Kutnohorské léto 2010

Celoprázdninový kulturně zábavný festival probíhající v létě roku 2010 ve městě Kutná Hora od června do poloviny září 2010. Určen je pro všechny tuzemské i zahraniční návštěvníky města.

Dopolední prohlídka středověkých dolů Českého muzea stříbra
Návštěvníci, vybaveni svítilnou, helmou a hornickou halenou s kápí, takzvanou perkytlí, budou moci navštívit v netradičním čase od 9.30 hod. a to každý pátek více než 250m dlouhý nejznámější kutnohorský středověký důl Osel. Součástí návštěvy je přiblížení způsobu těžby stříbrné rudy, její následné zpracování a ražba mincí. Návštěvníci si dále budou moci prohlédnout repliku důlního díla s technickým vybavením, scénickou expozici přibližující zpracování stříbrné rudy a ražbu mince, původní velký těžní stroj na koňský pohon, takzvaný trejv a další zajímavosti.

GASK - Den v galerii
Lektorské centrum GASKu připravilo zajímavý program, kde se návštěvník z pasivního pozorovatele uměleckých děl může stát jejich aktivní součástí. Ne zcela standardní prohlídka galerie.

Královské stříbření Kutné Hory
V červnu roku 2010 proběhne již XIX. Královské stříbření Kutné Hory. Velkolepá gotická slavnost vrátí měšťany Kutné Hory a její návštěvníky do dob největší slávy, kdy královské horní město žilo v přepychu a těšilo se největší úctě samotného panovníka zemí Českých. Historicky velmi pravdivá gotická slavnost, která si za roky konání právem činí nárok na jednu z nejkvalitněji provedených akcí svého druhu.
Přijeďte 19. - 20.června 2010 ke starobylému Vlašskému dvoru oživit dávnou slávu, zamávat králi Václavovi do skvělého průvodu Kutnou Horou a užít si představení šermířů, pištců, zpěváků a dalších kejklířů.

Magická Kutná Hora
3.ročník akce Kutná Hora magická aneb hudební a divadelní večery doplněné šermířskými souboji v historickém centru města.

Mezinárodní hudební festival Operní týden
Tiché zdivo starobylých památek v červnu opět ožije hudbou, zpěvem a veršem. Programy jednotlivých večerů jsou situovány do unikátních prostor historických památek města Kutné Hory. Snahou pořadatelů je po dobu konání festivalu nabídnout veřejnosti přitažlivé programy se zajímavými interprety a přispět tak k atraktivnosti této lokality pro tuzemské i zahraniční milovníky turistiky spojené s kulturou. Festival pořádá umělecká agentura Karoliny Hromádkové za finanční podpory Města Kutné Hory a Středočeského kraje.

Netradiční prohlídka Kláštera řádu sv. Voršily, ochutnávky vín
Ochutnejte víno z kutnohorských vinic! Přijďte si poslechnout historii řádu sv. Voršily a prohlédnout si část kláštera, která není běžně dostupná veřejnosti! Slyšte vyprávění o tom, jak úzce je víno spojeno s proslulou dobou těžby stříbra na Kutnohorsku!

Noční prohlídka katedrály Nanebevzetí Panny Marie a Kostnice
Prohlídku začnete ve 20 hodin před hlavním vchodem Katedrály Nanebevzetí Panny Marie, za zpěvu gregoriánského chorálu budete uvedeni do mystického prostoru nestarší katedrály ve Střední Evropě a seznámeni s více jak tisíciletou historií tohoto místa. Ve druhé části večera sestoupíte do hrobu, kde očekávájí vzkříšení ostatky více než 40.000 lidí, tedy do Kostnice. Na závěr vám v horní kapli Kostnice pan varhaník zahraje na vzácný barokní portativ.

Noční prohlídka katedrály sv. Barbory a kostela sv. Jakuba
Ve 20 hodin vás u bočního vchodu katedrály sv. Barbory přivítá arciděkan Jan Uhlíř. Povede vás ztichlou, setmělou katedrálou, abyste mohli slyšet a vidět to, co tam běžně davy turistů míjejí. P. Uhlíř vás z katedrály povede dále, podél Jezuitské koleje centrem města, až do chrámu sv. Jakuba, kde večerní prohlídku zakončíme varhaním koncertem.

Večerní prohlídka Vlašského dvora a muzea Odhalení tajemné tváře
Přijměte pozvání od krále Václava s chotí do Vlašského dvora v netradičním čase. Po společném přípitku se vydáme napříč královským sídlem až do preghausu, kde si vyzkoušíme řemeslo Mistra pregéře a každý si zde bude moci vyrazit vlastní minci zvanou parvus. Odhalení tajemné tváře na Horách Kutných je název muzea, do kterého se vydáme po prohlídce královského sídla. Průvodce vás zasvětí do temné minulosti Kutné Hory. Upalování čarodějnic, zavírání do železné panny, pranýřování, natahování na skřipce …. z toho všeho vám bude běhat mráz po zádech. Jako poděkování vám král Václav věnuje jeden groš ze své pokladnice.

Večerní prohlídka zámku Kačina
Netradiční prohlídka večerního zámku Kačina Vás vrátí o 200 let zpátky do minulosti. Stanete se hosty zámeckého pána - hraběte Chotka, který Vás nechá provést svým služebnictvem po zámeckých komnatách a nahlédnout do života této urozené šlechtické rodiny. Aby své hosty hrabě Chotek dobře pobavil, pozve na svůj zámek hereckou společnost, aby vzácným hostům zahrála v místním divadle jednu z komedií od W. Shakespeara.

(Autor: Václav Veselý)

Zpět do sekce O festivalu
předchozí měsíc
další měsíc