadelní kumpanie Kraje Kouřimského (Mrsťa Prsťa Kouřim + Malé divadlo Kolín). Scénář a režie: Martin Drahovzal.

Noční prohlídky probíhají v pátek 28. června, 12. a 26. července a 2., 16. a 23. srpna 2024
Začátek prohlídky v 19:30 a ve 21:30 hodin, doba trvání cca 1 hodina 15 minut
Vstupné: základní – 180,- Kč; snížené (studenti, senioři) – 150,- Kč; snížené II (děti od 2 let, držitelé ZTP) – 100,- Kč; děti do 2 let bez nároku na sedadlo zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na www.kutnohorskeleto.cz. Před představením lze zakoupit vstupenky v zámecké pokladně pouze zbývající do celkové kapacity 40 osob.
Kontakt: tel.: 778 454 893, 602 187 700; e-mail: pokladna.kacina@nzm.cz
Maximální kapacita: 40 osob

16.8.2024 19:30Zámek Kačina
NOČNÍ PROHLÍDKA SEDLECKÉ KOSTNICE A KATEDRÁLY

NOČNÍ PROHLÍDKA SEDLECKÉ KOSTNICE A KATEDRÁLY

Program plný zážitků začíná v horní kapli hřbitovního kostela Všech svatých s kostnicí v Sedlci, kde vás kostýmovaný cisterciácký mnich nebo řádová sestra seznámí s pohnutou historií nejen Sedlce, ale celé Kutné Hory. Následně sejdete po schodech do kaple dolní. Klidná noční atmosféra tohoto zvláštního místa je ještě umocněna svitem stovek svíček. Po prohlédnutí kostnice se společně se svým průvodcem vydáte bývalým areálem cisterciáckého kláštera směrem k UNESCO katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele. Do tohoto úžasného svícemi osvětleného prostoru vstoupíte za zvuku fanfár. Noční program zdaleka nekončí – společně s průvodcem nahlédnete za dveře chrámové klenotnice na originál sedlecké monstrance a po Santiniho samonosném točitém schodišti se vydáte na kůr. Právě odtud je pohled na čistou architekturu sedlecké katedrály nejkrásnější. Na závěr vás ještě čeká varhanní koncert. Zažijte s námi nezapomenutelnou noční Sedlec!
 
Prohlídky probíhají každý pátek od 5. července do 30. srpna 2024
Začátek prohlídky ve 20:00 hodin, doba trvání cca 2,5 hodiny
Vstupné: základní – 550,- Kč; snížené (studenti do 26 let, senioři nad 65 let, držitelé ZTP) – 350,- Kč. Prohlídka není vhodná pro děti do 6 let.
Kontakt: Informační centrum Kutná Hora – Sedlec; tel.: 326 551 049; e-mail: info@sedlec.info
Pořadatel: Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec, Zámecká 127, Kutná Hora – Sedlec
Maximální kapacita: 50 osob


16.8.2024 20:00Kostnice / Katedrála v Sedlci
ZA POVĚSTMI A LEGENDAMI KUTNÉ HORY

ZA POVĚSTMI A LEGENDAMI KUTNÉ HORY

"... kdo zprvu nepronikne do počátků vzniku slavného města a jeho legend, jakoby na Horách Kutných nebyl..." Jaké bylo proroctví kněžny Libuše? Jak to bylo s objevením stříbra? Je pravdou, že havíři měli práci od pondělí do soboty, ale peněz jen od soboty do neděle? A už vám někdy prolétl nad hlavou duch? Večery plné legendárních příběhů a skutečných i tajemných pověstí dob dávno minulých ožívají... Spolu s Ochotnickým spolkem Tyl jsme pro Vás připravili komentované interaktivní prohlídky v Muzeu kutnohorských pověstí, duchů a strašidel. Přijďte se bavit, smát, možná i trošku bát? Pro děti a nadšence máme připravené hry i drobné odměny.

Večery probíhají v pátek 5. a 19. července a 9. a 16. srpna 2024
Začátek v 18:30, 20:00 a 21:30 hodin, doba trvání cca 1 hodina
Vstupné: základní – 180,- Kč; snížené (děti, senioři) – 120,- Kč
Kontakt: tel.: 602 100 950; e-mail: MuzeumB@seznam.cz
Pořadatel: MuzeumB, Vlašský dvůr, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora
Maximální kapacita: 20 osob

16.8.2024 20:00Vlašský dvůr
ZA POVĚSTMI A LEGENDAMI KUTNÉ HORY

ZA POVĚSTMI A LEGENDAMI KUTNÉ HORY

"... kdo zprvu nepronikne do počátků vzniku slavného města a jeho legend, jakoby na Horách Kutných nebyl..." Jaké bylo proroctví kněžny Libuše? Jak to bylo s objevením stříbra? Je pravdou, že havíři měli práci od pondělí do soboty, ale peněz jen od soboty do neděle? A už vám někdy prolétl nad hlavou duch? Večery plné legendárních příběhů a skutečných i tajemných pověstí dob dávno minulých ožívají... Spolu s Ochotnickým spolkem Tyl jsme pro Vás připravili komentované interaktivní prohlídky v Muzeu kutnohorských pověstí, duchů a strašidel. Přijďte se bavit, smát, možná i trošku bát? Pro děti a nadšence máme připravené hry i drobné odměny.

Večery probíhají v pátek 5. a 19. července a 9. a 16. srpna 2024
Začátek v 18:30, 20:00 a 21:30 hodin, doba trvání cca 1 hodina
Vstupné: základní – 180,- Kč; snížené (děti, senioři) – 120,- Kč
Kontakt: tel.: 602 100 950; e-mail: MuzeumB@seznam.cz
Pořadatel: MuzeumB, Vlašský dvůr, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora
Maximální kapacita: 20 osob

16.8.2024 21:30Vlašský dvůr
PÁTEČNÍ NOČNÍ PROHLÍDKY – POPRASK NA KAČINĚ

PÁTEČNÍ NOČNÍ PROHLÍDKY – POPRASK NA KAČINĚ

aneb barvité putování rokokového kavalíra

Vydejte se s námi na kavalírskou cestu, kterou podnikl hrabě Jan Rudolf Chotek, stavitel Kačiny, ve svých dvaceti letech po rokokové Evropě 18. století. Tato cesta, kde zažil neuvěřitelná dobrodružství, ho inspirovala k vytvoření klasicistní podoby zámku Kačina, jak ho známe dnes. Máte možnost s námi navštívit Itáli, Francii i Německo, setkat se s krásnými a moudrými ženami, ale i mnohými velikány své doby - Josefem II., Carlem Goldonim, Denisem Diderotem či W. A. Mozartem. Ale především zažijete s mladým hrabětem Chotkem četná mladická a galantní dobrodružství. Smích povolen a dobrá zábava zaručena.

Účinkuje: Malá divadelní kumpanie Kraje Kouřimského (Mrsťa Prsťa Kouřim + Malé divadlo Kolín). Scénář a režie: Martin Drahovzal.

Noční prohlídky probíhají v pátek 28. června, 12. a 26. července a 2., 16. a 23. srpna 2024
Začátek prohlídky v 19:30 a ve 21:30 hodin, doba trvání cca 1 hodina 15 minut
Vstupné: základní – 180,- Kč; snížené (studenti, senioři) – 150,- Kč; snížené II (děti od 2 let, držitelé ZTP) – 100,- Kč; děti do 2 let bez nároku na sedadlo zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na www.kutnohorskeleto.cz. Před představením lze zakoupit vstupenky v zámecké pokladně pouze zbývající do celkové kapacity 40 osob.
Kontakt: tel.: 778 454 893, 602 187 700; e-mail: pokladna.kacina@nzm.cz
Maximální kapacita: 40 osob

16.8.2024 21:30Zámek Kačina
TYJÁTRFEST

TYJÁTRFEST

25. pokračování kultovního festivalu s přátelskou domácí atmosférou. Zahradní slavnost s programem divadelních, hudebních, tanečních, akrobatických, kouzelnických a dalších uměleckých vystoupení pro všechny generace. Na letní scéně se letos představí herci slovenského Túlavého divadla s komedií Rómeo, Júlia a vírus, divadlo Náplavka z Lysé nad Labem přiveze Mrzáka inishmaanského, sázavské divadlo Jiřího Voskovce představí Dokonalou svatbu a herci souboru Do Houslí z Olomouce uvedou hru Moravská trojka.  Mezi vystoupeními zahrají kapely 4G a George & The Boogie Allstars. Zajímavou podívanou bude také fire a UV barmanská show dvojice Elvis & Frankie nebo laserové taneční LED vystoupení od Rinas Company. Po oba dny bude pro děti připraven animační program.

Termín a místo: 16. – 17. srpna 2024 | Domácí amfiteátr Václava Veselého, Kutná Hora - Kaňk 149.

Více na www.tyjatrfest.cz; Kontakt a info: 737 835 585, wendy.art@centrum.cz

16.8.2024 17:00Kutná Hora - Kaňk
POKLAD NA VLAŠSKÉM DVOŘE

POKLAD NA VLAŠSKÉM DVOŘE

Zábavná prohlídka královskou mincovnou Vlašského dvora o historii ražby pražského groše i o významných osobnostech, které bylo možné spojit s touto budovou. Během prohlídky se bude poslouchat, koukat, hádat, povídat a za správné odpovědi získávat groše. Největší počet nasbíraných grošů bude odměněn.

Představení probíhají v sobotu 6. a 20. července a 10. a 17. srpna 2024
Začátek představení v 19:00 a ve 21:00 hodin, doba trvání cca 90 minut
Vstupné: základní – 150,- Kč; snížené (děti, studenti, senioři) – 100,- Kč; děti do 6 let zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech, on-line na www.kutnohorskeleto.cz nebo na pokladně Vlašského dvora.
Kontakt: tel.: 736 485 407; e-mail: vlasskydvur@pskh.cz
Pořadatel: Průvodcovská služba Kutná Hora, příspěvková organizace, Vlašský dvůr, Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora
Maximální kapacita: 20 osob

17.8.2024 19:00Vlašský dvůr
POKLAD NA VLAŠSKÉM DVOŘE

POKLAD NA VLAŠSKÉM DVOŘE

Zábavná prohlídka královskou mincovnou Vlašského dvora o historii ražby pražského groše i o významných osobnostech, které bylo možné spojit s touto budovou. Během prohlídky se bude poslouchat, koukat, hádat, povídat a za správné odpovědi získávat groše. Největší počet nasbíraných grošů bude odměněn.

Představení probíhají v sobotu 6. a 20. července a 10. a 17. srpna 2024
Začátek představení v 19:00 a ve 21:00 hodin, doba trvání cca 90 minut
Vstupné: základní – 150,- Kč; snížené (děti, studenti, senioři) – 100,- Kč; děti do 6 let zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech, on-line na www.kutnohorskeleto.cz nebo na pokladně Vlašského dvora.
Kontakt: tel.: 736 485 407; e-mail: vlasskydvur@pskh.cz
Pořadatel: Průvodcovská služba Kutná Hora, příspěvková organizace, Vlašský dvůr, Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora
Maximální kapacita: 20 osob

17.8.2024 21:00Vlašský dvůr
TYJÁTRFEST

TYJÁTRFEST

25. pokračování kultovního festivalu s přátelskou domácí atmosférou. Zahradní slavnost s programem divadelních, hudebních, tanečních, akrobatických, kouzelnických a dalších uměleckých vystoupení pro všechny generace. Na letní scéně se letos představí herci slovenského Túlavého divadla s komedií Rómeo, Júlia a vírus, divadlo Náplavka z Lysé nad Labem přiveze Mrzáka inishmaanského, sázavské divadlo Jiřího Voskovce představí Dokonalou svatbu a herci souboru Do Houslí z Olomouce uvedou hru Moravská trojka.  Mezi vystoupeními zahrají kapely 4G a George & The Boogie Allstars. Zajímavou podívanou bude také fire a UV barmanská show dvojice Elvis & Frankie nebo laserové taneční LED vystoupení od Rinas Company. Po oba dny bude pro děti připraven animační program.

Termín a místo: 16. – 17. srpna 2024 | Domácí amfiteátr Václava Veselého, Kutná Hora - Kaňk 149.

Více na www.tyjatrfest.cz; Kontakt a info: 737 835 585, wendy.art@centrum.cz

17.8.2024 16:00Kutná Hora - Kaňk
NOČNÍ PROHLÍDKY MUZEA ČOKOLÁDY SPOJENÉ S DEGUSTACÍ ČOKOLÁDY

NOČNÍ PROHLÍDKY MUZEA ČOKOLÁDY SPOJENÉ S DEGUSTACÍ ČOKOLÁDY

Termín a místo konání: každou sobotu od června do září od 20:00 hodin, Muzeum čokolády a čokoládovna Kutná Hora. Termín je třeba z kapacitních důvodů předem rezervovat na tel. 603 184 037 nebo e-mailu info@chocomuseum.cz.

Více na www.chocomuseum.cz

17.8.2024 20:00Muzeum čokolády a čokoládovna
GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Jižní věž jezuitské koleje

Po celé Kutnohorské léto bude každý víkend od 10 do 18 hodin pro veřejnost otevřena jižní věž jezuitské koleje s překrásným výhledem na celé město a se třemi zvony – Michalem, Ludvíkem a Barborou. Zároveň mohou (pra)rodiče s dětmi navštívit vizuální herny, které jim umožní vstoupit do obrazů slavných malířů.

17.8.2024 10:00GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
NEDĚLNÍ OŽIVENÉ PROHLÍDKY ZÁMKU KAČINA

NEDĚLNÍ OŽIVENÉ PROHLÍDKY ZÁMKU KAČINA

aneb Zdravé tělo, zdravý duch?

Rok 1894, dvacáté století vystrkuje růžky. Klub českých turistů vydává svůj časopis, několik členů cestuje na vzdálený Island. Otevírá se Franz Josef-Weg, jedna z nejstarších turistických tras. Spoře odění a bosí "blázni kneippiáni" začínají pobuřovat společnost. Provozujeme gymnastiku a pěstujeme tenis, vůkol samý bicykl. Po krkonošských svazích sviští na 120 párů lyží.  A kdyby snad ani to nestačilo? Vyrobeno jest 134 ks prvého sériového vozu Benz Velo. Česká obec sokolská již řadu let sdružuje cvičence za účelem tělovýchovy. Možnosti k dosažení zdravého těla jsou neomezené.  Zdravý duch je pak odměnou, zdá se.
Ale co, když duch soustavně strádá? Pomůže snad zdravé tělo?
Hrabě Rudolf Karel Chotek přichází roku 1884 o svého jediného potomka - syna Jana Nepomuka Rudolfa, dědice chotkovského panství.  Zhroutil se mu svět a zdravý duch vyprchal. Na společnost doléhá krize osmdesátých let, je třeba bojovat o zachování rodového majetku. Psychické problémy však boj znesnadňují a rozumná komunikace s Rudolfem je takřka nemožná. Na scénu vstupuje rodina. Na základě sourozenecké žaloby uvalí soud na majetek dominia sekvestraci. Kurátorem se pak roku 1890 stává mladší bratr, hrabě Emerich Chotek.
Rudolf Karel utíká a s ním jeho strádající duch, jež nemocné tělo opouští roku 1894. Ačkolivěk předtím, ještě na krátký čas, snad i duše pookřála.

Účinkují: Soubory historických tanců Salome a Tempus Fugit

Představení probíhají v neděli 14. a 21. července a 11. a 18. srpna 2024
Začátek představení v rámci komentovaných prohlídek vždy v 10:00, 12:00 a 14:00 hodin, doba trvání cca 60 minut
Vstupné: základní – 180,- Kč; snížené (studenti, senioři) – 150,- Kč; snížené II (děti od 2 let, držitelé ZTP) – 100,- Kč; děti do 2 let bez nároku na sedadlo zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na www.kutnohorskeleto.cz. Před představením lze zakoupit vstupenky v zámecké pokladně pouze zbývající do celkové kapacity 40 osob.
Kontakt: tel.: 778 454 893, 602 187 700; e-mail: pokladna.kacina@nzm.cz
Maximální kapacita: 40 osob

18.8.2024 10:00Zámek Kačina
NEDĚLNÍ OŽIVENÉ PROHLÍDKY ZÁMKU KAČINA

NEDĚLNÍ OŽIVENÉ PROHLÍDKY ZÁMKU KAČINA

aneb Zdravé tělo, zdravý duch?

Rok 1894, dvacáté století vystrkuje růžky. Klub českých turistů vydává svůj časopis, několik členů cestuje na vzdálený Island. Otevírá se Franz Josef-Weg, jedna z nejstarších turistických tras. Spoře odění a bosí "blázni kneippiáni" začínají pobuřovat společnost. Provozujeme gymnastiku a pěstujeme tenis, vůkol samý bicykl. Po krkonošských svazích sviští na 120 párů lyží.  A kdyby snad ani to nestačilo? Vyrobeno jest 134 ks prvého sériového vozu Benz Velo. Česká obec sokolská již řadu let sdružuje cvičence za účelem tělovýchovy. Možnosti k dosažení zdravého těla jsou neomezené.  Zdravý duch je pak odměnou, zdá se.
Ale co, když duch soustavně strádá? Pomůže snad zdravé tělo?
Hrabě Rudolf Karel Chotek přichází roku 1884 o svého jediného potomka - syna Jana Nepomuka Rudolfa, dědice chotkovského panství.  Zhroutil se mu svět a zdravý duch vyprchal. Na společnost doléhá krize osmdesátých let, je třeba bojovat o zachování rodového majetku. Psychické problémy však boj znesnadňují a rozumná komunikace s Rudolfem je takřka nemožná. Na scénu vstupuje rodina. Na základě sourozenecké žaloby uvalí soud na majetek dominia sekvestraci. Kurátorem se pak roku 1890 stává mladší bratr, hrabě Emerich Chotek.
Rudolf Karel utíká a s ním jeho strádající duch, jež nemocné tělo opouští roku 1894. Ačkolivěk předtím, ještě na krátký čas, snad i duše pookřála.

Účinkují: Soubory historických tanců Salome a Tempus Fugit

Představení probíhají v neděli 14. a 21. července a 11. a 18. srpna 2024
Začátek představení v rámci komentovaných prohlídek vždy v 10:00, 12:00 a 14:00 hodin, doba trvání cca 60 minut
Vstupné: základní – 180,- Kč; snížené (studenti, senioři) – 150,- Kč; snížené II (děti od 2 let, držitelé ZTP) – 100,- Kč; děti do 2 let bez nároku na sedadlo zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na www.kutnohorskeleto.cz. Před představením lze zakoupit vstupenky v zámecké pokladně pouze zbývající do celkové kapacity 40 osob.
Kontakt: tel.: 778 454 893, 602 187 700; e-mail: pokladna.kacina@nzm.cz
Maximální kapacita: 40 osob

18.8.2024 12:00Zámek Kačina
NEDĚLNÍ OŽIVENÉ PROHLÍDKY ZÁMKU KAČINA

NEDĚLNÍ OŽIVENÉ PROHLÍDKY ZÁMKU KAČINA

aneb Zdravé tělo, zdravý duch?

Rok 1894, dvacáté století vystrkuje růžky. Klub českých turistů vydává svůj časopis, několik členů cestuje na vzdálený Island. Otevírá se Franz Josef-Weg, jedna z nejstarších turistických tras. Spoře odění a bosí "blázni kneippiáni" začínají pobuřovat společnost. Provozujeme gymnastiku a pěstujeme tenis, vůkol samý bicykl. Po krkonošských svazích sviští na 120 párů lyží.  A kdyby snad ani to nestačilo? Vyrobeno jest 134 ks prvého sériového vozu Benz Velo. Česká obec sokolská již řadu let sdružuje cvičence za účelem tělovýchovy. Možnosti k dosažení zdravého těla jsou neomezené.  Zdravý duch je pak odměnou, zdá se.
Ale co, když duch soustavně strádá? Pomůže snad zdravé tělo?
Hrabě Rudolf Karel Chotek přichází roku 1884 o svého jediného potomka - syna Jana Nepomuka Rudolfa, dědice chotkovského panství.  Zhroutil se mu svět a zdravý duch vyprchal. Na společnost doléhá krize osmdesátých let, je třeba bojovat o zachování rodového majetku. Psychické problémy však boj znesnadňují a rozumná komunikace s Rudolfem je takřka nemožná. Na scénu vstupuje rodina. Na základě sourozenecké žaloby uvalí soud na majetek dominia sekvestraci. Kurátorem se pak roku 1890 stává mladší bratr, hrabě Emerich Chotek.
Rudolf Karel utíká a s ním jeho strádající duch, jež nemocné tělo opouští roku 1894. Ačkolivěk předtím, ještě na krátký čas, snad i duše pookřála.

Účinkují: Soubory historických tanců Salome a Tempus Fugit

Představení probíhají v neděli 14. a 21. července a 11. a 18. srpna 2024
Začátek představení v rámci komentovaných prohlídek vždy v 10:00, 12:00 a 14:00 hodin, doba trvání cca 60 minut
Vstupné: základní – 180,- Kč; snížené (studenti, senioři) – 150,- Kč; snížené II (děti od 2 let, držitelé ZTP) – 100,- Kč; děti do 2 let bez nároku na sedadlo zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na www.kutnohorskeleto.cz. Před představením lze zakoupit vstupenky v zámecké pokladně pouze zbývající do celkové kapacity 40 osob.
Kontakt: tel.: 778 454 893, 602 187 700; e-mail: pokladna.kacina@nzm.cz
Maximální kapacita: 40 osob

18.8.2024 14:00Zámek Kačina
GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Jižní věž jezuitské koleje

Po celé Kutnohorské léto bude každý víkend od 10 do 18 hodin pro veřejnost otevřena jižní věž jezuitské koleje s překrásným výhledem na celé město a se třemi zvony – Michalem, Ludvíkem a Barborou. Zároveň mohou (pra)rodiče s dětmi navštívit vizuální herny, které jim umožní vstoupit do obrazů slavných malířů.

18.8.2024 10:00GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
POHÁDKOVÉ PONDĚLÍ NA KAČINĚ – O PALEČKOVI

POHÁDKOVÉ PONDĚLÍ NA KAČINĚ – O PALEČKOVI

V rodině chalupníka se jednoho dne narodil chlapeček, nebyl o nic větší než palec u ruky, a tak mu rodiče dali jméno Paleček. Rodičům pomáhal, jak jen mohl. Jednoho dne dokonce tatínkovi dostrkal oběd v košíku přímo na pole. Aby se tatínek v klidu najedl, vlezl si Paleček koni za ucho a do něj křičel povely. Kobylka tak sama jezdila a orala. Spatřil to kupec a chtěl malého Palečka koupit. Sám Paleček otce přemlouval, aby ho prodal …a tam začíná naše pohádka. Účinkuje: Divadýlko Mrak.

Představení probíhají v pondělí 1., 8., 15. a 22. července a 5., 12. a 19. srpna 2024
Začátek představení v 11:00 hodin, doba trvání cca 50 minut
Vstupné: základní – 180,- Kč; snížené (studenti, senioři) – 150,- Kč; snížené II (děti od 2 let, držitelé ZTP) – 100,- Kč; děti do 2 let bez nároku na sedadlo zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na www.kutnohorskeleto.cz. Před představením lze zakoupit vstupenky v zámecké pokladně pouze zbývající do celkové kapacity 90 osob.
Kontakt: tel.: 778 454 893, 602 187 700; e-mail: pokladna.kacina@nzm.cz
Maximální kapacita: 90 osob

19.8.2024 11:00Zámek Kačina
NOČNÍ PROHLÍDKA SEDLECKÉ KATEDRÁLY

NOČNÍ PROHLÍDKA SEDLECKÉ KATEDRÁLY

Noční prohlídkou UNESCO katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele vás provede kostýmovaný cisterciácký mnich nebo řádová sestra. Za svitu svíček, zpěvu gregoriánského chorálu a zvuku varhan vám ukáže všechny taje a zákoutí této jedinečné stavby, která bývala srdcem sedleckého kláštera. Společně vystoupáte po samonosném Santiniho schodišti přes podkroví až na kůr, navštívíte „katedrálové kino“, kde zhlédnete animovaný film o pohnuté historii Sedlce a vstoupíte i do chrámové klenotnice, ve které se nachází originál nejstarší  monstrance na světě. Pro všechny dospělé návštěvníky máme navíc nachystanou ochutnávku sedleckého vína. Na závěr prohlídky se můžete těšit na varhanní koncert. Zažijte s námi nezapomenutelnou noční Sedlec!
 
Prohlídky probíhají každé pondělí od 1. července do 26. srpna 2024
Začátek prohlídky ve 20:00 hodin, doba trvání cca 2 hodiny
Vstupné: základní – 290,- Kč; snížené (studenti do 26 let, senioři nad 65 let, držitelé ZTP) – 190,- Kč. Prohlídka není vhodná pro děti do 6 let.
Kontakt: Informační centrum Kutná Hora – Sedlec; tel.: 326 551 049; e-mail: info@sedlec.info
Pořadatel: Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec, Zámecká 127, Kutná Hora – Sedlec
Maximální kapacita: 55 osob

19.8.2024 20:00Katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci
NOČNÍ PROHLÍDKA SEDLECKÉ KOSTNICE

NOČNÍ PROHLÍDKA SEDLECKÉ KOSTNICE

Noční prohlídka hřbitovního kostela Všech svatých s kostnicí začíná v dolní kapli, kde vás přivítá kostýmovaný průvodce oblečený jako cisterciácký mnich nebo řádová sestra. Prostor kostnice je osvícen pouze stovkou svíček, atmosféra jindy rušného turistického místa je tak naplněna pokorou a dává prostor na zamyšlení se nad konečností lidského života. Po prohlídce dolní kaple vás průvodce pozve na varhanní koncert do kaple horní, která byla vždy místem vyjadřujícím naději na vzkříšení. Zažijte s námi nezapomenutelnou noční Sedlec!

Prohlídky probíhají každé úterý od 2. července do 27. srpna 2024
Začátek prohlídky ve 21:00 hodin, doba trvání cca 1,5 hodiny
Vstupné: základní – 290,- Kč; snížené (studenti do 26 let, senioři nad 65 let, držitelé ZTP) – 190,- Kč. Prohlídka není vhodná pro děti do 6 let.
Kontakt: Informační centrum Kutná Hora – Sedlec; tel.: 326 551 049; e-mail: info@sedlec.info
Pořadatel: Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec, Zámecká 127, Kutná Hora – Sedlec
Maximální kapacita: 55 osob

20.8.2024 21:00Kostnice
KUTNOHORSKÝ TÝDEN AKORDEONU

KUTNOHORSKÝ TÝDEN AKORDEONU

Kutnohorský týden akordeonu – půlkulatý pátý ročník mezinárodního hudebního festivalu, který rozezní Kutnou Horu tóny akordeonu, harmoniky i heligonky. Uslyšíte hudbu etnickou, jazzovou, tango, klasiku nebo folk.

20/8/2024 od 19:00
Check Accordion Trio & hosté / Dačického dům
Tradiční zahajovací koncert festivalu, na kterém zahraje Check Accordion Trio s hosty. Těšit se můžete na hudbu Latinské Ameriky, ale také zajímavé aranže připravené v rámci Roku české hudby. Samozřejmě zazní také skladby připravené pro akordeonový orchestr KTA 2024.

21/8/2024 od 20:00
David Kopáček / Kozí plácek
Venkovní koncert harmonikáře a baviče Davida Kopáčka. Vystoupení nabité energií, posluchačsky vděčným repertoárem i vtipným úvodním slovem Vás nadchne. Zpívání a tancování povoleno!

22/8/2024 od 19:30
Gankino Quintet / Restaurace Dačický
Gankino Quintet (housle, klarinet, akordeon, kytara a kontrabas), kapela věnující se světům etnické hudby a jazzu.  Hudební uskupení složené z mladých nadějných muzikantů pardubické konzervatoře.  

23/8/2024 od 19:00
Aliaksandr Yasinski / kostel sv. Jana Nepomuckého
Sólový koncert osobitého běloruského akordeonisty a skladatele Aliaksandra Yasinského. Půjde zároveň galakoncert Kutnohorského týdne akordeonu k příležitosti pětiletého výročí. Těšit se můžete na speciální hosty.

25/8/2024 od 15:00
Závěrečný koncert / kostel sv. Jana Nepomuckého
Tradiční slavnostní závěrečný koncert festivalu i akordeonových kurzů. Zahrají aktivní účastníci, komorní uskupení i unikátní akordeonový orchestr KTA 2024! 

20.8.2024 19:00Kutná Hora
NOČNÍ PROHLÍDKA CHRÁMU SVATÉ BARBORY

NOČNÍ PROHLÍDKA CHRÁMU SVATÉ BARBORY

Srdečně vás zveme pod klenby chrámu sv. Barbory. Dozvíte se nejen o historii chrámu, ale také o hluboké duchovní symbolice tohoto posvátného prostoru. Zažijete jedinečnou atmosféru večera provoněného kadidlem a osvětleného svíčkami. Čeká vás prohlídka přízemí i vyšších pater katedrály včetně ukázky hry na varhany. Z vnitřních balkónů budete moci obdivovat jak Riedovo mistrovské zaklenutí chrámových lodí, tak důmyslný vnější opěrný systém katedrály.

Prohlídky probíhají každou středu a čtvrtek od 3. července do 22. srpna 2024
Začátek prohlídky ve 20:00 hodin, doba trvání cca 2 hodiny
Vstupné: základní – 290,- Kč; senioři od 65 let – 220,- Kč; studenti od 15 do 26 let – 190,- Kč; děti do 14 let v doprovodu alespoň jedné platící osoby zdarma. Před prohlídkou lze zakoupit vstupenky v Infocentru u chrámu sv. Barbory do zaplnění max. kapacity 60 osob.
Kontakt: IC u chrámu sv. Barbory; tel.: 775 363 938; e-mail: info@chramsvatebarbory.cz
Pořadatel: Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, Jakubská 1, Kutná Hora
Maximální kapacita: 60 osob

21.8.2024 20:00Chrám sv. Barbory
NOČNÍ PROHLÍDKA STŘÍBRNÉHO DOLU

NOČNÍ PROHLÍDKA STŘÍBRNÉHO DOLU

Vypravte se po stopách havířů do hlubin středověkých dolů za svitu kahánků, a to v neobvyklou noční hodinu. Společně se vydáme do kutnohorské štoly svatého Jiří, kde projdeme 250 m dlouhý úsek v hloubce až 30 m. Dozvíte se zajímavé informace o životě havířů, o historii dolování či technologii zpracování stříbrné rudy. Zažijete i absolutní tmu. Následně si v mázhauzu Hrádku vlastnoručně vyrazíte pražský groš jako památku na tento jedinečný zážitek.

Prohlídky probíhají každou středu od 3. července do 28. srpna 2024
Začátek prohlídky ve 21:30 hodin, doba trvání cca 1,5 hodiny
Vstupné: základní – 200,- Kč; snížené (děti, studenti, senioři) – 160,- Kč
Kontakt: tel.: 733 420 366; e-mail: objednavky@cms-kh.cz
Pořadatel: České muzeum stříbra, p.o., Barborská 28, Kutná Hora
Maximální kapacita: 20 osob

21.8.2024 21:30ČMS Hrádek
PUTOVÁNÍ ZA HUDBOU

PUTOVÁNÍ ZA HUDBOU

Srdečně Vás zveme na muzicírování pod širým nebem, kde na různých krásných místech můžete zažít ve všední den nevšední večer. Pátý ročník série prázdninového putování za hudbou začíná se skupinou JeToJedno u pramene sv. Vojtěcha ve středu 10. července v 19:30 hodin a bude tak pokračovat každou středu po celý červenec a srpen. Vstupné je dobrovolné.

10.7. JeToJedno - u pramene sv. Vojtěcha
17.7. Fanťák  - na mostku u víly Vrchlice v Hutích
25.7. Valchaři - Haeringův rybník (POZOR - výjimečně se bude hrát ve čtvrtek)                  
31.7. Melissa - nádvoří Spolkového domu
7.8. Richenza - terasa nad kaplí Božího těla u chrámu sv. Barbory
14.8. Náhodné setkání - u kavárny Pod Jakubem v parku pod Vlašským dvorem
21.8. Teige (Sirotkovi) - Barborská ulice, parčík před Hrádkem
28.8. Jiří Nedvěd - v parku Národního odboje
31.8. Závěrečný festival - na nádvoří Vlašského dvora

Více na www.putovanizahudbou.cz

21.8.2024 19:30Kutná Hora
KUTNOHORSKÝ TÝDEN AKORDEONU

KUTNOHORSKÝ TÝDEN AKORDEONU

Kutnohorský týden akordeonu – půlkulatý pátý ročník mezinárodního hudebního festivalu, který rozezní Kutnou Horu tóny akordeonu, harmoniky i heligonky. Uslyšíte hudbu etnickou, jazzovou, tango, klasiku nebo folk.

20/8/2024 od 19:00
Check Accordion Trio & hosté / Dačického dům
Tradiční zahajovací koncert festivalu, na kterém zahraje Check Accordion Trio s hosty. Těšit se můžete na hudbu Latinské Ameriky, ale také zajímavé aranže připravené v rámci Roku české hudby. Samozřejmě zazní také skladby připravené pro akordeonový orchestr KTA 2024.

21/8/2024 od 20:00
David Kopáček / Kozí plácek
Venkovní koncert harmonikáře a baviče Davida Kopáčka. Vystoupení nabité energií, posluchačsky vděčným repertoárem i vtipným úvodním slovem Vás nadchne. Zpívání a tancování povoleno!

22/8/2024 od 19:30
Gankino Quintet / Restaurace Dačický
Gankino Quintet (housle, klarinet, akordeon, kytara a kontrabas), kapela věnující se světům etnické hudby a jazzu.  Hudební uskupení složené z mladých nadějných muzikantů pardubické konzervatoře.  

23/8/2024 od 19:00
Aliaksandr Yasinski / kostel sv. Jana Nepomuckého
Sólový koncert osobitého běloruského akordeonisty a skladatele Aliaksandra Yasinského. Půjde zároveň galakoncert Kutnohorského týdne akordeonu k příležitosti pětiletého výročí. Těšit se můžete na speciální hosty.

25/8/2024 od 15:00
Závěrečný koncert / kostel sv. Jana Nepomuckého
Tradiční slavnostní závěrečný koncert festivalu i akordeonových kurzů. Zahrají aktivní účastníci, komorní uskupení i unikátní akordeonový orchestr KTA 2024! 

21.8.2024 20:00Kutná Hora
POHÁDKOVÉ ČTVRTKY NA ZÁMKU – KONEC S ŽERTY, HUBERTE!

POHÁDKOVÉ ČTVRTKY NA ZÁMKU – KONEC S ŽERTY, HUBERTE!

Hrabě Hubert zřejmě zapomněl dospět. Svými legráckami jistě usouží hraběnku Žofii, i když nečekaná návštěva slečny Marie Henriety jí na dobré náladě též moc nepřidá. Jde tu totiž o jejího synovce, mladého pána Otto Ferdinanda. Svatba už visí ve vzduchu a všechny zvony bijí na poplach. Tak rychle konat! Snad jí v jejím trápení pomůže nadpřirozená bytost, a to krásná a tajemná víla z odpoledního snění. A do toho všeho ty Hubertovy žerty.
Účinkuje: Divadélko Kůzle.

Představení probíhají ve čtvrtek 11., 18. a 25. července a 1., 15. a 22. srpna 2024
Začátek představení v 10:00 a v 11:00 hodin, doba trvání cca 50 minut
Vstupné: základní – 180,- Kč; snížené (studenti, senioři) – 150,- Kč; snížené II (děti od 2 let, držitelé ZTP) – 100,- Kč; děti do 2 let bez nároku na sedadlo zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na www.kutnohorskeleto.cz. Před představením lze zakoupit vstupenky v zámecké pokladně pouze zbývající do celkové kapacity 40 osob.
Kontakt: tel.: 778 454 893, 602 187 700; e-mail: pokladna.kacina@nzm.cz
Maximální kapacita: 40 osob

22.8.2024 10:00Zámek Kačina
POHÁDKOVÉ ČTVRTKY NA ZÁMKU – KONEC S ŽERTY, HUBERTE!

POHÁDKOVÉ ČTVRTKY NA ZÁMKU – KONEC S ŽERTY, HUBERTE!

Hrabě Hubert zřejmě zapomněl dospět. Svými legráckami jistě usouží hraběnku Žofii, i když nečekaná návštěva slečny Marie Henriety jí na dobré náladě též moc nepřidá. Jde tu totiž o jejího synovce, mladého pána Otto Ferdinanda. Svatba už visí ve vzduchu a všechny zvony bijí na poplach. Tak rychle konat! Snad jí v jejím trápení pomůže nadpřirozená bytost, a to krásná a tajemná víla z odpoledního snění. A do toho všeho ty Hubertovy žerty.
Účinkuje: Divadélko Kůzle.

Představení probíhají ve čtvrtek 11., 18. a 25. července a 1., 15. a 22. srpna 2024
Začátek představení v 10:00 a v 11:00 hodin, doba trvání cca 50 minut
Vstupné: základní – 180,- Kč; snížené (studenti, senioři) – 150,- Kč; snížené II (děti od 2 let, držitelé ZTP) – 100,- Kč; děti do 2 let bez nároku na sedadlo zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na www.kutnohorskeleto.cz. Před představením lze zakoupit vstupenky v zámecké pokladně pouze zbývající do celkové kapacity 40 osob.
Kontakt: tel.: 778 454 893, 602 187 700; e-mail: pokladna.kacina@nzm.cz
Maximální kapacita: 40 osob

22.8.2024 11:00Zámek Kačina
NOČNÍ PROHLÍDKA CHRÁMU SVATÉ BARBORY

NOČNÍ PROHLÍDKA CHRÁMU SVATÉ BARBORY

Srdečně vás zveme pod klenby chrámu sv. Barbory. Dozvíte se nejen o historii chrámu, ale také o hluboké duchovní symbolice tohoto posvátného prostoru. Zažijete jedinečnou atmosféru večera provoněného kadidlem a osvětleného svíčkami. Čeká vás prohlídka přízemí i vyšších pater katedrály včetně ukázky hry na varhany. Z vnitřních balkónů budete moci obdivovat jak Riedovo mistrovské zaklenutí chrámových lodí, tak důmyslný vnější opěrný systém katedrály.

Prohlídky probíhají každou středu a čtvrtek od 3. července do 22. srpna 2024
Začátek prohlídky ve 20:00 hodin, doba trvání cca 2 hodiny
Vstupné: základní – 290,- Kč; senioři od 65 let – 220,- Kč; studenti od 15 do 26 let – 190,- Kč; děti do 14 let v doprovodu alespoň jedné platící osoby zdarma. Před prohlídkou lze zakoupit vstupenky v Infocentru u chrámu sv. Barbory do zaplnění max. kapacity 60 osob.
Kontakt: IC u chrámu sv. Barbory; tel.: 775 363 938; e-mail: info@chramsvatebarbory.cz
Pořadatel: Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora, Jakubská 1, Kutná Hora
Maximální kapacita: 60 osob

22.8.2024 20:00Chrám sv. Barbory
PŘÍBĚH MINCE - VEČERNÍ PŘEDSTAVENÍ

PŘÍBĚH MINCE - VEČERNÍ PŘEDSTAVENÍ

Venkovní scénické představení plné tajuplné atmosféry, tance, zpěvu i ohně vás provede milníky historie pověstných kutnohorských mincí. Přijďte se dozvědět více o jedinečné mincovně českého království a zažít mystický večer na nádvoří Vlašského dvora. Novinkou letošního roku jsou denní představení, které si prosím rezervujte přímo ve Vlašském dvoře na e-mailu: vlasskydvur@pskh.cz. Více informací na facebookové události nebo webu Průvodcovské služby.

Dopolední představení probíhají v pátek 14. června, ve čtvrtek 5. září a v pátek 6. září. Večerní představení probíhají v pátek 14. června ve 22:00 hodin; v sobotu 15. června ve 22:00 hodin, v pátek 12. a sobotu 13. července ve 22:00 hodin, ve čtvrtek 22. srpna ve 21:00 hodin, v pátek 23. srpna ve 22:00 hodin, v sobotu 24. srpna ve 21:00 hodin, ve čtvrtek 5. a pátek 6. září ve 21:00 hodin. Doba trvání cca 50 minut.
Vstupné: základní – 250,- Kč; snížené (děti, studenti, senioři) – 200,- Kč; děti do 6 let zdarma. Vstupné na denní představení: základní – 150,- Kč; snížené (děti, studenti, senioři) – 100,- Kč; děti do 6 let zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech, on-line na www.kutnohorskeleto.cz nebo na pokladně Vlašského dvora.
Kontakt: tel.: 736 485 408; e-mail: vlasskydvur@pskh.cz
Pořadatel: Průvodcovská služba Kutná Hora, příspěvková organizace, Vlašský dvůr, Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora
Maximální kapacita: 150 osob

www.pskh.cz | www.mysterium.sk/firedancing

22.8.2024 21:00Vlašský dvůr
KUTNOHORSKÝ TÝDEN AKORDEONU

KUTNOHORSKÝ TÝDEN AKORDEONU

Kutnohorský týden akordeonu – půlkulatý pátý ročník mezinárodního hudebního festivalu, který rozezní Kutnou Horu tóny akordeonu, harmoniky i heligonky. Uslyšíte hudbu etnickou, jazzovou, tango, klasiku nebo folk.

20/8/2024 od 19:00
Check Accordion Trio & hosté / Dačického dům
Tradiční zahajovací koncert festivalu, na kterém zahraje Check Accordion Trio s hosty. Těšit se můžete na hudbu Latinské Ameriky, ale také zajímavé aranže připravené v rámci Roku české hudby. Samozřejmě zazní také skladby připravené pro akordeonový orchestr KTA 2024.

21/8/2024 od 20:00
David Kopáček / Kozí plácek
Venkovní koncert harmonikáře a baviče Davida Kopáčka. Vystoupení nabité energií, posluchačsky vděčným repertoárem i vtipným úvodním slovem Vás nadchne. Zpívání a tancování povoleno!

22/8/2024 od 19:30
Gankino Quintet / Restaurace Dačický
Gankino Quintet (housle, klarinet, akordeon, kytara a kontrabas), kapela věnující se světům etnické hudby a jazzu.  Hudební uskupení složené z mladých nadějných muzikantů pardubické konzervatoře.  

23/8/2024 od 19:00
Aliaksandr Yasinski / kostel sv. Jana Nepomuckého
Sólový koncert osobitého běloruského akordeonisty a skladatele Aliaksandra Yasinského. Půjde zároveň galakoncert Kutnohorského týdne akordeonu k příležitosti pětiletého výročí. Těšit se můžete na speciální hosty.

25/8/2024 od 15:00
Závěrečný koncert / kostel sv. Jana Nepomuckého
Tradiční slavnostní závěrečný koncert festivalu i akordeonových kurzů. Zahrají aktivní účastníci, komorní uskupení i unikátní akordeonový orchestr KTA 2024! 

22.8.2024 19:30Kutná Hora
NETRADIČNÍ PROHLÍDKA KLÁŠTERA SV. VORŠILY S OCHUTNÁVKOU VÍN

NETRADIČNÍ PROHLÍDKA KLÁŠTERA SV. VORŠILY S OCHUTNÁVKOU VÍN

Přijďte ochutnat víno z kutnohorských vinic a poslechnout si historii řádu sv. Voršily. Prohlédnete si část kláštera, která není běžně přístupná veřejnosti, a to klášterní kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a zrestaurovanou fresku v kopuli nad hlavním schodištěm ve 2. patře kláštera sv. Voršily. Dozvíte se i o tom, jak úzce je víno spojeno s proslulou dobou těžby stříbra na Kutnohorsku. Každý pátek v červenci a v srpnu od 18 hodin můžete zažít nevšední zážitek z bývalého kláštera s ochutnávkou vín.
 
Prohlídky probíhají každý pátek od 5. července do 30. srpna 2024
Začátek prohlídky v 18:00 hodin, doba trvání cca 2 hodiny
Vstupné: základní – 250,- Kč (v ceně degustace 3 vzorků vín + občerstvení); snížené (bez degustace vína) – 90,- Kč
Kontakt: tel.: 736 536 489; e-mail: petr.javurek@vinokutnahora.cz
Pořadatel: Vinné sklepy Kutná Hora s.r.o., Jiřího z Poděbrad 288, Kutná Hora
Maximální kapacita: 65 osob

23.8.2024 18:00Vinné sklepy Kutná Hora
PÁTEČNÍ NOČNÍ PROHLÍDKY – POPRASK NA KAČINĚ

PÁTEČNÍ NOČNÍ PROHLÍDKY – POPRASK NA KAČINĚ

aneb barvité putování rokokového kavalíra

Vydejte se s námi na kavalírskou cestu, kterou podnikl hrabě Jan Rudolf Chotek, stavitel Kačiny, ve svých dvaceti letech po rokokové Evropě 18. století. Tato cesta, kde zažil neuvěřitelná dobrodružství, ho inspirovala k vytvoření klasicistní podoby zámku Kačina, jak ho známe dnes. Máte možnost s námi navštívit Itáli, Francii i Německo, setkat se s krásnými a moudrými ženami, ale i mnohými velikány své doby - Josefem II., Carlem Goldonim, Denisem Diderotem či W. A. Mozartem. Ale především zažijete s mladým hrabětem Chotkem četná mladická a galantní dobrodružství. Smích povolen a dobrá zábava zaručena.

Účinkuje: Malá divadelní kumpanie Kraje Kouřimského (Mrsťa Prsťa Kouřim + Malé divadlo Kolín). Scénář a režie: Martin Drahovzal.

Noční prohlídky probíhají v pátek 28. června, 12. a 26. července a 2., 16. a 23. srpna 2024
Začátek prohlídky v 19:30 a ve 21:30 hodin, doba trvání cca 1 hodina 15 minut
Vstupné: základní – 180,- Kč; snížené (studenti, senioři) – 150,- Kč; snížené II (děti od 2 let, držitelé ZTP) – 100,- Kč; děti do 2 let bez nároku na sedadlo zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na www.kutnohorskeleto.cz. Před představením lze zakoupit vstupenky v zámecké pokladně pouze zbývající do celkové kapacity 40 osob.
Kontakt: tel.: 778 454 893, 602 187 700; e-mail: pokladna.kacina@nzm.cz
Maximální kapacita: 40 osob

23.8.2024 19:30Zámek Kačina
NOČNÍ PROHLÍDKA SEDLECKÉ KOSTNICE A KATEDRÁLY

NOČNÍ PROHLÍDKA SEDLECKÉ KOSTNICE A KATEDRÁLY

Program plný zážitků začíná v horní kapli hřbitovního kostela Všech svatých s kostnicí v Sedlci, kde vás kostýmovaný cisterciácký mnich nebo řádová sestra seznámí s pohnutou historií nejen Sedlce, ale celé Kutné Hory. Následně sejdete po schodech do kaple dolní. Klidná noční atmosféra tohoto zvláštního místa je ještě umocněna svitem stovek svíček. Po prohlédnutí kostnice se společně se svým průvodcem vydáte bývalým areálem cisterciáckého kláštera směrem k UNESCO katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele. Do tohoto úžasného svícemi osvětleného prostoru vstoupíte za zvuku fanfár. Noční program zdaleka nekončí – společně s průvodcem nahlédnete za dveře chrámové klenotnice na originál sedlecké monstrance a po Santiniho samonosném točitém schodišti se vydáte na kůr. Právě odtud je pohled na čistou architekturu sedlecké katedrály nejkrásnější. Na závěr vás ještě čeká varhanní koncert. Zažijte s námi nezapomenutelnou noční Sedlec!
 
Prohlídky probíhají každý pátek od 5. července do 30. srpna 2024
Začátek prohlídky ve 20:00 hodin, doba trvání cca 2,5 hodiny
Vstupné: základní – 550,- Kč; snížené (studenti do 26 let, senioři nad 65 let, držitelé ZTP) – 350,- Kč. Prohlídka není vhodná pro děti do 6 let.
Kontakt: Informační centrum Kutná Hora – Sedlec; tel.: 326 551 049; e-mail: info@sedlec.info
Pořadatel: Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec, Zámecká 127, Kutná Hora – Sedlec
Maximální kapacita: 50 osob


23.8.2024 20:00Kostnice / Katedrála v Sedlci
PÁTEČNÍ NOČNÍ PROHLÍDKY – POPRASK NA KAČINĚ

PÁTEČNÍ NOČNÍ PROHLÍDKY – POPRASK NA KAČINĚ

aneb barvité putování rokokového kavalíra

Vydejte se s námi na kavalírskou cestu, kterou podnikl hrabě Jan Rudolf Chotek, stavitel Kačiny, ve svých dvaceti letech po rokokové Evropě 18. století. Tato cesta, kde zažil neuvěřitelná dobrodružství, ho inspirovala k vytvoření klasicistní podoby zámku Kačina, jak ho známe dnes. Máte možnost s námi navštívit Itáli, Francii i Německo, setkat se s krásnými a moudrými ženami, ale i mnohými velikány své doby - Josefem II., Carlem Goldonim, Denisem Diderotem či W. A. Mozartem. Ale především zažijete s mladým hrabětem Chotkem četná mladická a galantní dobrodružství. Smích povolen a dobrá zábava zaručena.

Účinkuje: Malá divadelní kumpanie Kraje Kouřimského (Mrsťa Prsťa Kouřim + Malé divadlo Kolín). Scénář a režie: Martin Drahovzal.

Noční prohlídky probíhají v pátek 28. června, 12. a 26. července a 2., 16. a 23. srpna 2024
Začátek prohlídky v 19:30 a ve 21:30 hodin, doba trvání cca 1 hodina 15 minut
Vstupné: základní – 180,- Kč; snížené (studenti, senioři) – 150,- Kč; snížené II (děti od 2 let, držitelé ZTP) – 100,- Kč; děti do 2 let bez nároku na sedadlo zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na www.kutnohorskeleto.cz. Před představením lze zakoupit vstupenky v zámecké pokladně pouze zbývající do celkové kapacity 40 osob.
Kontakt: tel.: 778 454 893, 602 187 700; e-mail: pokladna.kacina@nzm.cz
Maximální kapacita: 40 osob

23.8.2024 21:30Zámek Kačina
PŘÍBĚH MINCE - VEČERNÍ PŘEDSTAVENÍ

PŘÍBĚH MINCE - VEČERNÍ PŘEDSTAVENÍ

Venkovní scénické představení plné tajuplné atmosféry, tance, zpěvu i ohně vás provede milníky historie pověstných kutnohorských mincí. Přijďte se dozvědět více o jedinečné mincovně českého království a zažít mystický večer na nádvoří Vlašského dvora. Novinkou letošního roku jsou denní představení, které si prosím rezervujte přímo ve Vlašském dvoře na e-mailu: vlasskydvur@pskh.cz. Více informací na facebookové události nebo webu Průvodcovské služby.

Dopolední představení probíhají v pátek 14. června, ve čtvrtek 5. září a v pátek 6. září. Večerní představení probíhají v pátek 14. června ve 22:00 hodin; v sobotu 15. června ve 22:00 hodin, v pátek 12. a sobotu 13. července ve 22:00 hodin, ve čtvrtek 22. srpna ve 21:00 hodin, v pátek 23. srpna ve 22:00 hodin, v sobotu 24. srpna ve 21:00 hodin, ve čtvrtek 5. a pátek 6. září ve 21:00 hodin. Doba trvání cca 50 minut.
Vstupné: základní – 250,- Kč; snížené (děti, studenti, senioři) – 200,- Kč; děti do 6 let zdarma. Vstupné na denní představení: základní – 150,- Kč; snížené (děti, studenti, senioři) – 100,- Kč; děti do 6 let zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech, on-line na www.kutnohorskeleto.cz nebo na pokladně Vlašského dvora.
Kontakt: tel.: 736 485 408; e-mail: vlasskydvur@pskh.cz
Pořadatel: Průvodcovská služba Kutná Hora, příspěvková organizace, Vlašský dvůr, Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora
Maximální kapacita: 150 osob

www.pskh.cz | www.mysterium.sk/firedancing

23.8.2024 22:00Vlašský dvůr
KUTNOHORSKÝ TÝDEN AKORDEONU

KUTNOHORSKÝ TÝDEN AKORDEONU

Kutnohorský týden akordeonu – půlkulatý pátý ročník mezinárodního hudebního festivalu, který rozezní Kutnou Horu tóny akordeonu, harmoniky i heligonky. Uslyšíte hudbu etnickou, jazzovou, tango, klasiku nebo folk.

20/8/2024 od 19:00
Check Accordion Trio & hosté / Dačického dům
Tradiční zahajovací koncert festivalu, na kterém zahraje Check Accordion Trio s hosty. Těšit se můžete na hudbu Latinské Ameriky, ale také zajímavé aranže připravené v rámci Roku české hudby. Samozřejmě zazní také skladby připravené pro akordeonový orchestr KTA 2024.

21/8/2024 od 20:00
David Kopáček / Kozí plácek
Venkovní koncert harmonikáře a baviče Davida Kopáčka. Vystoupení nabité energií, posluchačsky vděčným repertoárem i vtipným úvodním slovem Vás nadchne. Zpívání a tancování povoleno!

22/8/2024 od 19:30
Gankino Quintet / Restaurace Dačický
Gankino Quintet (housle, klarinet, akordeon, kytara a kontrabas), kapela věnující se světům etnické hudby a jazzu.  Hudební uskupení složené z mladých nadějných muzikantů pardubické konzervatoře.  

23/8/2024 od 19:00
Aliaksandr Yasinski / kostel sv. Jana Nepomuckého
Sólový koncert osobitého běloruského akordeonisty a skladatele Aliaksandra Yasinského. Půjde zároveň galakoncert Kutnohorského týdne akordeonu k příležitosti pětiletého výročí. Těšit se můžete na speciální hosty.

25/8/2024 od 15:00
Závěrečný koncert / kostel sv. Jana Nepomuckého
Tradiční slavnostní závěrečný koncert festivalu i akordeonových kurzů. Zahrají aktivní účastníci, komorní uskupení i unikátní akordeonový orchestr KTA 2024! 

23.8.2024 19:00Kutná Hora
HUDEBNÍ LÉTO U DAČICKÉHO 2024

HUDEBNÍ LÉTO U DAČICKÉHO 2024

Kutnohorský spolek Kultura do města pořádá v letní sezoně 2024 další ze série tradičních pátečních koncertů na zahradě restaurantu Dačický v Rakově ulici 8. Koncerty se uskuteční v termínech 28. června (Zimnice), 19. července (Luboš Pospíšil & 5P) a 23. srpna (Ver Terrae). Začátky ve 20:30 hodin, vstupenky na místě, rezervace míst přímo v restauraci (tel. 603 434 367 - omezená kapacita!).

Více na facebook.com/kulturadomesta

23.8.2024 20:30Restaurace Dačický
PROHLÍDKY ZÁMKU KAČINA S DUCHEM RUDYM

PROHLÍDKY ZÁMKU KAČINA S DUCHEM RUDYM

Rozverné prohlídky zámku s hravým duchem Rudym. Dámy a pánové! Nechte se vy i vaše dítka vtáhnout do historie průvodcem nadmíru povolaným – chotkovským duchem Rudym, který nejenže sleduje osudy Kačiny a jejích obyvatel bezmála dvě století, ale také miluje divadlo a dobrou zábavu. Účinkuje: Martin Drahovzal

Prohlídky probíhají v neděli 30. června a 28. července a v sobotu 3. a 24. srpna 2024
Začátek prohlídky v 10:45, 13:45 a 14:45 hodin, doba trvání cca 1 hodina
Vstupné: základní – 180,- Kč; snížené (studenti, senioři) – 150,- Kč; snížené II (děti od 2 let, držitelé ZTP) – 100,- Kč; děti do 2 let bez nároku na sedadlo zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na www.kutnohorskeleto.cz. Před představením lze zakoupit vstupenky v zámecké pokladně pouze zbývající do celkové kapacity 40 osob.
Kontakt: tel.: 778 454 893, 602 187 700; e-mail: pokladna.kacina@nzm.cz
Maximální kapacita: 40 osob

24.8.2024 10:45Zámek Kačina
PROHLÍDKY ZÁMKU KAČINA S DUCHEM RUDYM

PROHLÍDKY ZÁMKU KAČINA S DUCHEM RUDYM

Rozverné prohlídky zámku s hravým duchem Rudym. Dámy a pánové! Nechte se vy i vaše dítka vtáhnout do historie průvodcem nadmíru povolaným – chotkovským duchem Rudym, který nejenže sleduje osudy Kačiny a jejích obyvatel bezmála dvě století, ale také miluje divadlo a dobrou zábavu. Účinkuje: Martin Drahovzal

Prohlídky probíhají v neděli 30. června a 28. července a v sobotu 3. a 24. srpna 2024
Začátek prohlídky v 10:45, 13:45 a 14:45 hodin, doba trvání cca 1 hodina
Vstupné: základní – 180,- Kč; snížené (studenti, senioři) – 150,- Kč; snížené II (děti od 2 let, držitelé ZTP) – 100,- Kč; děti do 2 let bez nároku na sedadlo zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na www.kutnohorskeleto.cz. Před představením lze zakoupit vstupenky v zámecké pokladně pouze zbývající do celkové kapacity 40 osob.
Kontakt: tel.: 778 454 893, 602 187 700; e-mail: pokladna.kacina@nzm.cz
Maximální kapacita: 40 osob

24.8.2024 13:45Zámek Kačina
PROHLÍDKY ZÁMKU KAČINA S DUCHEM RUDYM

PROHLÍDKY ZÁMKU KAČINA S DUCHEM RUDYM

Rozverné prohlídky zámku s hravým duchem Rudym. Dámy a pánové! Nechte se vy i vaše dítka vtáhnout do historie průvodcem nadmíru povolaným – chotkovským duchem Rudym, který nejenže sleduje osudy Kačiny a jejích obyvatel bezmála dvě století, ale také miluje divadlo a dobrou zábavu. Účinkuje: Martin Drahovzal

Prohlídky probíhají v neděli 30. června a 28. července a v sobotu 3. a 24. srpna 2024
Začátek prohlídky v 10:45, 13:45 a 14:45 hodin, doba trvání cca 1 hodina
Vstupné: základní – 180,- Kč; snížené (studenti, senioři) – 150,- Kč; snížené II (děti od 2 let, držitelé ZTP) – 100,- Kč; děti do 2 let bez nároku na sedadlo zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech a on-line na www.kutnohorskeleto.cz. Před představením lze zakoupit vstupenky v zámecké pokladně pouze zbývající do celkové kapacity 40 osob.
Kontakt: tel.: 778 454 893, 602 187 700; e-mail: pokladna.kacina@nzm.cz
Maximální kapacita: 40 osob

24.8.2024 14:45Zámek Kačina
PŘÍBĚH MINCE - VEČERNÍ PŘEDSTAVENÍ

PŘÍBĚH MINCE - VEČERNÍ PŘEDSTAVENÍ

Venkovní scénické představení plné tajuplné atmosféry, tance, zpěvu i ohně vás provede milníky historie pověstných kutnohorských mincí. Přijďte se dozvědět více o jedinečné mincovně českého království a zažít mystický večer na nádvoří Vlašského dvora. Novinkou letošního roku jsou denní představení, které si prosím rezervujte přímo ve Vlašském dvoře na e-mailu: vlasskydvur@pskh.cz. Více informací na facebookové události nebo webu Průvodcovské služby.

Dopolední představení probíhají v pátek 14. června, ve čtvrtek 5. září a v pátek 6. září. Večerní představení probíhají v pátek 14. června ve 22:00 hodin; v sobotu 15. června ve 22:00 hodin, v pátek 12. a sobotu 13. července ve 22:00 hodin, ve čtvrtek 22. srpna ve 21:00 hodin, v pátek 23. srpna ve 22:00 hodin, v sobotu 24. srpna ve 21:00 hodin, ve čtvrtek 5. a pátek 6. září ve 21:00 hodin. Doba trvání cca 50 minut.
Vstupné: základní – 250,- Kč; snížené (děti, studenti, senioři) – 200,- Kč; děti do 6 let zdarma. Vstupné na denní představení: základní – 150,- Kč; snížené (děti, studenti, senioři) – 100,- Kč; děti do 6 let zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech, on-line na www.kutnohorskeleto.cz nebo na pokladně Vlašského dvora.
Kontakt: tel.: 736 485 408; e-mail: vlasskydvur@pskh.cz
Pořadatel: Průvodcovská služba Kutná Hora, příspěvková organizace, Vlašský dvůr, Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora
Maximální kapacita: 150 osob

www.pskh.cz | www.mysterium.sk/firedancing

24.8.2024 21:00Vlašský dvůr
NOČNÍ PROHLÍDKY MUZEA ČOKOLÁDY SPOJENÉ S DEGUSTACÍ ČOKOLÁDY

NOČNÍ PROHLÍDKY MUZEA ČOKOLÁDY SPOJENÉ S DEGUSTACÍ ČOKOLÁDY

Termín a místo konání: každou sobotu od června do září od 20:00 hodin, Muzeum čokolády a čokoládovna Kutná Hora. Termín je třeba z kapacitních důvodů předem rezervovat na tel. 603 184 037 nebo e-mailu info@chocomuseum.cz.

Více na www.chocomuseum.cz

24.8.2024 20:00Muzeum čokolády a čokoládovna
GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Jižní věž jezuitské koleje

Po celé Kutnohorské léto bude každý víkend od 10 do 18 hodin pro veřejnost otevřena jižní věž jezuitské koleje s překrásným výhledem na celé město a se třemi zvony – Michalem, Ludvíkem a Barborou. Zároveň mohou (pra)rodiče s dětmi navštívit vizuální herny, které jim umožní vstoupit do obrazů slavných malířů.

24.8.2024 10:00GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
KUTNOHORSKÝ TÝDEN AKORDEONU

KUTNOHORSKÝ TÝDEN AKORDEONU

Kutnohorský týden akordeonu – půlkulatý pátý ročník mezinárodního hudebního festivalu, který rozezní Kutnou Horu tóny akordeonu, harmoniky i heligonky. Uslyšíte hudbu etnickou, jazzovou, tango, klasiku nebo folk.

20/8/2024 od 19:00
Check Accordion Trio & hosté / Dačického dům
Tradiční zahajovací koncert festivalu, na kterém zahraje Check Accordion Trio s hosty. Těšit se můžete na hudbu Latinské Ameriky, ale také zajímavé aranže připravené v rámci Roku české hudby. Samozřejmě zazní také skladby připravené pro akordeonový orchestr KTA 2024.

21/8/2024 od 20:00
David Kopáček / Kozí plácek
Venkovní koncert harmonikáře a baviče Davida Kopáčka. Vystoupení nabité energií, posluchačsky vděčným repertoárem i vtipným úvodním slovem Vás nadchne. Zpívání a tancování povoleno!

22/8/2024 od 19:30
Gankino Quintet / Restaurace Dačický
Gankino Quintet (housle, klarinet, akordeon, kytara a kontrabas), kapela věnující se světům etnické hudby a jazzu.  Hudební uskupení složené z mladých nadějných muzikantů pardubické konzervatoře.  

23/8/2024 od 19:00
Aliaksandr Yasinski / kostel sv. Jana Nepomuckého
Sólový koncert osobitého běloruského akordeonisty a skladatele Aliaksandra Yasinského. Půjde zároveň galakoncert Kutnohorského týdne akordeonu k příležitosti pětiletého výročí. Těšit se můžete na speciální hosty.

25/8/2024 od 15:00
Závěrečný koncert / kostel sv. Jana Nepomuckého
Tradiční slavnostní závěrečný koncert festivalu i akordeonových kurzů. Zahrají aktivní účastníci, komorní uskupení i unikátní akordeonový orchestr KTA 2024! 

25.8.2024 15:00Kutná Hora
GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Jižní věž jezuitské koleje

Po celé Kutnohorské léto bude každý víkend od 10 do 18 hodin pro veřejnost otevřena jižní věž jezuitské koleje s překrásným výhledem na celé město a se třemi zvony – Michalem, Ludvíkem a Barborou. Zároveň mohou (pra)rodiče s dětmi navštívit vizuální herny, které jim umožní vstoupit do obrazů slavných malířů.

25.8.2024 10:00GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
NOČNÍ PROHLÍDKA SEDLECKÉ KATEDRÁLY

NOČNÍ PROHLÍDKA SEDLECKÉ KATEDRÁLY

Noční prohlídkou UNESCO katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele vás provede kostýmovaný cisterciácký mnich nebo řádová sestra. Za svitu svíček, zpěvu gregoriánského chorálu a zvuku varhan vám ukáže všechny taje a zákoutí této jedinečné stavby, která bývala srdcem sedleckého kláštera. Společně vystoupáte po samonosném Santiniho schodišti přes podkroví až na kůr, navštívíte „katedrálové kino“, kde zhlédnete animovaný film o pohnuté historii Sedlce a vstoupíte i do chrámové klenotnice, ve které se nachází originál nejstarší  monstrance na světě. Pro všechny dospělé návštěvníky máme navíc nachystanou ochutnávku sedleckého vína. Na závěr prohlídky se můžete těšit na varhanní koncert. Zažijte s námi nezapomenutelnou noční Sedlec!
 
Prohlídky probíhají každé pondělí od 1. července do 26. srpna 2024
Začátek prohlídky ve 20:00 hodin, doba trvání cca 2 hodiny
Vstupné: základní – 290,- Kč; snížené (studenti do 26 let, senioři nad 65 let, držitelé ZTP) – 190,- Kč. Prohlídka není vhodná pro děti do 6 let.
Kontakt: Informační centrum Kutná Hora – Sedlec; tel.: 326 551 049; e-mail: info@sedlec.info
Pořadatel: Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec, Zámecká 127, Kutná Hora – Sedlec
Maximální kapacita: 55 osob

26.8.2024 20:00Katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci
NOČNÍ PROHLÍDKA SEDLECKÉ KOSTNICE

NOČNÍ PROHLÍDKA SEDLECKÉ KOSTNICE

Noční prohlídka hřbitovního kostela Všech svatých s kostnicí začíná v dolní kapli, kde vás přivítá kostýmovaný průvodce oblečený jako cisterciácký mnich nebo řádová sestra. Prostor kostnice je osvícen pouze stovkou svíček, atmosféra jindy rušného turistického místa je tak naplněna pokorou a dává prostor na zamyšlení se nad konečností lidského života. Po prohlídce dolní kaple vás průvodce pozve na varhanní koncert do kaple horní, která byla vždy místem vyjadřujícím naději na vzkříšení. Zažijte s námi nezapomenutelnou noční Sedlec!

Prohlídky probíhají každé úterý od 2. července do 27. srpna 2024
Začátek prohlídky ve 21:00 hodin, doba trvání cca 1,5 hodiny
Vstupné: základní – 290,- Kč; snížené (studenti do 26 let, senioři nad 65 let, držitelé ZTP) – 190,- Kč. Prohlídka není vhodná pro děti do 6 let.
Kontakt: Informační centrum Kutná Hora – Sedlec; tel.: 326 551 049; e-mail: info@sedlec.info
Pořadatel: Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec, Zámecká 127, Kutná Hora – Sedlec
Maximální kapacita: 55 osob

27.8.2024 21:00Kostnice
NOČNÍ PROHLÍDKA STŘÍBRNÉHO DOLU

NOČNÍ PROHLÍDKA STŘÍBRNÉHO DOLU

Vypravte se po stopách havířů do hlubin středověkých dolů za svitu kahánků, a to v neobvyklou noční hodinu. Společně se vydáme do kutnohorské štoly svatého Jiří, kde projdeme 250 m dlouhý úsek v hloubce až 30 m. Dozvíte se zajímavé informace o životě havířů, o historii dolování či technologii zpracování stříbrné rudy. Zažijete i absolutní tmu. Následně si v mázhauzu Hrádku vlastnoručně vyrazíte pražský groš jako památku na tento jedinečný zážitek.

Prohlídky probíhají každou středu od 3. července do 28. srpna 2024
Začátek prohlídky ve 21:30 hodin, doba trvání cca 1,5 hodiny
Vstupné: základní – 200,- Kč; snížené (děti, studenti, senioři) – 160,- Kč
Kontakt: tel.: 733 420 366; e-mail: objednavky@cms-kh.cz
Pořadatel: České muzeum stříbra, p.o., Barborská 28, Kutná Hora
Maximální kapacita: 20 osob

28.8.2024 21:30ČMS Hrádek
PUTOVÁNÍ ZA HUDBOU

PUTOVÁNÍ ZA HUDBOU

Srdečně Vás zveme na muzicírování pod širým nebem, kde na různých krásných místech můžete zažít ve všední den nevšední večer. Pátý ročník série prázdninového putování za hudbou začíná se skupinou JeToJedno u pramene sv. Vojtěcha ve středu 10. července v 19:30 hodin a bude tak pokračovat každou středu po celý červenec a srpen. Vstupné je dobrovolné.

10.7. JeToJedno - u pramene sv. Vojtěcha
17.7. Fanťák  - na mostku u víly Vrchlice v Hutích
25.7. Valchaři - Haeringův rybník (POZOR - výjimečně se bude hrát ve čtvrtek)                  
31.7. Melissa - nádvoří Spolkového domu
7.8. Richenza - terasa nad kaplí Božího těla u chrámu sv. Barbory
14.8. Náhodné setkání - u kavárny Pod Jakubem v parku pod Vlašským dvorem
21.8. Teige (Sirotkovi) - Barborská ulice, parčík před Hrádkem
28.8. Jiří Nedvěd - v parku Národního odboje
31.8. Závěrečný festival - na nádvoří Vlašského dvora

Více na www.putovanizahudbou.cz

28.8.2024 19:30Kutná Hora
NETRADIČNÍ PROHLÍDKA KLÁŠTERA SV. VORŠILY S OCHUTNÁVKOU VÍN

NETRADIČNÍ PROHLÍDKA KLÁŠTERA SV. VORŠILY S OCHUTNÁVKOU VÍN

Přijďte ochutnat víno z kutnohorských vinic a poslechnout si historii řádu sv. Voršily. Prohlédnete si část kláštera, která není běžně přístupná veřejnosti, a to klášterní kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a zrestaurovanou fresku v kopuli nad hlavním schodištěm ve 2. patře kláštera sv. Voršily. Dozvíte se i o tom, jak úzce je víno spojeno s proslulou dobou těžby stříbra na Kutnohorsku. Každý pátek v červenci a v srpnu od 18 hodin můžete zažít nevšední zážitek z bývalého kláštera s ochutnávkou vín.
 
Prohlídky probíhají každý pátek od 5. července do 30. srpna 2024
Začátek prohlídky v 18:00 hodin, doba trvání cca 2 hodiny
Vstupné: základní – 250,- Kč (v ceně degustace 3 vzorků vín + občerstvení); snížené (bez degustace vína) – 90,- Kč
Kontakt: tel.: 736 536 489; e-mail: petr.javurek@vinokutnahora.cz
Pořadatel: Vinné sklepy Kutná Hora s.r.o., Jiřího z Poděbrad 288, Kutná Hora
Maximální kapacita: 65 osob

30.8.2024 18:00Vinné sklepy Kutná Hora
NOČNÍ PROHLÍDKA SEDLECKÉ KOSTNICE A KATEDRÁLY

NOČNÍ PROHLÍDKA SEDLECKÉ KOSTNICE A KATEDRÁLY

Program plný zážitků začíná v horní kapli hřbitovního kostela Všech svatých s kostnicí v Sedlci, kde vás kostýmovaný cisterciácký mnich nebo řádová sestra seznámí s pohnutou historií nejen Sedlce, ale celé Kutné Hory. Následně sejdete po schodech do kaple dolní. Klidná noční atmosféra tohoto zvláštního místa je ještě umocněna svitem stovek svíček. Po prohlédnutí kostnice se společně se svým průvodcem vydáte bývalým areálem cisterciáckého kláštera směrem k UNESCO katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele. Do tohoto úžasného svícemi osvětleného prostoru vstoupíte za zvuku fanfár. Noční program zdaleka nekončí – společně s průvodcem nahlédnete za dveře chrámové klenotnice na originál sedlecké monstrance a po Santiniho samonosném točitém schodišti se vydáte na kůr. Právě odtud je pohled na čistou architekturu sedlecké katedrály nejkrásnější. Na závěr vás ještě čeká varhanní koncert. Zažijte s námi nezapomenutelnou noční Sedlec!
 
Prohlídky probíhají každý pátek od 5. července do 30. srpna 2024
Začátek prohlídky ve 20:00 hodin, doba trvání cca 2,5 hodiny
Vstupné: základní – 550,- Kč; snížené (studenti do 26 let, senioři nad 65 let, držitelé ZTP) – 350,- Kč. Prohlídka není vhodná pro děti do 6 let.
Kontakt: Informační centrum Kutná Hora – Sedlec; tel.: 326 551 049; e-mail: info@sedlec.info
Pořadatel: Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec, Zámecká 127, Kutná Hora – Sedlec
Maximální kapacita: 50 osob


30.8.2024 20:00Kostnice / Katedrála v Sedlci
PUTOVÁNÍ ZA HUDBOU

PUTOVÁNÍ ZA HUDBOU

Srdečně Vás zveme na muzicírování pod širým nebem, kde na různých krásných místech můžete zažít ve všední den nevšední večer. Pátý ročník série prázdninového putování za hudbou začíná se skupinou JeToJedno u pramene sv. Vojtěcha ve středu 10. července v 19:30 hodin a bude tak pokračovat každou středu po celý červenec a srpen. Vstupné je dobrovolné.

10.7. JeToJedno - u pramene sv. Vojtěcha
17.7. Fanťák  - na mostku u víly Vrchlice v Hutích
25.7. Valchaři - Haeringův rybník (POZOR - výjimečně se bude hrát ve čtvrtek)                  
31.7. Melissa - nádvoří Spolkového domu
7.8. Richenza - terasa nad kaplí Božího těla u chrámu sv. Barbory
14.8. Náhodné setkání - u kavárny Pod Jakubem v parku pod Vlašským dvorem
21.8. Teige (Sirotkovi) - Barborská ulice, parčík před Hrádkem
28.8. Jiří Nedvěd - v parku Národního odboje
31.8. Závěrečný festival - na nádvoří Vlašského dvora

Více na www.putovanizahudbou.cz

31.8.2024 19:30Kutná Hora
NOČNÍ PROHLÍDKY MUZEA ČOKOLÁDY SPOJENÉ S DEGUSTACÍ ČOKOLÁDY

NOČNÍ PROHLÍDKY MUZEA ČOKOLÁDY SPOJENÉ S DEGUSTACÍ ČOKOLÁDY

Termín a místo konání: každou sobotu od června do září od 20:00 hodin, Muzeum čokolády a čokoládovna Kutná Hora. Termín je třeba z kapacitních důvodů předem rezervovat na tel. 603 184 037 nebo e-mailu info@chocomuseum.cz.

Více na www.chocomuseum.cz

31.8.2024 20:00Muzeum čokolády a čokoládovna
GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Jižní věž jezuitské koleje

Po celé Kutnohorské léto bude každý víkend od 10 do 18 hodin pro veřejnost otevřena jižní věž jezuitské koleje s překrásným výhledem na celé město a se třemi zvony – Michalem, Ludvíkem a Barborou. Zároveň mohou (pra)rodiče s dětmi navštívit vizuální herny, které jim umožní vstoupit do obrazů slavných malířů.

31.8.2024 10:00GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Tudorovci

Tudorovci

Na pozadí Anglie XVI. století se odehraje strhující drama o vášni krále Jinřicha VIII. Tudora k Anně Boleynové. Králova touha po mužském dědici vede k rozvratu dosud stabilní země, ke vzniku nové, anglikánské, a jednou provždy tak změní běh dějin. Roli Jindřicha VIII. ztvární Tomáš Moravski, Annu Boleynovou Tereza Zimová, v dalších rolích vynikající členové klubu ZUZKO. Kostýmy jsou ručně šité originály z recyklovaných materiálů, autorka Zuzana Kocourková.

Datum a čas: 1., 7., 8., 14. září 2024 v 18:30 hodin
Místo: Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, nádvoří Vlašského Dvora
Pořadatel: Zuzana Kocourková a členové klubu ZUZKO / Kutnohorský víkend
Kontakt: zuzkaklacek@email.cz, 605 021 639

Na každé představení je cca 150 míst k sezení, rezervace 605 021 639. Vstupné dobrovolné. Vhodné od 15 let.

1.9.2024 18:30Vlašský dvůr
GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Jižní věž jezuitské koleje

Po celé Kutnohorské léto bude každý víkend od 10 do 18 hodin pro veřejnost otevřena jižní věž jezuitské koleje s překrásným výhledem na celé město a se třemi zvony – Michalem, Ludvíkem a Barborou. Zároveň mohou (pra)rodiče s dětmi navštívit vizuální herny, které jim umožní vstoupit do obrazů slavných malířů.

1.9.2024 10:00GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
PŘÍBĚH MINCE - ODPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ

PŘÍBĚH MINCE - ODPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ

Venkovní scénické představení plné tajuplné atmosféry, tance, zpěvu i ohně vás provede milníky historie pověstných kutnohorských mincí. Přijďte se dozvědět více o jedinečné mincovně českého království a zažít mystický večer na nádvoří Vlašského dvora. Novinkou letošního roku jsou denní představení, které si prosím rezervujte přímo ve Vlašském dvoře na e-mailu: vlasskydvur@pskh.cz. Více informací na facebookové události nebo webu Průvodcovské služby.

Dopolední představení probíhají v pátek 14. června, ve čtvrtek 5. září a v pátek 6. září. Večerní představení probíhají v pátek 14. června ve 22:00 hodin; v sobotu 15. června ve 22:00 hodin, v pátek 12. a sobotu 13. července ve 22:00 hodin, ve čtvrtek 22. srpna ve 21:00 hodin, v pátek 23. srpna ve 22:00 hodin, v sobotu 24. srpna ve 21:00 hodin, ve čtvrtek 5. a pátek 6. září ve 21:00 hodin. Doba trvání cca 50 minut.
Vstupné: základní – 250,- Kč; snížené (děti, studenti, senioři) – 200,- Kč; děti do 6 let zdarma. Vstupné na denní představení: základní – 150,- Kč; snížené (děti, studenti, senioři) – 100,- Kč; děti do 6 let zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech, on-line na www.kutnohorskeleto.cz nebo na pokladně Vlašského dvora.
Kontakt: tel.: 736 485 408; e-mail: vlasskydvur@pskh.cz
Pořadatel: Průvodcovská služba Kutná Hora, příspěvková organizace, Vlašský dvůr, Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora
Maximální kapacita: 150 osob

www.pskh.cz | www.mysterium.sk/firedancing

5.9.2024 11:00Vlašský dvůr
PŘÍBĚH MINCE - ODPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ

PŘÍBĚH MINCE - ODPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ

Venkovní scénické představení plné tajuplné atmosféry, tance, zpěvu i ohně vás provede milníky historie pověstných kutnohorských mincí. Přijďte se dozvědět více o jedinečné mincovně českého království a zažít mystický večer na nádvoří Vlašského dvora. Novinkou letošního roku jsou denní představení, které si prosím rezervujte přímo ve Vlašském dvoře na e-mailu: vlasskydvur@pskh.cz. Více informací na facebookové události nebo webu Průvodcovské služby.

Dopolední představení probíhají v pátek 14. června, ve čtvrtek 5. září a v pátek 6. září. Večerní představení probíhají v pátek 14. června ve 22:00 hodin; v sobotu 15. června ve 22:00 hodin, v pátek 12. a sobotu 13. července ve 22:00 hodin, ve čtvrtek 22. srpna ve 21:00 hodin, v pátek 23. srpna ve 22:00 hodin, v sobotu 24. srpna ve 21:00 hodin, ve čtvrtek 5. a pátek 6. září ve 21:00 hodin. Doba trvání cca 50 minut.
Vstupné: základní – 250,- Kč; snížené (děti, studenti, senioři) – 200,- Kč; děti do 6 let zdarma. Vstupné na denní představení: základní – 150,- Kč; snížené (děti, studenti, senioři) – 100,- Kč; děti do 6 let zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech, on-line na www.kutnohorskeleto.cz nebo na pokladně Vlašského dvora.
Kontakt: tel.: 736 485 408; e-mail: vlasskydvur@pskh.cz
Pořadatel: Průvodcovská služba Kutná Hora, příspěvková organizace, Vlašský dvůr, Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora
Maximální kapacita: 150 osob

www.pskh.cz | www.mysterium.sk/firedancing

5.9.2024 14:00Vlašský dvůr
PŘÍBĚH MINCE - VEČERNÍ PŘEDSTAVENÍ

PŘÍBĚH MINCE - VEČERNÍ PŘEDSTAVENÍ

Venkovní scénické představení plné tajuplné atmosféry, tance, zpěvu i ohně vás provede milníky historie pověstných kutnohorských mincí. Přijďte se dozvědět více o jedinečné mincovně českého království a zažít mystický večer na nádvoří Vlašského dvora. Novinkou letošního roku jsou denní představení, které si prosím rezervujte přímo ve Vlašském dvoře na e-mailu: vlasskydvur@pskh.cz. Více informací na facebookové události nebo webu Průvodcovské služby.

Dopolední představení probíhají v pátek 14. června, ve čtvrtek 5. září a v pátek 6. září. Večerní představení probíhají v pátek 14. června ve 22:00 hodin; v sobotu 15. června ve 22:00 hodin, v pátek 12. a sobotu 13. července ve 22:00 hodin, ve čtvrtek 22. srpna ve 21:00 hodin, v pátek 23. srpna ve 22:00 hodin, v sobotu 24. srpna ve 21:00 hodin, ve čtvrtek 5. a pátek 6. září ve 21:00 hodin. Doba trvání cca 50 minut.
Vstupné: základní – 250,- Kč; snížené (děti, studenti, senioři) – 200,- Kč; děti do 6 let zdarma. Vstupné na denní představení: základní – 150,- Kč; snížené (děti, studenti, senioři) – 100,- Kč; děti do 6 let zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech, on-line na www.kutnohorskeleto.cz nebo na pokladně Vlašského dvora.
Kontakt: tel.: 736 485 408; e-mail: vlasskydvur@pskh.cz
Pořadatel: Průvodcovská služba Kutná Hora, příspěvková organizace, Vlašský dvůr, Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora
Maximální kapacita: 150 osob

www.pskh.cz | www.mysterium.sk/firedancing

5.9.2024 21:00Vlašský dvůr
PŘÍBĚH MINCE - ODPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ

PŘÍBĚH MINCE - ODPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ

Venkovní scénické představení plné tajuplné atmosféry, tance, zpěvu i ohně vás provede milníky historie pověstných kutnohorských mincí. Přijďte se dozvědět více o jedinečné mincovně českého království a zažít mystický večer na nádvoří Vlašského dvora. Novinkou letošního roku jsou denní představení, které si prosím rezervujte přímo ve Vlašském dvoře na e-mailu: vlasskydvur@pskh.cz. Více informací na facebookové události nebo webu Průvodcovské služby.

Dopolední představení probíhají v pátek 14. června, ve čtvrtek 5. září a v pátek 6. září. Večerní představení probíhají v pátek 14. června ve 22:00 hodin; v sobotu 15. června ve 22:00 hodin, v pátek 12. a sobotu 13. července ve 22:00 hodin, ve čtvrtek 22. srpna ve 21:00 hodin, v pátek 23. srpna ve 22:00 hodin, v sobotu 24. srpna ve 21:00 hodin, ve čtvrtek 5. a pátek 6. září ve 21:00 hodin. Doba trvání cca 50 minut.
Vstupné: základní – 250,- Kč; snížené (děti, studenti, senioři) – 200,- Kč; děti do 6 let zdarma. Vstupné na denní představení: základní – 150,- Kč; snížené (děti, studenti, senioři) – 100,- Kč; děti do 6 let zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech, on-line na www.kutnohorskeleto.cz nebo na pokladně Vlašského dvora.
Kontakt: tel.: 736 485 408; e-mail: vlasskydvur@pskh.cz
Pořadatel: Průvodcovská služba Kutná Hora, příspěvková organizace, Vlašský dvůr, Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora
Maximální kapacita: 150 osob

www.pskh.cz | www.mysterium.sk/firedancing

6.9.2024 11:00Vlašský dvůr
PŘÍBĚH MINCE - ODPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ

PŘÍBĚH MINCE - ODPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ

Venkovní scénické představení plné tajuplné atmosféry, tance, zpěvu i ohně vás provede milníky historie pověstných kutnohorských mincí. Přijďte se dozvědět více o jedinečné mincovně českého království a zažít mystický večer na nádvoří Vlašského dvora. Novinkou letošního roku jsou denní představení, které si prosím rezervujte přímo ve Vlašském dvoře na e-mailu: vlasskydvur@pskh.cz. Více informací na facebookové události nebo webu Průvodcovské služby.

Dopolední představení probíhají v pátek 14. června, ve čtvrtek 5. září a v pátek 6. září. Večerní představení probíhají v pátek 14. června ve 22:00 hodin; v sobotu 15. června ve 22:00 hodin, v pátek 12. a sobotu 13. července ve 22:00 hodin, ve čtvrtek 22. srpna ve 21:00 hodin, v pátek 23. srpna ve 22:00 hodin, v sobotu 24. srpna ve 21:00 hodin, ve čtvrtek 5. a pátek 6. září ve 21:00 hodin. Doba trvání cca 50 minut.
Vstupné: základní – 250,- Kč; snížené (děti, studenti, senioři) – 200,- Kč; děti do 6 let zdarma. Vstupné na denní představení: základní – 150,- Kč; snížené (děti, studenti, senioři) – 100,- Kč; děti do 6 let zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech, on-line na www.kutnohorskeleto.cz nebo na pokladně Vlašského dvora.
Kontakt: tel.: 736 485 408; e-mail: vlasskydvur@pskh.cz
Pořadatel: Průvodcovská služba Kutná Hora, příspěvková organizace, Vlašský dvůr, Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora
Maximální kapacita: 150 osob

www.pskh.cz | www.mysterium.sk/firedancing

6.9.2024 14:00Vlašský dvůr
PŘÍBĚH MINCE - VEČERNÍ PŘEDSTAVENÍ

PŘÍBĚH MINCE - VEČERNÍ PŘEDSTAVENÍ

Venkovní scénické představení plné tajuplné atmosféry, tance, zpěvu i ohně vás provede milníky historie pověstných kutnohorských mincí. Přijďte se dozvědět více o jedinečné mincovně českého království a zažít mystický večer na nádvoří Vlašského dvora. Novinkou letošního roku jsou denní představení, které si prosím rezervujte přímo ve Vlašském dvoře na e-mailu: vlasskydvur@pskh.cz. Více informací na facebookové události nebo webu Průvodcovské služby.

Dopolední představení probíhají v pátek 14. června, ve čtvrtek 5. září a v pátek 6. září. Večerní představení probíhají v pátek 14. června ve 22:00 hodin; v sobotu 15. června ve 22:00 hodin, v pátek 12. a sobotu 13. července ve 22:00 hodin, ve čtvrtek 22. srpna ve 21:00 hodin, v pátek 23. srpna ve 22:00 hodin, v sobotu 24. srpna ve 21:00 hodin, ve čtvrtek 5. a pátek 6. září ve 21:00 hodin. Doba trvání cca 50 minut.
Vstupné: základní – 250,- Kč; snížené (děti, studenti, senioři) – 200,- Kč; děti do 6 let zdarma. Vstupné na denní představení: základní – 150,- Kč; snížené (děti, studenti, senioři) – 100,- Kč; děti do 6 let zdarma. Vstupenky lze zakoupit v informačních centrech, on-line na www.kutnohorskeleto.cz nebo na pokladně Vlašského dvora.
Kontakt: tel.: 736 485 408; e-mail: vlasskydvur@pskh.cz
Pořadatel: Průvodcovská služba Kutná Hora, příspěvková organizace, Vlašský dvůr, Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora
Maximální kapacita: 150 osob

www.pskh.cz | www.mysterium.sk/firedancing

6.9.2024 21:00Vlašský dvůr
VINOBRANÍ NA KAČINĚ

VINOBRANÍ NA KAČINĚ

Krajské vinobraní a dožínky na Kačině jsou tradiční a unikátní akcí v našem regionu, v roce 2024 se uskuteční její 13. ročník. Akce se každoročně těší velkému zájmu veřejnosti, návštěvnost se pohybuje dle počasí od 5 do 8 tisíc lidí. Vinobraní a dožínky navazují na staročeské tradice oslav sklizně a přinášejí možnost ochutnat vína téměř třiceti českých a moravských vinařů. Letošní ročník nebude ochuzen o bohatý kulturní program, o který se postará např. skupina NaPlech či skvělí Eddie Stoilow a UDG. V rámci celého dne budou probíhat farmářské trhy, doprovodný program pro nejmenší návštěvníky i výstava zemědělských strojů. Součástí akce je také zóna s občerstvením a zóna s nabídkou regionálních produktů.

Termín a místo: 7. září 2024 / Zámek Kačina

7.9.2024 09:00Zámek Kačina
Tudorovci

Tudorovci

Na pozadí Anglie XVI. století se odehraje strhující drama o vášni krále Jinřicha VIII. Tudora k Anně Boleynové. Králova touha po mužském dědici vede k rozvratu dosud stabilní země, ke vzniku nové, anglikánské, a jednou provždy tak změní běh dějin. Roli Jindřicha VIII. ztvární Tomáš Moravski, Annu Boleynovou Tereza Zimová, v dalších rolích vynikající členové klubu ZUZKO. Kostýmy jsou ručně šité originály z recyklovaných materiálů, autorka Zuzana Kocourková.

Datum a čas: 1., 7., 8., 14. září 2024 v 18:30 hodin
Místo: Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, nádvoří Vlašského Dvora
Pořadatel: Zuzana Kocourková a členové klubu ZUZKO / Kutnohorský víkend
Kontakt: zuzkaklacek@email.cz, 605 021 639

Na každé představení je cca 150 míst k sezení, rezervace 605 021 639. Vstupné dobrovolné. Vhodné od 15 let.

7.9.2024 18:30Vlašský dvůr
NOČNÍ PROHLÍDKY MUZEA ČOKOLÁDY SPOJENÉ S DEGUSTACÍ ČOKOLÁDY

NOČNÍ PROHLÍDKY MUZEA ČOKOLÁDY SPOJENÉ S DEGUSTACÍ ČOKOLÁDY

Termín a místo konání: každou sobotu od června do září od 20:00 hodin, Muzeum čokolády a čokoládovna Kutná Hora. Termín je třeba z kapacitních důvodů předem rezervovat na tel. 603 184 037 nebo e-mailu info@chocomuseum.cz.

Více na www.chocomuseum.cz

7.9.2024 20:00Muzeum čokolády a čokoládovna
GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Jižní věž jezuitské koleje

Po celé Kutnohorské léto bude každý víkend od 10 do 18 hodin pro veřejnost otevřena jižní věž jezuitské koleje s překrásným výhledem na celé město a se třemi zvony – Michalem, Ludvíkem a Barborou. Zároveň mohou (pra)rodiče s dětmi navštívit vizuální herny, které jim umožní vstoupit do obrazů slavných malířů.

7.9.2024 10:00GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Tudorovci

Tudorovci

Na pozadí Anglie XVI. století se odehraje strhující drama o vášni krále Jinřicha VIII. Tudora k Anně Boleynové. Králova touha po mužském dědici vede k rozvratu dosud stabilní země, ke vzniku nové, anglikánské, a jednou provždy tak změní běh dějin. Roli Jindřicha VIII. ztvární Tomáš Moravski, Annu Boleynovou Tereza Zimová, v dalších rolích vynikající členové klubu ZUZKO. Kostýmy jsou ručně šité originály z recyklovaných materiálů, autorka Zuzana Kocourková.

Datum a čas: 1., 7., 8., 14. září 2024 v 18:30 hodin
Místo: Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, nádvoří Vlašského Dvora
Pořadatel: Zuzana Kocourková a členové klubu ZUZKO / Kutnohorský víkend
Kontakt: zuzkaklacek@email.cz, 605 021 639

Na každé představení je cca 150 míst k sezení, rezervace 605 021 639. Vstupné dobrovolné. Vhodné od 15 let.

8.9.2024 18:30Vlašský dvůr
GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Jižní věž jezuitské koleje

Po celé Kutnohorské léto bude každý víkend od 10 do 18 hodin pro veřejnost otevřena jižní věž jezuitské koleje s překrásným výhledem na celé město a se třemi zvony – Michalem, Ludvíkem a Barborou. Zároveň mohou (pra)rodiče s dětmi navštívit vizuální herny, které jim umožní vstoupit do obrazů slavných malířů.

8.9.2024 10:00GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Tudorovci

Tudorovci

Na pozadí Anglie XVI. století se odehraje strhující drama o vášni krále Jinřicha VIII. Tudora k Anně Boleynové. Králova touha po mužském dědici vede k rozvratu dosud stabilní země, ke vzniku nové, anglikánské, a jednou provždy tak změní běh dějin. Roli Jindřicha VIII. ztvární Tomáš Moravski, Annu Boleynovou Tereza Zimová, v dalších rolích vynikající členové klubu ZUZKO. Kostýmy jsou ručně šité originály z recyklovaných materiálů, autorka Zuzana Kocourková.

Datum a čas: 1., 7., 8., 14. září 2024 v 18:30 hodin
Místo: Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, nádvoří Vlašského Dvora
Pořadatel: Zuzana Kocourková a členové klubu ZUZKO / Kutnohorský víkend
Kontakt: zuzkaklacek@email.cz, 605 021 639

Na každé představení je cca 150 míst k sezení, rezervace 605 021 639. Vstupné dobrovolné. Vhodné od 15 let.

14.9.2024 18:30Vlašský dvůr
NOČNÍ PROHLÍDKY MUZEA ČOKOLÁDY SPOJENÉ S DEGUSTACÍ ČOKOLÁDY

NOČNÍ PROHLÍDKY MUZEA ČOKOLÁDY SPOJENÉ S DEGUSTACÍ ČOKOLÁDY

Termín a místo konání: každou sobotu od června do září od 20:00 hodin, Muzeum čokolády a čokoládovna Kutná Hora. Termín je třeba z kapacitních důvodů předem rezervovat na tel. 603 184 037 nebo e-mailu info@chocomuseum.cz.

Více na www.chocomuseum.cz

14.9.2024 20:00Muzeum čokolády a čokoládovna
GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Jižní věž jezuitské koleje

Po celé Kutnohorské léto bude každý víkend od 10 do 18 hodin pro veřejnost otevřena jižní věž jezuitské koleje s překrásným výhledem na celé město a se třemi zvony – Michalem, Ludvíkem a Barborou. Zároveň mohou (pra)rodiče s dětmi navštívit vizuální herny, které jim umožní vstoupit do obrazů slavných malířů.

14.9.2024 10:00GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Jižní věž jezuitské koleje

Po celé Kutnohorské léto bude každý víkend od 10 do 18 hodin pro veřejnost otevřena jižní věž jezuitské koleje s překrásným výhledem na celé město a se třemi zvony – Michalem, Ludvíkem a Barborou. Zároveň mohou (pra)rodiče s dětmi navštívit vizuální herny, které jim umožní vstoupit do obrazů slavných malířů.

15.9.2024 10:00GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
OLDSTARS ON THE ROAD

OLDSTARS ON THE ROAD

MARIE STUARTOVNA

OLDstars letos v rámci letního benefičního projektu OLDstars on the ROAD plánují v Kutné Hoře následující veřejné aktivity:

Pátek 12/7 20:00 ROMEO A JULIE - premiéra openair cestovní divadelní inscenace odstartuje turné pro Středočeském kraji. Letní dávka lásky na skejtech a kolečkových bruslích. Přijďte se zamilovat!
odkaz na detail projektu na webu: https://www.oldstars.cz/repertoar/Romeo%20a%20Julie

Pondělí 29/7 20:00 PÍSKOVIŠTĚ - premiéra openair cestovní divadelní inscenace odstartuje turné pro Středočeském kraji. Příběh citů, které se rodí mezi nedozrálou dvojicí hrdinů, napůl dětí, napůl dospělých, hrajících si na pískovišti.
odkaz na detail projektu na webu: https://www.oldstars.cz/repertoar/P%C3%ADskovi%C5%A1t%C4%9B

Čtvrtek 19/9 cca 21:00 MARIE STUARTOVNA - premiéra původního divadelního projektu pro park pod Vlašským dvorem v Kutné Hoře v rámci Divadelního festivalu divadla X10.
odkaz na detail projektu na webu: https://www.oldstars.cz/repertoar/Marie%20Stuartovna

19.9.2024 21:00Park pod Vlašským dvorem
NOČNÍ PROHLÍDKY MUZEA ČOKOLÁDY SPOJENÉ S DEGUSTACÍ ČOKOLÁDY

NOČNÍ PROHLÍDKY MUZEA ČOKOLÁDY SPOJENÉ S DEGUSTACÍ ČOKOLÁDY

Termín a místo konání: každou sobotu od června do září od 20:00 hodin, Muzeum čokolády a čokoládovna Kutná Hora. Termín je třeba z kapacitních důvodů předem rezervovat na tel. 603 184 037 nebo e-mailu info@chocomuseum.cz.

Více na www.chocomuseum.cz

21.9.2024 20:00Muzeum čokolády a čokoládovna
GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Jižní věž jezuitské koleje

Po celé Kutnohorské léto bude každý víkend od 10 do 18 hodin pro veřejnost otevřena jižní věž jezuitské koleje s překrásným výhledem na celé město a se třemi zvony – Michalem, Ludvíkem a Barborou. Zároveň mohou (pra)rodiče s dětmi navštívit vizuální herny, které jim umožní vstoupit do obrazů slavných malířů.

21.9.2024 10:00GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Jižní věž jezuitské koleje

Po celé Kutnohorské léto bude každý víkend od 10 do 18 hodin pro veřejnost otevřena jižní věž jezuitské koleje s překrásným výhledem na celé město a se třemi zvony – Michalem, Ludvíkem a Barborou. Zároveň mohou (pra)rodiče s dětmi navštívit vizuální herny, které jim umožní vstoupit do obrazů slavných malířů.

22.9.2024 10:00GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
NOČNÍ PROHLÍDKY MUZEA ČOKOLÁDY SPOJENÉ S DEGUSTACÍ ČOKOLÁDY

NOČNÍ PROHLÍDKY MUZEA ČOKOLÁDY SPOJENÉ S DEGUSTACÍ ČOKOLÁDY

Termín a místo konání: každou sobotu od června do září od 20:00 hodin, Muzeum čokolády a čokoládovna Kutná Hora. Termín je třeba z kapacitních důvodů předem rezervovat na tel. 603 184 037 nebo e-mailu info@chocomuseum.cz.

Více na www.chocomuseum.cz

28.9.2024 20:00Muzeum čokolády a čokoládovna
GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Jižní věž jezuitské koleje

Po celé Kutnohorské léto bude každý víkend od 10 do 18 hodin pro veřejnost otevřena jižní věž jezuitské koleje s překrásným výhledem na celé město a se třemi zvony – Michalem, Ludvíkem a Barborou. Zároveň mohou (pra)rodiče s dětmi navštívit vizuální herny, které jim umožní vstoupit do obrazů slavných malířů.

28.9.2024 10:00GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Jižní věž jezuitské koleje

Po celé Kutnohorské léto bude každý víkend od 10 do 18 hodin pro veřejnost otevřena jižní věž jezuitské koleje s překrásným výhledem na celé město a se třemi zvony – Michalem, Ludvíkem a Barborou. Zároveň mohou (pra)rodiče s dětmi navštívit vizuální herny, které jim umožní vstoupit do obrazů slavných malířů.

29.9.2024 10:00GASK – GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
předchozí měsíc
další měsíc