Kontakt

Kontakty Kutnohorsko.cz, o.p.s.

Vaše dotazy a připomínky k programu festivalu, k platbám a vstupenkám nám prosím napište na email:

 info@oskutnohorsko.cz

Kutnohorsko.cz, o.p.s.                                   Kancelář a korespondeční adresa:
V Zátiší 437                                                     Kutnohorsko.cz, o.p.s.
284 03  Kutná Hora - Sedlec                            Havlíčkovo náměstí 572
IČ: 26564921                                                    284 01 Kutná Hora

Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 1461

Tel.: +420 723 561 530
E-mail: info@oskutnohorsko.cz

Datová schránka: akrwkrn

UPOZORNĚNÍ: Osoby, které se zúčastní produkcí pořádaných v rámci Kutnohorského léta, udělují pořadateli souhlas k pořizování jejich podobizny a k pořizování zvukového či obrazového záznamu a dále souhlas obdržená data z této akce využít v souladu s § 85 a § 89 Občanského zákoníku a šířit je obvyklým a přiměřeným způsobem.

předchozí měsíc
další měsíc